Hoppa över navigering

Effektivitet i utvecklingen

Främja innovation och maximera affärsresultat genom att stärka dina utvecklare.

Överträffa marknaden. Öka innovationstakten.

Programvaruutveckling är en central del i hur organisationer drivs. Att öka utvecklingseffektiviteten är fundamentalt för att driva affärsresultat. Det handlar om att skapa rätt miljö och att underlätta för utvecklare att innovera.

Stärk dina utvecklare så att de kan driva företaget framåt

Utveckla med hög produktivitet

Se till att dina utvecklare har rätt verktyg och rätt kunskaper för jobbet.

Samarbeta globalt och säkert

Skapa en miljö där utvecklare samarbetar och bidrar till programutvecklingen på ett säkert sätt.

Innovation i stor skala

Ge stöd för företagets föränderliga behov, t.ex. för att kunna expandera till nya geografiska områden eller klara en plötslig ökning av efterfrågan.

Organisationer med utvecklingseffektivitet i den översta kvartilen uppnår:1

4–5 gånger

snabbare tillväxt av intäkter

55 procent

snabbare innovation

1McKinsey & Company: Driving business outcomes through Developer Velocity 2020 (Driva affärsresultat genom utvecklingseffektivitet 2020) och McKinseys enkät om utvecklingseffektivitet, expertintervju

Få en snabb bild av utvecklingseffektiviteten

Svara på fem snabba frågor för att få en uppfattning om organisationens utvecklingseffektivitet och några tips på hur du kan förbättra den.

Vad är din organisations implementeringsnivå vad gäller offentligt moln?
Vad är din organisations implementeringsnivå vad gäller utvecklingsverktyg, däribland verktyg för planering, utveckling, leverans, drift, samarbete och kommunikation?
Vad är din organisations implementeringsnivå vad gäller utvecklingsverktyg, däribland verktyg för planering, utveckling, leverans, drift, samarbete och kommunikation?
Vilken förmåga har din organisation vad gäller att ge team möjligheter att skapa affärsprogram med hjälp av verktyg med låg kod, oavsett programmeringsförmåga?
Vilken förmåga har din organisation vad gäller att ge team möjligheter att skapa affärsprogram med hjälp av verktyg med låg kod, oavsett programmeringsförmåga?
Vilken förmåga har din organisation vad gäller att ge team möjligheter att skapa affärsprogram med hjälp av verktyg med låg kod, oavsett programmeringsförmåga?
Vilken förmåga har din organisation vad gäller att ge team möjligheter att skapa affärsprogram med hjälp av verktyg med låg kod, oavsett programmeringsförmåga?
Hur skulle du bedöma er praxis vad gäller bidrag till programvara med öppen källkod?
Hur skulle du bedöma er praxis vad gäller bidrag till programvara med öppen källkod?
Hur skulle du bedöma er praxis vad gäller bidrag till programvara med öppen källkod?
Hur skulle du bedöma er praxis vad gäller bidrag till programvara med öppen källkod?
Hur skulle du bedöma er praxis vad gäller bidrag till programvara med öppen källkod?
Hur skulle du bedöma er praxis vad gäller bidrag till programvara med öppen källkod?
Hur skulle du bedöma er praxis vad gäller bidrag till programvara med öppen källkod?
Hur skulle du bedöma er praxis vad gäller bidrag till programvara med öppen källkod?
Hur starkt håller du med eller inte med om följande påstående angående din organisations kultur?<br /><i>Vi har högt förtroende samt den inkludering och psykologiska trygghet som behövs för att vi ska kunna diskutera misslyckanden öppet och dela med oss av lärdomar i teamet och organisationen som helhet.</i>
Hur starkt håller du med eller inte med om följande påstående angående din organisations kultur?<br /><i>Vi har högt förtroende samt den inkludering och psykologiska trygghet som behövs för att vi ska kunna diskutera misslyckanden öppet och dela med oss av lärdomar i teamet och organisationen som helhet.</i>
Hur starkt håller du med eller inte med om följande påstående angående din organisations kultur?<br /><i>Vi har högt förtroende samt den inkludering och psykologiska trygghet som behövs för att vi ska kunna diskutera misslyckanden öppet och dela med oss av lärdomar i teamet och organisationen som helhet.</i>
Hur starkt håller du med eller inte med om följande påstående angående din organisations kultur?<br /><i>Vi har högt förtroende samt den inkludering och psykologiska trygghet som behövs för att vi ska kunna diskutera misslyckanden öppet och dela med oss av lärdomar i teamet och organisationen som helhet.</i>
Hur starkt håller du med eller inte med om följande påstående angående din organisations kultur?<br /><i>Vi har högt förtroende samt den inkludering och psykologiska trygghet som behövs för att vi ska kunna diskutera misslyckanden öppet och dela med oss av lärdomar i teamet och organisationen som helhet.</i>
Hur starkt håller du med eller inte med om följande påstående angående din organisations kultur?<br /><i>Vi har högt förtroende samt den inkludering och psykologiska trygghet som behövs för att vi ska kunna diskutera misslyckanden öppet och dela med oss av lärdomar i teamet och organisationen som helhet.</i>
Hur starkt håller du med eller inte med om följande påstående angående din organisations kultur?<br /><i>Vi har högt förtroende samt den inkludering och psykologiska trygghet som behövs för att vi ska kunna diskutera misslyckanden öppet och dela med oss av lärdomar i teamet och organisationen som helhet.</i>
Hur starkt håller du med eller inte med om följande påstående angående din organisations kultur?<br /><i>Vi har högt förtroende samt den inkludering och psykologiska trygghet som behövs för att vi ska kunna diskutera misslyckanden öppet och dela med oss av lärdomar i teamet och organisationen som helhet.</i>
Hur starkt håller du med eller inte med om följande påstående angående din organisations kultur?<br /><i>Vi har högt förtroende samt den inkludering och psykologiska trygghet som behövs för att vi ska kunna diskutera misslyckanden öppet och dela med oss av lärdomar i teamet och organisationen som helhet.</i>
Hur starkt håller du med eller inte med om följande påstående angående din organisations kultur?<br /><i>Vi har högt förtroende samt den inkludering och psykologiska trygghet som behövs för att vi ska kunna diskutera misslyckanden öppet och dela med oss av lärdomar i teamet och organisationen som helhet.</i>
Hur starkt håller du med eller inte med om följande påstående angående din organisations kultur?<br /><i>Vi har högt förtroende samt den inkludering och psykologiska trygghet som behövs för att vi ska kunna diskutera misslyckanden öppet och dela med oss av lärdomar i teamet och organisationen som helhet.</i>
Hur starkt håller du med eller inte med om följande påstående angående din organisations kultur?<br /><i>Vi har högt förtroende samt den inkludering och psykologiska trygghet som behövs för att vi ska kunna diskutera misslyckanden öppet och dela med oss av lärdomar i teamet och organisationen som helhet.</i>
Hur starkt håller du med eller inte med om följande påstående angående din organisations kultur?<br /><i>Vi har högt förtroende samt den inkludering och psykologiska trygghet som behövs för att vi ska kunna diskutera misslyckanden öppet och dela med oss av lärdomar i teamet och organisationen som helhet.</i>
Hur starkt håller du med eller inte med om följande påstående angående din organisations kultur?<br /><i>Vi har högt förtroende samt den inkludering och psykologiska trygghet som behövs för att vi ska kunna diskutera misslyckanden öppet och dela med oss av lärdomar i teamet och organisationen som helhet.</i>
Hur starkt håller du med eller inte med om följande påstående angående din organisations kultur?<br /><i>Vi har högt förtroende samt den inkludering och psykologiska trygghet som behövs för att vi ska kunna diskutera misslyckanden öppet och dela med oss av lärdomar i teamet och organisationen som helhet.</i>
Hur starkt håller du med eller inte med om följande påstående angående din organisations kultur?<br /><i>Vi har högt förtroende samt den inkludering och psykologiska trygghet som behövs för att vi ska kunna diskutera misslyckanden öppet och dela med oss av lärdomar i teamet och organisationen som helhet.</i>

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Mycket hög

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Hög

Överväg att investera i följande områden:

Organisationens kultur: Organisationer som ger programvaruteam möjlighet att experimentera, misslyckas och lära sig i en säker miljö får konsekvent bättre resultat.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Hög

Överväg att investera i följande områden:

Öppen källkod/intern källkod: För organisationer som redan har höga Developer Velocity-poäng är användningen av öppen källkod en betydande accelerator. Data visar att när det gäller företag i den översta kvartilen för Developer Velocity så har implementering av öppen källkod tre gånger så hög inverkan på innovation jämfört med företag i de övriga kvartilerna.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Medelhög

Överväg att investera i följande områden:

Öppen källkod/intern källkod: För organisationer som redan har höga Developer Velocity-poäng är användningen av öppen källkod en betydande accelerator. Data visar att när det gäller företag i den översta kvartilen för Developer Velocity så har implementering av öppen källkod tre gånger så hög inverkan på innovation jämfört med företag i de övriga kvartilerna.

Organisationens kultur: Organisationer som ger programvaruteam möjlighet att experimentera, misslyckas och lära sig i en säker miljö får konsekvent bättre resultat.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Hög

Överväg att investera i följande områden:

Verktyg med låg kod/ingen kod: Affärsanvändare utanför IT skapar nu program med hjälp av verktyg med låg kod och ingen kod. Företag som ger team möjligheter med de här teknikerna oavsett deras programmeringsförmåga får 33 procent högre poäng inom innovation jämfört med företag i den nedersta kvartilen för Developer Velocity.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Medelhög

Överväg att investera i följande områden:

Verktyg med låg kod/ingen kod: Affärsanvändare utanför IT skapar nu program med hjälp av verktyg med låg kod och ingen kod. Företag som ger team möjligheter med de här teknikerna oavsett deras programmeringsförmåga får 33 procent högre poäng inom innovation jämfört med företag i den nedersta kvartilen för Developer Velocity.

Organisationens kultur: Organisationer som ger programvaruteam möjlighet att experimentera, misslyckas och lära sig i en säker miljö får konsekvent bättre resultat.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Medelhög

Överväg att investera i följande områden:

Verktyg med låg kod/ingen kod: Affärsanvändare utanför IT skapar nu program med hjälp av verktyg med låg kod och ingen kod. Företag som ger team möjligheter med de här teknikerna oavsett deras programmeringsförmåga får 33 procent högre poäng inom innovation jämfört med företag i den nedersta kvartilen för Developer Velocity.

Öppen källkod/intern källkod: För organisationer som redan har höga Developer Velocity-poäng är användningen av öppen källkod en betydande accelerator. Data visar att när det gäller företag i den översta kvartilen för Developer Velocity så har implementering av öppen källkod tre gånger så hög inverkan på innovation jämfört med företag i de övriga kvartilerna.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Låg

Överväg att investera i följande områden:

Verktyg med låg kod/ingen kod: Affärsanvändare utanför IT skapar nu program med hjälp av verktyg med låg kod och ingen kod. Företag som ger team möjligheter med de här teknikerna oavsett deras programmeringsförmåga får 33 procent högre poäng inom innovation jämfört med företag i den nedersta kvartilen för Developer Velocity.

Öppen källkod/intern källkod: För organisationer som redan har höga Developer Velocity-poäng är användningen av öppen källkod en betydande accelerator. Data visar att när det gäller företag i den översta kvartilen för Developer Velocity så har implementering av öppen källkod tre gånger så hög inverkan på innovation jämfört med företag i de övriga kvartilerna.

Organisationens kultur: Organisationer som ger programvaruteam möjlighet att experimentera, misslyckas och lära sig i en säker miljö får konsekvent bättre resultat.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Hög

Överväg att investera i följande områden:

Utvecklingsverktyg: Den främsta drivkraften för affärsresultat är förstklassiga utvecklarverktyg. Organisationer med starka verktyg är 65 procent mer innovativa och deras utvecklares belåtenhet och kvarhållning är 47 procent högre jämfört med dem i den nedersta kvartilen för utvecklingseffektivitet.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av utvecklingshastighet är: Medelhög

Överväg att investera i följande områden:

Utvecklingsverktyg: Den främsta drivkraften för affärsresultat är förstklassiga utvecklarverktyg. Organisationer med starka verktyg är 65 procent mer innovativa och deras utvecklares belåtenhet och kvarhållning är 47 procent högre jämfört med dem i den nedersta kvartilen för utvecklingseffektivitet.

Organisationens kultur: Organisationer som ger programvaruteam möjlighet att experimentera, misslyckas och lära sig i en säker miljö får konsekvent bättre resultat.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Medelhög

Överväg att investera i följande områden:

Öppen källkod/intern källkod: För organisationer som redan har höga Developer Velocity-poäng är användningen av öppen källkod en betydande accelerator. Data visar att när det gäller företag i den översta kvartilen för Developer Velocity så har implementering av öppen källkod tre gånger så hög inverkan på innovation jämfört med företag i de övriga kvartilerna.

Utvecklingsverktyg: Den främsta drivkraften för affärsresultat är förstklassiga utvecklarverktyg. Organisationer med starka verktyg är 65 procent mer innovativa och deras utvecklares belåtenhet och kvarhållning är 47 procent högre jämfört med dem i den nedersta kvartilen för utvecklingseffektivitet.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Låg

Överväg att investera i följande områden:

Öppen källkod/intern källkod: För organisationer som redan har höga Developer Velocity-poäng är användningen av öppen källkod en betydande accelerator. Data visar att när det gäller företag i den översta kvartilen för Developer Velocity så har implementering av öppen källkod tre gånger så hög inverkan på innovation jämfört med företag i de övriga kvartilerna.

Utvecklingsverktyg: Den främsta drivkraften för affärsresultat är förstklassiga utvecklarverktyg. Organisationer med starka verktyg är 65 procent mer innovativa och deras utvecklares belåtenhet och kvarhållning är 47 procent högre jämfört med dem i den nedersta kvartilen för utvecklingseffektivitet.

Organisationens kultur: Organisationer som ger programvaruteam möjlighet att experimentera, misslyckas och lära sig i en säker miljö får konsekvent bättre resultat.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Medelhög

Överväg att investera i följande områden:

Verktyg med låg kod/ingen kod: Affärsanvändare utanför IT skapar nu program med hjälp av verktyg med låg kod och ingen kod. Företag som ger team möjligheter med de här teknikerna oavsett deras programmeringsförmåga får 33 procent högre poäng inom innovation jämfört med företag i den nedersta kvartilen för Developer Velocity.

Utvecklingsverktyg: Den främsta drivkraften för affärsresultat är förstklassiga utvecklarverktyg. Organisationer med starka verktyg är 65 procent mer innovativa och deras utvecklares belåtenhet och kvarhållning är 47 procent högre jämfört med dem i den nedersta kvartilen för utvecklingseffektivitet.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Låg

Överväg att investera i följande områden:

Verktyg med låg kod/ingen kod: Affärsanvändare utanför IT skapar nu program med hjälp av verktyg med låg kod och ingen kod. Företag som ger team möjligheter med de här teknikerna oavsett deras programmeringsförmåga får 33 procent högre poäng inom innovation jämfört med företag i den nedersta kvartilen för Developer Velocity.

Utvecklingsverktyg: Den främsta drivkraften för affärsresultat är förstklassiga utvecklarverktyg. Organisationer med starka verktyg är 65 procent mer innovativa och deras utvecklares belåtenhet och kvarhållning är 47 procent högre jämfört med dem i den nedersta kvartilen för utvecklingseffektivitet.

Organisationens kultur: Organisationer som ger programvaruteam möjlighet att experimentera, misslyckas och lära sig i en säker miljö får konsekvent bättre resultat.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Låg

Överväg att investera i följande områden:

Verktyg med låg kod/ingen kod: Affärsanvändare utanför IT skapar nu program med hjälp av verktyg med låg kod och ingen kod. Företag som ger team möjligheter med de här teknikerna oavsett deras programmeringsförmåga får 33 procent högre poäng inom innovation jämfört med företag i den nedersta kvartilen för Developer Velocity.

Öppen källkod/intern källkod: För organisationer som redan har höga Developer Velocity-poäng är användningen av öppen källkod en betydande accelerator. Data visar att när det gäller företag i den översta kvartilen för Developer Velocity så har implementering av öppen källkod tre gånger så hög inverkan på innovation jämfört med företag i de övriga kvartilerna.

Utvecklingsverktyg: Den främsta drivkraften för affärsresultat är förstklassiga utvecklarverktyg. Organisationer med starka verktyg är 65 procent mer innovativa och deras utvecklares belåtenhet och kvarhållning är 47 procent högre jämfört med dem i den nedersta kvartilen för utvecklingseffektivitet.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Låg

Överväg att investera i följande områden:

Verktyg med låg kod/ingen kod: Affärsanvändare utanför IT skapar nu program med hjälp av verktyg med låg kod och ingen kod. Företag som ger team möjligheter med de här teknikerna oavsett deras programmeringsförmåga får 33 procent högre poäng inom innovation jämfört med företag i den nedersta kvartilen för Developer Velocity.

Öppen källkod/intern källkod: För organisationer som redan har höga Developer Velocity-poäng är användningen av öppen källkod en betydande accelerator. Data visar att när det gäller företag i den översta kvartilen för Developer Velocity så har implementering av öppen källkod tre gånger så hög inverkan på innovation jämfört med företag i de övriga kvartilerna.

Utvecklingsverktyg: Den främsta drivkraften för affärsresultat är förstklassiga utvecklarverktyg. Organisationer med starka verktyg är 65 procent mer innovativa och deras utvecklares belåtenhet och kvarhållning är 47 procent högre jämfört med dem i den nedersta kvartilen för utvecklingseffektivitet.

Organisationens kultur: Organisationer som ger programvaruteam möjlighet att experimentera, misslyckas och lära sig i en säker miljö får konsekvent bättre resultat.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Hög

Överväg att investera i följande områden:

Implementering av offentligt moln: Företag i den översta kvartilen inom implementering av offentligt moln har 32 procent högre Developer Velocity-poäng än företag i den nedersta kvartilen. Jämförelsevis ger en partiell övergång betydligt mindre nytta: Företag i den tredje kvartilen får bara två procent högre Developer Velocity-poäng jämfört med dem som implementerar minst.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Medelhög

Överväg att investera i följande områden:

Implementering av offentligt moln: Företag i den översta kvartilen inom implementering av offentligt moln har 32 procent högre Developer Velocity-poäng än företag i den nedersta kvartilen. Jämförelsevis ger en partiell övergång betydligt mindre nytta: Företag i den tredje kvartilen får bara två procent högre Developer Velocity-poäng jämfört med dem som implementerar minst.

Organisationens kultur: Organisationer som ger programvaruteam möjlighet att experimentera, misslyckas och lära sig i en säker miljö får konsekvent bättre resultat.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Medelhög

Överväg att investera i följande områden:

Implementering av offentligt moln: Företag i den översta kvartilen inom implementering av offentligt moln har 32 procent högre Developer Velocity-poäng än företag i den nedersta kvartilen. Jämförelsevis ger en partiell övergång betydligt mindre nytta: Företag i den tredje kvartilen får bara två procent högre Developer Velocity-poäng jämfört med dem som implementerar minst.

Öppen källkod/intern källkod: För organisationer som redan har höga Developer Velocity-poäng är användningen av öppen källkod en betydande accelerator. Data visar att när det gäller företag i den översta kvartilen för Developer Velocity så har implementering av öppen källkod tre gånger så hög inverkan på innovation jämfört med företag i de övriga kvartilerna.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Låg

Överväg att investera i följande områden:

Öppen källkod/intern källkod: För organisationer som redan har höga Developer Velocity-poäng är användningen av öppen källkod en betydande accelerator. Data visar att när det gäller företag i den översta kvartilen för Developer Velocity så har implementering av öppen källkod tre gånger så hög inverkan på innovation jämfört med företag i de övriga kvartilerna.

Organisationens kultur: Organisationer som ger programvaruteam möjlighet att experimentera, misslyckas och lära sig i en säker miljö får konsekvent bättre resultat.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Medelhög

Överväg att investera i följande områden:

Implementering av offentligt moln: Företag i den översta kvartilen inom implementering av offentligt moln har 32 procent högre Developer Velocity-poäng än företag i den nedersta kvartilen. Jämförelsevis ger en partiell övergång betydligt mindre nytta: Företag i den tredje kvartilen får bara två procent högre Developer Velocity-poäng jämfört med dem som implementerar minst.

Verktyg med låg kod/ingen kod: Affärsanvändare utanför IT skapar nu program med hjälp av verktyg med låg kod och ingen kod. Företag som ger team möjligheter med de här teknikerna oavsett deras programmeringsförmåga får 33 procent högre poäng inom innovation jämfört med företag i den nedersta kvartilen för Developer Velocity.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Låg

Överväg att investera i följande områden:

Implementering av offentligt moln: Företag i den översta kvartilen inom implementering av offentligt moln har 32 procent högre Developer Velocity-poäng än företag i den nedersta kvartilen. Jämförelsevis ger en partiell övergång betydligt mindre nytta: Företag i den tredje kvartilen får bara två procent högre Developer Velocity-poäng jämfört med dem som implementerar minst.

Verktyg med låg kod/ingen kod: Affärsanvändare utanför IT skapar nu program med hjälp av verktyg med låg kod och ingen kod. Företag som ger team möjligheter med de här teknikerna oavsett deras programmeringsförmåga får 33 procent högre poäng inom innovation jämfört med företag i den nedersta kvartilen för Developer Velocity.

Organisationens kultur: Organisationer som ger programvaruteam möjlighet att experimentera, misslyckas och lära sig i en säker miljö får konsekvent bättre resultat.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Låg

Överväg att investera i följande områden:

Implementering av offentligt moln: Företag i den översta kvartilen inom implementering av offentligt moln har 32 procent högre Developer Velocity-poäng än företag i den nedersta kvartilen. Jämförelsevis ger en partiell övergång betydligt mindre nytta: Företag i den tredje kvartilen får bara två procent högre Developer Velocity-poäng jämfört med dem som implementerar minst.

Öppen källkod/intern källkod: För organisationer som redan har höga Developer Velocity-poäng är användningen av öppen källkod en betydande accelerator. Data visar att när det gäller företag i den översta kvartilen för Developer Velocity så har implementering av öppen källkod tre gånger så hög inverkan på innovation jämfört med företag i de övriga kvartilerna.

Verktyg med låg kod/ingen kod: Affärsanvändare utanför IT skapar nu program med hjälp av verktyg med låg kod och ingen kod. Företag som ger team möjligheter med de här teknikerna oavsett deras programmeringsförmåga får 33 procent högre poäng inom innovation jämfört med företag i den nedersta kvartilen för Developer Velocity.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Låg

Överväg att investera i följande områden:

Implementering av offentligt moln: Företag i den översta kvartilen inom implementering av offentligt moln har 32 procent högre Developer Velocity-poäng än företag i den nedersta kvartilen. Jämförelsevis ger en partiell övergång betydligt mindre nytta: Företag i den tredje kvartilen får bara två procent högre Developer Velocity-poäng jämfört med dem som implementerar minst.

Öppen källkod/intern källkod: För organisationer som redan har höga Developer Velocity-poäng är användningen av öppen källkod en betydande accelerator. Data visar att när det gäller företag i den översta kvartilen för Developer Velocity så har implementering av öppen källkod tre gånger så hög inverkan på innovation jämfört med företag i de övriga kvartilerna.

Verktyg med låg kod/ingen kod: Affärsanvändare utanför IT skapar nu program med hjälp av verktyg med låg kod och ingen kod. Företag som ger team möjligheter med de här teknikerna oavsett deras programmeringsförmåga får 33 procent högre poäng inom innovation jämfört med företag i den nedersta kvartilen för Developer Velocity.

Organisationens kultur: Organisationer som ger programvaruteam möjlighet att experimentera, misslyckas och lära sig i en säker miljö får konsekvent bättre resultat.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Medelhög

Överväg att investera i följande områden:

Implementering av offentligt moln: Företag i den översta kvartilen inom implementering av offentligt moln har 32 procent högre Developer Velocity-poäng än företag i den nedersta kvartilen. Jämförelsevis ger en partiell övergång betydligt mindre nytta: Företag i den tredje kvartilen får bara två procent högre Developer Velocity-poäng jämfört med dem som implementerar minst.

Utvecklingsverktyg: Den främsta drivkraften för affärsresultat är förstklassiga utvecklarverktyg. Organisationer med starka verktyg är 65 procent mer innovativa och deras utvecklares belåtenhet och kvarhållning är 47 procent högre jämfört med dem i den nedersta kvartilen för utvecklingseffektivitet.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Låg

Överväg att investera i följande områden:

Implementering av offentligt moln: Företag i den översta kvartilen inom implementering av offentligt moln har 32 procent högre Developer Velocity-poäng än företag i den nedersta kvartilen. Jämförelsevis ger en partiell övergång betydligt mindre nytta: Företag i den tredje kvartilen får bara två procent högre Developer Velocity-poäng jämfört med dem som implementerar minst.

Utvecklingsverktyg: Den främsta drivkraften för affärsresultat är förstklassiga utvecklarverktyg. Organisationer med starka verktyg är 65 procent mer innovativa och deras utvecklares belåtenhet och kvarhållning är 47 procent högre jämfört med dem i den nedersta kvartilen för utvecklingseffektivitet.

Organisationens kultur: Organisationer som ger programvaruteam möjlighet att experimentera, misslyckas och lära sig i en säker miljö får konsekvent bättre resultat.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Låg

Överväg att investera i följande områden:

Implementering av offentligt moln: Företag i den översta kvartilen inom implementering av offentligt moln har 32 procent högre Developer Velocity-poäng än företag i den nedersta kvartilen. Jämförelsevis ger en partiell övergång betydligt mindre nytta: Företag i den tredje kvartilen får bara två procent högre Developer Velocity-poäng jämfört med dem som implementerar minst.

Öppen källkod/intern källkod: För organisationer som redan har höga Developer Velocity-poäng är användningen av öppen källkod en betydande accelerator. Data visar att när det gäller företag i den översta kvartilen för Developer Velocity så har implementering av öppen källkod tre gånger så hög inverkan på innovation jämfört med företag i de övriga kvartilerna.

Utvecklingsverktyg: Den främsta drivkraften för affärsresultat är förstklassiga utvecklarverktyg. Organisationer med starka verktyg är 65 procent mer innovativa och deras utvecklares belåtenhet och kvarhållning är 47 procent högre jämfört med dem i den nedersta kvartilen för utvecklingseffektivitet.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Låg

Överväg att investera i följande områden:

Implementering av offentligt moln: Företag i den översta kvartilen inom implementering av offentligt moln har 32 procent högre Developer Velocity-poäng än företag i den nedersta kvartilen. Jämförelsevis ger en partiell övergång betydligt mindre nytta: Företag i den tredje kvartilen får bara två procent högre Developer Velocity-poäng jämfört med dem som implementerar minst.

Öppen källkod/intern källkod: För organisationer som redan har höga Developer Velocity-poäng är användningen av öppen källkod en betydande accelerator. Data visar att när det gäller företag i den översta kvartilen för Developer Velocity så har implementering av öppen källkod tre gånger så hög inverkan på innovation jämfört med företag i de övriga kvartilerna.

Utvecklingsverktyg: Den främsta drivkraften för affärsresultat är förstklassiga utvecklarverktyg. Organisationer med starka verktyg är 65 procent mer innovativa och deras utvecklares belåtenhet och kvarhållning är 47 procent högre jämfört med dem i den nedersta kvartilen för utvecklingseffektivitet.

Organisationens kultur: Organisationer som ger programvaruteam möjlighet att experimentera, misslyckas och lära sig i en säker miljö får konsekvent bättre resultat.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Låg

Överväg att investera i följande områden:

Implementering av offentligt moln: Företag i den översta kvartilen inom implementering av offentligt moln har 32 procent högre Developer Velocity-poäng än företag i den nedersta kvartilen. Jämförelsevis ger en partiell övergång betydligt mindre nytta: Företag i den tredje kvartilen får bara två procent högre Developer Velocity-poäng jämfört med dem som implementerar minst.

Utvecklingsverktyg: Den främsta drivkraften för affärsresultat är förstklassiga utvecklarverktyg. Organisationer med starka verktyg är 65 procent mer innovativa och deras utvecklares belåtenhet och kvarhållning är 47 procent högre jämfört med dem i den nedersta kvartilen för utvecklingseffektivitet.

Verktyg med låg kod/ingen kod: Affärsanvändare utanför IT skapar nu program med hjälp av verktyg med låg kod och ingen kod. Företag som ger team möjligheter med de här teknikerna oavsett deras programmeringsförmåga får 33 procent högre poäng inom innovation jämfört med företag i den nedersta kvartilen för Developer Velocity.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Låg

Överväg att investera i följande områden:

Implementering av offentligt moln: Företag i den översta kvartilen inom implementering av offentligt moln har 32 procent högre Developer Velocity-poäng än företag i den nedersta kvartilen. Jämförelsevis ger en partiell övergång betydligt mindre nytta: Företag i den tredje kvartilen får bara två procent högre Developer Velocity-poäng jämfört med dem som implementerar minst.

Utvecklingsverktyg: Den främsta drivkraften för affärsresultat är förstklassiga utvecklarverktyg. Organisationer med starka verktyg är 65 procent mer innovativa och deras utvecklares belåtenhet och kvarhållning är 47 procent högre jämfört med dem i den nedersta kvartilen för utvecklingseffektivitet.

Verktyg med låg kod/ingen kod: Affärsanvändare utanför IT skapar nu program med hjälp av verktyg med låg kod och ingen kod. Företag som ger team möjligheter med de här teknikerna oavsett deras programmeringsförmåga får 33 procent högre poäng inom innovation jämfört med företag i den nedersta kvartilen för Developer Velocity.

Organisationens kultur: Organisationer som ger programvaruteam möjlighet att experimentera, misslyckas och lära sig i en säker miljö får konsekvent bättre resultat.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Låg

Överväg att investera i följande områden:

Implementering av offentligt moln: Företag i den översta kvartilen inom implementering av offentligt moln har 32 procent högre Developer Velocity-poäng än företag i den nedersta kvartilen. Jämförelsevis ger en partiell övergång betydligt mindre nytta: Företag i den tredje kvartilen får bara två procent högre Developer Velocity-poäng jämfört med dem som implementerar minst.

Öppen källkod/intern källkod: För organisationer som redan har höga Developer Velocity-poäng är användningen av öppen källkod en betydande accelerator. Data visar att när det gäller företag i den översta kvartilen för Developer Velocity så har implementering av öppen källkod tre gånger så hög inverkan på innovation jämfört med företag i de övriga kvartilerna.

Utvecklingsverktyg: Den främsta drivkraften för affärsresultat är förstklassiga utvecklarverktyg. Organisationer med starka verktyg är 65 procent mer innovativa och deras utvecklares belåtenhet och kvarhållning är 47 procent högre jämfört med dem i den nedersta kvartilen för utvecklingseffektivitet.

Verktyg med låg kod/ingen kod: Affärsanvändare utanför IT skapar nu program med hjälp av verktyg med låg kod och ingen kod. Företag som ger team möjligheter med de här teknikerna oavsett deras programmeringsförmåga får 33 procent högre poäng inom innovation jämfört med företag i den nedersta kvartilen för Developer Velocity.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Rekommendationer

Din status för snabbkollen av Developer Velocity är: Mycket låg

Överväg att investera i följande områden:

Implementering av offentligt moln: Företag i den översta kvartilen inom implementering av offentligt moln har 32 procent högre Developer Velocity-poäng än företag i den nedersta kvartilen. Jämförelsevis ger en partiell övergång betydligt mindre nytta: Företag i den tredje kvartilen får bara två procent högre Developer Velocity-poäng jämfört med dem som implementerar minst.

Öppen källkod/intern källkod: För organisationer som redan har höga Developer Velocity-poäng är användningen av öppen källkod en betydande accelerator. Data visar att när det gäller företag i den översta kvartilen för Developer Velocity så har implementering av öppen källkod tre gånger så hög inverkan på innovation jämfört med företag i de övriga kvartilerna.

Utvecklingsverktyg: Den främsta drivkraften för affärsresultat är förstklassiga utvecklarverktyg. Organisationer med starka verktyg är 65 procent mer innovativa och deras utvecklares belåtenhet och kvarhållning är 47 procent högre jämfört med dem i den nedersta kvartilen för utvecklingseffektivitet.

Verktyg med låg kod/ingen kod: Affärsanvändare utanför IT skapar nu program med hjälp av verktyg med låg kod och ingen kod. Företag som ger team möjligheter med de här teknikerna oavsett deras programmeringsförmåga får 33 procent högre poäng inom innovation jämfört med företag i den nedersta kvartilen för Developer Velocity.

Organisationens kultur: Organisationer som ger programvaruteam möjlighet att experimentera, misslyckas och lära sig i en säker miljö får konsekvent bättre resultat.

För att få en mer omfattande granskning och fler rekommendationer kan du genomgå den fullständiga hastighetskontrollen för utvecklare.

Den här informationen baseras på McKinsey & Companys rapport Developer Velocity: How software excellence fuels business performance. Ladda ned rapporten för att läsa mer.

Utvärdera utvecklingseffektiviteten – och förbättra den

Mät organisationens utvecklingseffektivitet och jämför resultatet med andra organisationer i en grundlig utvärdering. Sedan får du instruktioner om hur du kan driva bättre affärsresultat för din organisation.

Skaffa verktygen som kan öka utvecklingseffektiviteten

Se till att dina utvecklingsteam har de effektiva verktyg och den kraftfulla plattform som de behöver för att arbeta produktivt, samarbeta globalt och säkert och innovera i stor skala.

Azure

Ledande inom utvecklingsplattformar1

Minska kostnaderna, förbättra skalbarheten och skapa omfattande kundupplevelser med hanterade tjänster som skapats för utvecklare.

GitHub

65 miljoner utvecklare

Leverera programvara säkert och snabbare med verktyg och metoder som används av den största utvecklarcommunityn.

Visual Studio

Det självklara verktyget för utvecklare2

Öka produktiviteten genom att göra det möjligt för utvecklare att koda på valfritt språk, felsöka och redigera på alla operativsystem och distribuera dem till vilken plattform som helst.

Power Apps

Ledande inom programplattformar med minimal kod för företag3

Snabba upp programleveransen med verktyg med minimal kod som gör att vem som helst i organisationen kan kalla sig utvecklare.

1Forrester: The Forrester Wave™: Infrastrukturplattformar och utveckling i det offentliga molnet, Nordamerika, kvartal 1 2020

2Resultat från enkät för Stack Overflow-utvecklare (2019)

32020 Gartner Magic Quadrant för Magic Quadrant för programplattformar med minimal kod för företag

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänster som skildras i deras forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer med högst betyg eller andra utmärkelser. Gartners forskningspublikationer består av Gartner-forskningsorganisationens åsikter och bör inte ses som absoluta fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med hänsyn till denna forskning, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Se hur kunder hjälper utvecklare att uppnå mer

"With a rich toolset, maintaining the company's web presence will be much easier moving forward. Visual Studio Code provides great productivity—it loads quickly, runs smoothly on Windows computers and Macs, and lets us use the same IDE across different platforms. The Visual Studio Code community has also proven its worth, providing access to number of extensions that make coding even easier."

Mike Smith, Lead Software Developer
Chipotle

"GitHub has allowed us to build out our services at speed and in a methodical way, on a platform which 99 percent of our developers are familiar with from either personal development projects or previous roles. One of the drivers of GitHub is developer familiarity. You know that anyone you hire will know GitHub."

Matthew Seaborn, Architecture Director
DAZN

"Scalability is one of the big benefits we get from Azure. In the past, it might have taken us months to procure and configure servers and get them into production. Now, we can scale up on demand in Azure in a matter of minutes."

Musaddique Alatoor, Head of Equipment Innovation
Maersk

"What we are doing in partnership with Microsoft is completely unique in our industry. We've made a significant step forward in the fintech innovation space and our team is energized and inspired to discover what's next."

Félix Grévy, Global Head of Product Management
Finastra

"Power Apps gives us new capabilities and ways to adapt quickly and efficiently. The apps are easy to create, easy to deploy, and they give us an incredibly fast way to innovate. There are creative people in all of our business units, and there was pent-up demand for something that allows them to create the way Power Apps does. They're not just creating applications, they're really solving the little problems that, added together, are a big problem to solve."

Chris Ingalls, Business and Solution Architect
Toyota

Förbättra utvecklingseffektiviteten i din organisation

Hämta rapporten