Framtiden för databehandling: intelligent moln och intelligent nätverksgräns

Få en intelligent, beständig och omfattande plattform från moln till gräns med Azure.

Vad är det intelligenta molnet och den intelligenta nätverksgränsen?

Det intelligenta molnet är allmänt förekommande databehandling som möjliggörs av det offentliga molnet och tekniker för artificiell intelligens (AI) , för alla typer av intelligenta program och system du kan föreställa dig.

Den intelligenta nätverksgränsen är ständigt expanderande anslutna system och enheter som samlar in och analyserar data – i nära anslutning till både dina användare och data. Användare får insikter och upplevelser i realtid som levereras av mycket responsiva och sammanhangsmedvetna program.

Kombinera molnets i princip obegränsade databehandlingskraft med intelligenta och perceptiva enheter vid gränsen av nätverket och skapa ett ramverk för att bygga fördjupande och slagkraftiga affärslösningar.

Vi driver igenom innovation från molnet till den intelligenta nätverksgränsen

Genom att kombinera molnets omfattande databearbetning med alltmer anslutna och perceptiva gränstekniker skapar vi möjligheter som vi bara hade kunnat drömma om för bara några år sedan. Möjligheterna gäller miljontals anslutna enheter, praktiskt taget obegränsade data och ett ökande antal upplevelser med flera sinnen och enheter.

Läs mer

Azure SQL Edge

Utöka Microsoft SQL Server till det intelligent nätverksgräns med dataströmning, tidsserier och database machine learning.

Läs mer

HoloLens 2

Skapa smartare användning med en smidig lösning för mixad verklighet.

Anslut dig till programmet för utvecklare

IoT Plug and Play

Anslut IoT Edge-tekniker till molnet utan att behöva skriva en enda rad med inbäddningskod.

Bläddra bland certifierade enheter

Skapa utifrån enhetlighet och innovation i nätverket

Få en enhetlig och omfattande upplevelse från molnet till gränsen. Azure-funktioner bygger på en uppsättning bestående principer:

Förenkla utvecklingen och distributionen av dina lösningar med enhetliga programmeringsmodeller, apptjänster, datatjänster och DevOps-verktyg. Utveckla ett händelsebaserat system med Azure Functions som körs på Azure, Azure Stack och Azure IoT Edge.
Minska komplexiteten med säkerhetshantering över en distribuerad infrastruktur. Azure Security Center ger ett inbyggt, enat sätt över miljöer och ett intelligent skydd mot hot för arbetsbelastningar som kör moln-till-gräns-lösningar.
Hantera profiler för moln-till-gräns-lösningar med Azure Active Directory. Skydda mot obehörig åtkomst till appar, enheter och data – inklusive villkorlig åtkomst, åtkomstkontrollistor, identitetsskydd och åtkomstgranskningar.
Hantera molnresurser i Azure och gränsmiljön med intelligenta, inbyggda verktyg för övervakning, säkerhetskopiering, haveriberedskap och uppdateringshantering.
Bygg maskininlärningsmodeller i Azure som du kan köra för att leverera insikter i realtid. Omtrimma och förbättra de nuvarande maskininlärningsmodellerna genom att överföra dina datauppsättningar till Azure.
Utnyttja den breda uppsättningen gränsenheter som tillhandahålls av Azure samt det robusta ekosystemet med partner för att hitta rätt gränslösning för ditt företag.

Läs mer om produkter som driver den intelligenta nätverksgränsen

Azure Sphere

Skapa säkra, internetanslutna mikrostyrenheter för enhetssäkerhet slutpunkt-till-slutpunkt.

Läs mer

Azure Stack Edge

Analysera, förbehandla och förvandla din lokala data med AI-aktiverad databehandling innan du för över det till Azure.

Läs mer

Azure IoT Edge

Utöka molnintelligens och -analys till gränsenheter med en fullhanterad tjänst.

Läs mer

Azure Stack

Ta med ett Azure-tillägg till din lokala miljö och bygg och distribuera hybridprogram var som helst.

Läs mer

Windows IoT

Skapa snabbt säkerhetsutvecklade IoT-lösningar med Windows som grund.

Läs mer

Kunderna åstadkommer fantastiska saker med gränstekniker

Inom flygindustrin är det viktigt att ta sig fram snabbt. Airbus använder Microsoft Azure Stack för smidighet, innovation och konkurrensfördelar för att ge kunderna ökat värde.

Airbus

Starbucks använder Azure Sphere för att erbjuda en smidig kundupplevelse och ansluta lagrets Edge-enheter till det intelligenta molnet med inbyggd säkerhet.

Starbucks

Schneider Electric bäddar in intelligens i nätverksgränsen för industriella tillgångar utan molnåtkomst för att fatta förutsägande beslut på lokala enheter och undvika kritiska fel.

Schneider Electric

Shell prioriterar kundernas och medarbetarnas säkerhet med lösningar från Azure IoT och AI

Shell

Kroger använder Azure Stack Edge och Azure IoT för att omvandla kundupplevelsen och öka medarbetarnas produktivitet.

Kroger

Microsoft investerar 5 miljarder amerikanska dollar i IoT

Dra fördel av kraften och funktionerna hos molnet och vid gränsen med Microsoft IoT-portföljen – oavsett om din lösning finns i molnet, offline eller någonstans mittemellan.

Läs mer

Partnerskap mellan Qualcomm och Microsoft

Detta partnerskap hjälper utvecklare att snabbt skapa kamerabaserade IoT-lösningar med hjälp av AI-enhetsvision och gränsdatabehandling.

Läs mer

Kom igång med att bygga för den intelligenta nätverksgränsen

Titta närmare på resurser