Hoppa över navigering

Skapa på Azure IoT

Skapa robusta IoT-program med Azure IoT, en öppen plattform för att bygga, anpassa och hantera ditt IoT-program medan du använder lösningsmallar för vanliga scenarier.

Microsoft jobbar på att förenkla IoT, så oavsett om du kompilerar ditt första IoT-program eller om du är en erfaren molnutvecklare har vi lösningar, produkter och SDK:er för dina behov.

Det finns två sätt att komma igång:

Börja med IoT SaaS

Upplev enkelheten hos helt hanterad programvara som tjänst (SaaS). Kompilera IoT-program på produktionsnivå på ett par timmar utan att behöva hantera komplexiteten en serverdel för molninfrastruktur, öka personalstyrkan eller lära dig nya färdigheter för molnet eller utveckling av stordata.

Kom igång med Azure IoT Central

Börja med IoT-mallar med öppen källkod

Få mer flexibilitet och kontroll med fullt anpassningsbara lösningar som har utformats för de vanligaste IoT-scenarierna, inklusive fjärrövervakning och förebyggande underhåll.

Kompilera med lösningsacceleratorer

Skapa din egen IoT-lösning som kopplar samman saker, skapar insikter och ger information om åtgärder

Subsystémy Azure IoTPro aplikace IoT doporučujeme architekturu, která je vytvořená nativně pro cloudové prostředí, podporuje mikroslužby a nevyužívá server. Architektura také podporuje hybridní cloudy a strategii edge computingu, protože se očekává, že bude také zpracovávat data v místním prostředí. K horizontálnímu škálování jednotlivých subsystémů doporučujeme použít orchestrátor, třeba Azure Managed Kubernetes nebo Service Fabric, případně službu PaaS, která nabízí integrované funkce horizontálního škálování, například Azure App Service.

Översikt

Vi rekommenderar en arkitektur för IoT-program som är molnbaserad, serverfri och en mikrotjänst. Arkitekturen har även funktioner för en strategi kring användning av hybridmoln och databehandling på gränsenheter eftersom viss lokal databehandling kan förväntas. När du ska skala enskilda delsystem horisontellt rekommenderar vi att du använder en orkestrerare, som Azure Managed Kubernetes eller Service Fabric, eller PaaS-tjänster med inbyggda funktioner för horisontell skalning som Azure App Services.

Utvecklarens guide till Azure IoT

Lär dig att utveckla IoT-program från dag ett med Azure IoT-plattformen. Hitta de resurser du behöver för att komma igång och arbeta med tekniska utmaningar i en praktisk guide.

Hitta rätt produkt för att börja kompilera dina IoT-projekt

Om du vill ... Använd den här
Upptäck hur enkelt det är med SaaS för IoT – ingen molnexpertis krävs Azure IoT Central
Skapa helt anpassningsbara lösningar med mallar för vanliga IoT-scenarier Azure IoT-lösningsacceleratorer
Utöka molnintelligens och -analys till gränsenheter Azure IoT Edge
Anslut, övervaka och hantera flera miljarder IoT-tillgångar Azure IoT Hub
Skapa nästa generation IoT-lösningar för spatial intelligens Azure Digital Twins
Utforska och analysera Time Series-data från IoT-enheter Azure Time Series Insights
Anslut MCU-enheter på ett säkert sätt från enheten direkt till molnet Azure Sphere

Resurser och självstudier