Du äger din identitet

Upptäck decentraliserade identiteter – ett nytt sätt att äga dina personuppgifter på.

Din digitala identitet är det enda som definierar dig i den digitala världen, dvs. en samling av alla dina personuppgifter som genererats med hjälp av tekniken. I dag ägs dessa data av appar och tjänster och de kan användas på sätt som utsätter dig för intrång och överträdelser.

Vår vision

Alla användare behöver ha en digital identitet som de äger och som kan skydda och lagra alla deras personuppgifter på ett säkert sätt. Den här egenägda identiteten måste vara intuitiv och bekväm att hantera, samt ge fullständig kontroll över hur identitetsdata används.

För alla

  • Se till att alla användare äger och kontrollerar sin egen identitet
  • Ge säkra upplevelser med inbyggd sekretess
  • Utforma appar och tjänster med användaren i centrum

För utvecklare

  • Ge en personlig upplevelse samtidigt som användarsekretessen respekteras
  • Delta i en ny typ av marknadsplats, där utvecklare och kunder interagerar med varandra
  • Skapa verkligt serverlösa appar som lagrar data för användarna

För organisationer

  • Ha ett nära samarbete med användarna, samtidigt som sekretess- och säkerhetsrisker minimeras
  • Kommunicera med kunder, partners och leverantörer i ett enhetligt dataprotokoll
  • Förbättra transparensen och öppenheten för din verksamhet

Ekosystem för decentraliserade identiteter

Relaterade produkter och tjänster

Azure Active Directory

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning

Microsoft Authenticator

Tillhandahålla säker multifaktorautentisering från en mobilapp

Blockchain

Utveckla och distribuera snabbt distribuerade appar på den blockkedja som du föredrar

Begär en demo

E-posta oss om du är intresserad av att testa våra projekt på ett tidigt stadium.

Kontakta oss

Engagera dig – Hjälp till att skapa ett decentraliserat ekosystem för identiteter med öppen källkod och Decentralized Identity Foundation.

Läs mer