Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Azure-datacenter

The Azure Platform is supported by a growing network of Microsoft-managed datacenters. Microsoft has decades of experience running services such as Bing, Office 365, and outlook.com. Azure is available in 140 countries, including China, and has invested in offerings specifically for US Government and Germany. Azure supports 17 languages and 24 currencies, all backed by Microsoft's $15 billion (USD) investment in global datacenter infrastructure. Azure is continuously investing in the latest infrastructure technologies, with a focus on high reliability, operational excellence, cost-effectiveness, environmental sustainability, and a trustworthy online experience for customers and partners worldwide.

Microsoft-datacenter

Global närvaro

Azure hjälper kunder och partners världen över att tillhandahålla program med geografisk närhet till sina användare. Datalagringen kan vara begränsad till ett område, en region eller ett land.

Datasekretess

Redundans och återställning

Azure-användare kan dra nytta av den höga tillgänglighet som ett globalt nätverk av datacenter ger. Två datareplikeringsalternativ kan aktiveras vid registreringen.

Med lokalt redundant lagring (LRS) lagras data lokalt i användarnas primära region. Med geo-redundant lagring (GRS) lagras data i en sekundär region mer än 40 mil ifrån den primära regionen men i samma världsdel.

Alternativ för redundant lagring i Azure

Miljömässig hållbarhet

Microsoft strävar efter att utveckla programvara och teknik som hjälper människor och organisationer att förbättra miljön. Målet är att minska verksamhetens och produkternas inverkan på miljön, att hjälpa andra organisationer att minska sin inverkan, och att utveckla branschmetoder som bidrar till en hållbar utveckling. Microsoft uppnådde koldioxidneutralitet under 2014 och vi uppnådde vårt mål att alla nya datacenter skulle ha ett genomsnittligt PUE-värde (Power Usage Effectiveness) på 1,125, vilket är en tredjedel lägre än det genomsnittliga PUE-värdet på 1,7 för datacenter i branschen.

Läs Citizenship Report för 2014

Azure i Kina

Azure är nu tillgängligt i Kina tack vare ett unikt partnerskap mellan Microsoft och 21Vianet, en av landets största Internetleverantörer. Azure drivs och säljs av 21Vianet och ger kunderna Microsofts pålitliga, flexibla och ekonomiska databehandlingsteknik samtidigt som den tekniska utvecklingen drivs framåt. Microsoft är det första globala företaget som gör offentliga molntjänster tillgängliga i landet.

Köp Azure-tjänster i Kina

Kontakta oss om företagsavtal