Innovera med IoT-lösningar för din bransch

Med insikterna från anslutna enheter och serversdelssystem kan du omvandla dessa insikter till kraftfulla program och tjänster som höjer din verksamhets resultat och omsättning.

Digital transformering för alla branscher.

Tillverkning

Utveckla produkter och processer med IoT för tillverkning

Utveckla produkter och processer med IoT för tillverkning

Övervaka tillverkningsutrustning

Förbättra dina processer med branschanpassade IoT-lösningar. Använd sensorer och avancerad analys för att förutse nödvändigt underhåll och minska oplanerad avbrottstid som stör produktionen.

Ge kunderna tillgång till förutsägande underhåll

Skapa nya företagsmodeller med förutsägande underhåll och prestandaövervakning för utrustningen som du tillverkar – fördelar som kunderna uppskattar.

Bättre fältservice

Få tillgång till sensorinformation som förbättrar serviceschemaläggning i fält så att rätt tekniker och verktyg sätts in innan eventuella fel blir allvarliga problem.

Transport

Håll verksamheten i rörelse med IoT för transportverksamhet

Håll verksamheten i rörelse med IoT för transportverksamhet

Övervaka fordonsprestandan

Håll fordonen på vägarna genom att förebygga och övervaka underhållsbehov, så att du kan reparera eventuella fel när fordonen inte används och hålla verksamheten i rörelse.

Aktivera IoT för fordon

Skapa innovativa funktioner och lösningar hos fordon med IoT som omvandlar kundernas körupplevelse och -säkerhet, samtidigt som värdefull information återkopplas till din verksamhet.

Läs dokumentet

Optimera din fordonpark

Effektivisera logistiken med data och aviseringar i realtid för att optimera leveransvägar, övervaka resultat och snabbt svara på förseningar eller problem när de uppstår.

Håll trafiken i rörelse

Övervaka och bearbeta trafikdata i realtid för att skapa bättre transportinfrastruktur, utvärdera vägförhållanden och minska trafikstockningar.

Smarta utrymmen

Skapa säkrare, mer värdefulla utrymmen med IoT för smarta utrymmen

Skapa säkrare, mer värdefulla utrymmen med IoT för smarta utrymmen

Skapa säkrare städer

Anslut infrastruktur för att reglera trafiken bättre, utveckla mer effektiva varningssystem och minska svarstiden för utryckningstjänsterna.

Skapa smarta byggnader

Anslut enheter i byggnader med system och skapa en mer effektiv verksamhet där byggnadsägare, operatörer och invånare har mer kontroll.

Bättre service, upplevelser och support

Bättre serviceeffektivitet, från reparationer av trasiga gatlyktor till underhåll av trafikljus eller optimering av sopbilarnas körvägar.

Detaljhandel

Förbättra kundupplevelsen med IoT i detaljhandeln

Förbättra kundupplevelsen med IoT i detaljhandeln

Ge anställda mer möjligheter med datadrivna insikter

Enheter som lampor, videokameror och smarta hyllor ger värdefull information som hjälper företag att förstå hur kunderna beter sig och hur de bäst kan möta dem.

Finjustera lagerplanering och inköp

IoT-data ger organisationer mer möjligheter att utvärdera effektiviteten hos deras butiksplaner och produktpresentationer och förutse lagerefterfrågan bättre.

Leverera skräddarsydda, sömlösa upplevelser som förbättrar försäljningen

Digitala kiosker, mobilappar och rik kunddata ger återförsäljare möjlighet att förutse kundernas behov och genomföra skräddarsydda kampanjer med kors- och merförsäljning.

En mer flexibel och optimerad verksamhet med tjänstmått

Beslutsfattare kan använda information i realtid från hela butiken för att ge positiv kundtjänst, tillsätta personal mer effektivt och förbättra verksamhetens effektivitet.

Se hur IoT omvandlar detaljhandeln

Sjukvård

Bättre patientvård och behandlingar med IoT för sjukvården

Bättre patientvård och behandlingar med IoT för sjukvården

Utveckla patientvården

Låt patienter vårdas i hemmet eller var som helst i världen. Med sensorer som kan bäras på kroppen och servicelösningar kan läkare minska antalet återremitteringar och vara mer proaktiva.

Övervaka läkemedelsresurser

Hjälp personalen att ägna mindre tid åt att leta och mer tid med patienterna med bättre spårning och hantering av lagervaror och läkemedel med en molnplattform som efterlever HIPAA.

Underhåll viktig utrustning

Kontrollera att viktig medicinsk utrustning är redo för användning när dina patienter behöver dem som mest genom att åtgärda eventuella problem innan de uppstår med förebyggande underhåll.

Spåra användningen av utrustning

Förbättra patienternas allmänna välbefinnande genom att följa hur utrustningen används, från sjukhusbäddar till rumstemperatur och handtvättstationer.

Naturliga resurser

Ökad effektivitet med IoT för naturliga resurser

Ökad effektivitet med IoT för naturliga resurser

Utrustningsövervakning och fältservice

Ge insyn i resursprestandan, förutse prestandan hos kritiska enheter och optimera användning, underhåll och support.

Optimerad resursanvändning

Ökad effektivitet och bättre resultat med mindre energikonsumtion, minskat spill och lägre kostnader för dig och dina kunder.

Bättre säkerhet på arbetsplatsen

Hjälp ditt team att arbeta mer effektivt och säkert genom att övervaka individuella och lokala arbetsförhållanden och -konfigurationer.

Låt sakerna komma till liv med IoT-partners

Förenkla och skräddarsy din lösning för Sakernas Internet enligt dina företagsbehov med hjälp av en betrodd IoT-partner från Microsoft som är specialiserad för din bransch.