Molnet för intelligenta lösningar

Skapa nästa generation intelligenta appar och få bättre insikt med kraftfulla tjänster för data och artificiell intelligens (AI).

Utveckla innovativa appar med inbyggd intelligens

Dra nytta av en omfattande uppsättning tjänster, infrastruktur och verktyg för att skapa upplevelser med AI. Skapa botar som interagerar naturligt med användarna och skapa integrerade verktyg för avancerad analys för snabbare prognostisering.

Använd en rik uppsättning tjänster för data och AI-tjänster i Azure, som Azure Databricks, Azure Cosmos DB, Azure Cognitive Services och Azure Bot Service för att ge dina appar funktioner med människoliknande intelligens.

Känn dig trygg med funktioner för hanterade tjänster, som inbyggd övervakning, hotidentifiering, automatisk uppdatering och säkerhetskopiering.

Progressive
“By using Microsoft Azure Bot Service and Cognitive Services … we’ve been able to continue our own Progressive journey of digital innovation and do it in an agile, fast, and cost-effective way.”

Matt White, Marketing Manager, Personal Lines Acquisition Experience

Renewables AI
“The market is leading us to a more stable, responsible energy source for the future. We are using Azure and artificial intelligence to build a smarter solar energy industry.”

Declan O’Halloran, Director

Skapa och distribuera anpassade AI-modeller i hög skala

Låt olika team samarbeta med att bygga, testa och hantera olika versioner av dina modeller i produktion med Azure Databricks och Azure Machine Learning.

Skapa funktionsrika AI-program med en serie grafikprocessorer som optimerats för AI-djupinlärning och kör storskalig parallell utveckling med Azure Batch AI. Felsök, testa och distribuera mellan plattformar med Visual Studio Code.

Utöka dina möjligheter med en öppen plattform

Använd dina befintliga kunskaper och de verktyg du gillar och bygg alla typer av program, med hjälp av den datakälla, det operativsystem och den enhet du vill använda. I Azure finns stöd för ett antal distributionsalternativ, populära stackar och språk samt en bred uppsättning datamotorer, som PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Hadoop och Apache Spark.

Om du har en app med öppen källkod kan du bygga ut den med identitets- och åtkomsthantering via Azure Active Directory, eller information från Azure Data Services.

PVR cinemas
“We were initially skeptical about open source technologies and public cloud, but the confidence of the team at RealBox and the platform capabilities of Azure put them all to rest.”

Rajat Tyagi, CIO

Utforska hur intelligenta tjänster kan utöka dina lösningar

Varför Azure är det rätta valet

Registrera dig

Få populära produkter kostnadsfritt i 12 månader – samt en $200-kredit.

Läs mer

Börja använda Azure direkt med dessa självstudier och videor.

Version

Titta närmare på populära tjänster och börja skapa din lösning.