Azure-datacenter

Azure-plattformen stöds av ett växande antal datacenter som hanteras av Microsoft. Microsoft har lång erfarenhet av tjänster som Bing, Office 365 och Outlook.com. Azure är tillgängligt i 140 länder/regioner, inklusive Kina. Vi har investerat i produkter som riktar sig specifikt till amerikanska myndigheter och Tyskland. Azure stöder 17 språk och 24 valutor, alla uppbackade av Microsofts investering på $15 miljarder USD i global datacenterinfrastruktur. Azure gör fortlöpande investeringar i den senaste infrastrukturtekniken. Fokus ligger på hög tillgänglighet, driftsäkerhet, kostnadseffektivitet, miljömässig hållbarhet och en pålitlig onlineupplevelse för kunder och partner världen över.

Ta reda på vilken Azure-region som passar dig bäst

Karta över tillgängliga regioner

Global närvaro

Azure hjälper kunder och partners världen över att tillhandahålla program med geografisk närhet till sina användare. Datalagringen kan vara begränsad till ett område, en region eller ett land.

Datasekretess

Redundans och återställning

Azure-användare kan dra nytta av den höga tillgänglighet som ett globalt nätverk av datacenter ger. Azures infrastruktur och tjänster har inbyggt stöd för hög tillgänglighet, haveriberedskap och säkerhetskopiering för dina program och data.

Med lokalt redundant lagring (LRS) lagras data lokalt i användarnas primära region. Med geo-redundant lagring (GRS) lagras data i en sekundär region mer än 40 mil ifrån den primära regionen men i samma världsdel.

Azure-återhämtningskapacitet

Miljömässig hållbarhet

Microsoft strävar efter att utveckla programvara och teknik som hjälper människor och organisationer att förbättra miljön. Vårt mål är att minska verksamhetens och produkternas inverkan på miljön, att hjälpa andra organisationer att minska sin inverkan, och att utveckla branschmetoder som bidrar till en hållbar utveckling. Microsoft uppnådde koldioxidneutralitet under 2014 och vi uppnådde vårt mål att alla nya datacenter skulle ha ett genomsnittligt PUE-värde (Power Usage Effectiveness) på 1,125, vilket är en tredjedel lägre än det genomsnittliga PUE-värdet på 1,7 för datacenter i branschen.

Läs Citizenship Report för 2014

Azure i Kina

Nu är Azure tillgängligt i Kina tack vare ett unikt partnerskap mellan Microsoft och 21Vianet, en av landets största Internetleverantörer. Azure drivs och säljs av 21Vianet och ger kunderna Microsofts pålitliga, flexibla och ekonomiska databehandlingsteknik samtidigt som den tekniska utvecklingen drivs framåt. Microsoft är det första globala företaget som gör offentliga molntjänster tillgängliga i landet.

Köp Azure-tjänster i Kina

Kontakta oss om företagsavtal