Hoppa över navigering

Företags-IT

Både lokalt och i det offentliga molnet

Azure integreras med dina befintliga IT-resurser och ger en öppen, bred och flexibel plattform med säkerhet och stabilitet som du kan lita på.

 

Företags-IT i dag kräver globala lösningar som kan levereras snabbare, mer kostnadseffektivt och med större flexibilitet. Med Azure kan du utnyttja molnet vid sidan om din befintliga infrastruktur och dina appar för att tillhandahålla vanliga verktyg, tekniker och kompetens. Från Microsoft .NET till Java, Windows Server till Linux, SQL till Hadoop eller Oracle Database – alla dina olika IT-behov täcks. Oavsett om du är ett IT-proffs som letar efter infrastruktur och säkerhetskopierings-/katastrofåterställningslösning eller en utvecklare som vill distribuera nya program. Utnyttja Microsofts erfarenhet och skaffa en global plattform som har upphandling och support i företagsklass, transparenta serviceavtal, sekretesspolicyer och branschledande efterlevnadsprogram.

Lagring, säkerhetskopiering och katastrofåterställning

Få global räckvidd, hög tillgänglighet och hög tillförlitlighet omedelbart, vare sig det gäller primär lagring eller kostnadseffektiv säkerhetskopiering på annan plats, eller katastrofåterställning. Börja i liten skala och utvidga i takt med ert databehov, och betala endast för den lagringskapacitet som du använder. Azure Site Recovery kan underlätta katastrofåterställningen genom att automatisera replikeringen av dina virtuella datorer mellan två av dina webbplatser, eller till Azure. Du får en automatiserad lösning, anpassningsbara återställningsplaner, fjärrhälsoövervakning och dirigerad återställning vid händelse av en katastrof.

Azure Backup integreras med Windows Server Backup och System Center Data Protection Manager för säkerhetskopiering på annan plats. Du konfigurerar, övervakar och återställer säkerhetskopior på samma sätt som när du använde lokala lagringsalternativ. Du kan även kombinera StorSimple och Azure för att tillhandahålla lagring på plats för data som används ofta och kostnadseffektiv molnlagring för den stora mängd data som inte används ofta. StorSimple integrerar även molnögonblicksbilder för att skydda data. Utnyttja de ekonomiska fördelarna med molnlagring utan att kompromissa med lagringsprestanda.

”Vår långsiktiga vision är att stadigt minska storleken på vårt företagsdatacenter tills det bara är ett enda litet rum med endast en server. Allt annat kommer att vara i molnet!”

Cynthia Weaver
VP of Information Technology, Walbridge

Läs mer

Utveckla, testa och kör appar

Hitta nya lösningar snabbt genom att använda Azure vid testning och utveckling. Bygg nya appar snabbt, testa prestanda och skalningsmöjligheter och kör dem i Azure eller lokalt. Kom igång direkt i stället för att lägga veckor på inköp och driftsättning av infrastruktur. Skapa virtuella datorer snabbt och smidigt från en marknadsplats med avbildningar med inbakade licenser och dra nytta av fakturering per minut för att sänka kostnaderna. Utveckla och testa med hjälp av samma verktyg som i Visual Studio och PowerShell, och när du är klar med att använda Azure som testmiljö kan du enkelt flytta dina virtuella datorer mellan Azure, lokala miljöer och värdmiljöer från tredje part.

 

Telenor skalar om Sharepoint 2013 och sparar tid och pengar

Utvidga datacentret

Använd snabbt och enkelt Azure som en utökning av det befintliga datacentret. Skapa ett virtuellt, privat nätverk, säkert anslutet till ett befintligt datacenter eller till enskilda datorer, och hantera alltihop med välbekanta verktyg som System Center och PowerShell. Du kan ta med dina privata IP-adresser till Azure, använda din egen DNS och integrera med din befintliga Active Directory-baserade infrastruktur för identitetshantering. Använd Azure till att köra interna appar som kräver dynamisk skalning, samarbetsappar som SharePoint eller appar som du redan använder i din DMZ. Vilka dina behov än är ger Azure dig en skalbar infrastruktur så du snabbt kan utöka din lokala miljö.

”Även om vi kan förutse att deklarationsperioden kommer bli hektisk är det olika från år till år vilken vecka, dag eller timme som blir högst belastad. Det är inte bara en önskan utan ett absolut krav att vi kan växa med behoven och fortsätta ha en hög tillgänglighet för våra kunder. Azure levererar.”

Timothy Khouri
Lead Application Architect, Jackson Hewitt

Utvidga din infrastruktur

Använd Microsofts globala datacenter och få global räckvidd. Bygg webbprogram som ska nå kunder och partner globalt eller tillhandahåll körklara resurser för mobilappar och strömmade media – Azure utvidgar räckvidden för din befintliga IT-infrastruktur. Skapa marknadsföringskampanjer med hjälp av innehållshanteringssystem som Wordpress och Joomla, eller molnservrar för Android, iOS och Windows-appar, eller anslut ditt IT-system till de system dina partner och kunder har. Azure har den globala räckvidd du behöver för att snabbt och kostnadseffektivt nå fler kunder och partner överallt i världen.

 

Riv barriärerna och nå fler kunder med Azure

Skapa företags-IT med kraftfulla lösningar

Infrastruktur

Vi kör det du vill

Azure ger en infrastruktur på begäran som kan skalas och anpassas till varierande affärsbehov. Oavsett om du skapar nya program eller kör befintliga program har vi den mest prisvärda prestandan och fullständig support.

Läs mer

Lagring, säkerhetskopiering och återställning

Få sinnesro

Azure tillhandahåller skalbara och varaktiga molnlösningar för lagring, säkerhetskopiering och återställning av alla typer av data. Det fungerar med den infrastruktur som du redan har för att på ett kostnadseffektivt sätt stärka strategin för affärskontinuitet och tillhandahålla den lagring som krävs av molnprogrammen.

Läs mer

Identitets- och åtkomsthantering

Företagets katalog i molnet

Azure Active Directory ger en företagsklar molnidentitetstjänst som möjliggör enkel inloggning till flera program i molnet och lokalt. Det möjliggör autentisering med flera faktorer för ytterligare säkerhet och efterlevnad.

Läs mer

Big Data

Nya insikter. Upplåst.

Skapa nya insikter och ett bättre driv i beslutsfattandet med Azure HDInsight, en Big Data-lösning från Apache Hadoop. Använd Microsoft Excel för att visa upp dessa insikter från alla typer av data för företagsanvändare.

Läs mer