Vad är IoT?

Det är utrustning, maskiner, produkter och enheter som är anslutna till molnet och har funktioner för att samla in och på ett säkert sätt övervara data.

Vad är Sakernas Internet (IoT), och hur kan det stärka din verksamhet? Med IoT kan din organisation analysera och agera utefter data så att du kan fatta smarta beslut i realtid. De här nya datakällorna ger snabba och relevanta insikter om företaget och kunderna. Det medför i sin tur en stor potential inom alla branscher – däribland tillverkning, transport, energi, jordbruk, återförsäljare och myndigheter – att driva verksamheten mer effektivt och ge kunderna nytt värde genom att implementera rätt IoT-lösning.

Vad kan jag göra med IoT?

Med IoT kan du lösa dina affärsproblem med hjälp av dina egna data. Sakernas Internet handlar inte bara om anslutna enheter – det handlar om information och hur anslutning av enheter till molnet ger kraftfulla, omedelbara insikter. Dessa insikter kan omvandla verksamheten genom att sänka kostnader, minska förlust av material, förbättra driftsmässiga och mekaniska processer eller skapa nya verksamhetsområden som blir möjliga tack vare tillförlitliga realtidsdata. Få en reell konkurrensfördel genom att använda IoT till att förvandla data till insikter och insikter till handling.

Utforska fem vanliga användningsområden för IoT-tekniker och börja fundera på hur dina företagsmål kan gynnas av åtkomst till hittills outnyttjade data:

Fjärrövervakning

Övervaka nästan alla typer av tillgångar – till exempel tung utrustning, fordon och till och med boskap – nästan var som helst, antingen kontinuerligt eller med jämna mellanrum. Genom att spåra plats, prestanda, tillstånd eller miljöfaktorer kan de insikter som du får från IoT-anslutna enheter hjälpa dig att:

 • Minska servicekostnaderna och förbättra affärsprocesserna.
 • Förstå hur dina produkter presterar så att du kan ge kunderna en ännu bättre upplevelse.
 • Öka antalet bokningar per dag, sänk bränslekostnader och minska slitage med hjälp av maskininlärningsfunktioner för att bestämma frakt- eller fordonsvägar på ett effektivare sätt.
 • Håll koll på var dina resurser finns – så detaljerad som vilket fordon de finns i – och få bättre fältservice, starkare säkerhet och högre nöjdhet bland medarbetarna.

Förebyggande underhåll

Liksom fjärrövervakning använder förutsägande underhåll programvara för maskininlärning som analyserar data för att förutse resultat och automatisera åtgärder. Förutsägande funktioner gör att tjänstleverantörer kan gå vidare från den traditionella affärsmodellen med reaktivt och schemalagt underhåll till att använda data och analys för att identifiera problem innan de blir kritiska. Därmed kan tekniker åtgärda problemen innan kunderna ens hinner märka av dem. Med den här informationen som stöd kan du:

 • Ta reda på vilka mekaniska eller driftsmässiga tillstånd som orsakar haveri eller långsamhet.
 • Gör bättre förutsägelser om vilka reservdelar som ska hållas i lager innan reparationsbehov uppstår.
 • Införliva en bättre affärsmodell än ”gick sönder – laga” genom att förhindra utrustningsfel via just-in-time-underhåll.

Anläggningshantering

Det här IoT-scenariot inriktar sig på att övervaka dina byggnader, din infrastruktur och andra utrymmen så att du kan förbättra energieffektivitet, utrymmesanvändning, produktivitet och säkerhet via de data som du samlar in. De här insikterna kan hjälpa dig att:

 • Spara pengar genom att automatisera belysning eller optimera uppvärmnings- och AC-cykler.
 • Göra arbetsgivaren eller hyresgästerna nöjdare genom att säkerställa fortsatt drift av utrustningen eller att material alltid finns i lager.

Effektivitet i tillverkning

Alla företag är förstås olika, men många tillverkningsprocesser har liknande vägar från råmaterial till färdiga produkter. Lär dig från dina egna system – ta reda på nya sätt att hantera processer och produktkvalitet med data från dina enheter och sensorer. Med de här datainsikterna kan du:

 • Hitta flaskhalsar som minskar effektiviteten, så att du kan förbättra processen.
 • Minska den avbrottstid som orsakas av oplanerat underhåll eller fel i utrustningen.
 • Eliminera undermåliga material och delar eller defekter innan produkten är klar.
 • Förbättra hanteringen av material och lager så att du alltid har tillgång till det som behövs.

Anslutna produkter

Anslutna produkter har smarta, anslutna komponenter som gör att data kan utbytas mellan produkten och dess användare, tillverkare eller miljö. Relaterade IoT-lösningar kan hjälpa dig att bygga smarta fabriker med nya funktioner, större tillförlitlighet och högre produktutnyttjande. Med hjälpa av anslutna produkter får du möjligheten att:

 • Effektivisera utvecklingen och underhållet av dina produkter.
 • Ge dina kunder säkrare, mer anslutna produktfunktioner.
 • Skapa nya verksamhetsområden med hanterad service och support.
 • Övervaka hur produkterna presterar så att du kan förbättra utformningen, tillverkningen och tillförlitligheten.

Varför bör jag välja IoT?

Organisationer som investerar i Sakernas Internet kan leverera mer värde i form av till exempel mer personliga kundengagemang, mindre slöseri med material och arbetstimmar samt högre driftseffektivitet. När data samlas in och analyseras kan nya trender till och med ge upphov till nya intäktsmöjligheter.

$267 miljard

Beräknad investering i IoT från tillverkare till och med 2020 1

+$100 miljoner

Genomsnittlig ökning i rörelseresultat bland de mest digitalt omvandlade företagen 2

$25.1 miljard

Gartner förutser 25,1 miljarder installerad IoT-enheter i slutet av 2021 3

Kom igång med IoT

Oavsett om ditt företag har egna resurser för att planera och implementera en IoT-lösning eller behöver samarbeta med en partner är de grundläggande stegen för en lyckad IoT-distribution vanligtvis desamma:

Börja med ett definierat affärsfall.

Samarbeta med ett expertteam som representerar OT, IT och ledning.

Börja smått och öka omfattningen och komplexiteten när du har börjat se resultat.

Definiera ditt IoT-affärsfall

Omforma din aktuella IoT-kompatibla affärsmodell eller hitta en ny modell som ger bättre stöd för ditt sätt att interagera med kunder. Utforska flera strategier baserat på prissättningskraft och återkommande intäkter i den här kostnadsfria e-boken.

Accelerera omvandlingen av ditt företag med Sakernas Internet

Minska komplexiteten, sänk kostnaderna och förkorta tiden till marknaden med fullständigt hanterade IoT-tjänster och lösningsacceleratorer.

Upptäck rätt IoT-insikter för din verksamhet

Utvinn information från massiva data med molnanalys så att den finns till hands vid behov och enkelt kan kategoriseras. Använd informationen till att bättre förstå hur dina produkter eller tjänster presterar. Integrera molnanalys med hjälp av fullständigt hanterade IoT-tjänster som ger djupgående insikter som i sin tur ger snabbare beslutsfattande.

Börja smått – men tänk stort

Få nya affärsinsikter med hjälp av din befintliga utrustning och rätt IoT-lösning. Lär dig hur Azure IoT hjälper dig att få verksamhetstillväxt med säkra, innovativa hanterade tjänster och lösningsacceleratorer. Få insikter i hur du börjar på liten skala och sedan skalar upp i egen takt i den här kostnadsfria e-boken.

Flytta dina IoT-lösningar från enheter till molnet

Kompilera enligt dina behov med lösningar för enheter, i framkanten, i molnet och som är anslutna till standardsystemen för din bransch. Gränsenhetsberäkning gör att data kan bearbetas närmare det ställe där de genereras, så att du kan analysera dessa data närmare realtid. Molnbaserad databehandling är en modell där servrar, program, data och andra resurser integreras och tillhandahålls som en tjänst via Internet. Läs mer om molnbaserad databehandling.

Läs om IoT-tekniker och IoT-protokoll

Utveckla en stark grund i IoT och gör de bästa valen för ditt projekt. Läs mer om IoT-tekniker och IoT-protokoll.

Arbeta med en betrodd IoT-ledare

Kontakta oss

1 https://www.businessinsider.com/internet-of-things-in-manufacturing-2016-10

2 Keystone Strategy-intervjuer oktober 2015–mars 2016; inkrementellt rörelseresultat på $100 miljoner baseras på medianintäkter i företag på $3,4 miljarder

3 Komma igång med Gartner: Så skapar du en strategi, förbereder, planerar och hanterar IoT-projekt i företaget, Emil Berthelsen, Peter Havart-Simkin, 12 april 2018