Utveckla snabbare med Azure-datatjänster

Oavsett var dina data befinner sig så kan du frigöra dess potential med Microsoft Azure. Skapa smarta appar snabbare med verktyg och tekniker du väljer själv, samt ett AI som redan är inbyggt.

Skapa enkelt och distribuera var som helst

Använd teamets befintliga kompetens och verktyg, och skapa smarta appar som du kan distribuera utan kodändringar. Skapa en gång och distribuera var som helst: i molnet, lokalt och på enheter nära slutanvändarna. Vi har en global distribution till fler datacenter än någon annan leverantör.

Gör ett avtryck med en öppen plattform

Välj din favoritteknik, även öppen källkod. Azure har stöd för ett antal distributionsalternativ, populära stackar och språk samt en bred uppsättning datamotorer. Med den här flexibiliteten samt prestandan, skalan och säkerheten du får från Microsoft kan du skapa appar för alla situationer.

Utveckla appar med inbyggd intelligens

Det är enkelt att skapa smarta appar med Azure eftersom ingen annan plattform omfattar analys och ett inbyggt AI för dina data var de än befinner sig och på det språk du använder. Använd dig av något av alla kognitiva API:er och skapa enkelt nya upplevelser i dina appar.

Utveckla appar med inbyggd intelligens

Hitta den databasprodukt du behöver

Du letar efter ... Använd den här
En helt hanterad relationsdatabas som är snabb att etablera, kan skalas efter hand och som har både inbyggd intelligens och säkerhet Azure SQL Database
En helt hanterad och skalbar MySQL-relationsdatabas med hög tillgänglighet och inbyggd säkerhet utan extra kostnad Azure-databas för MySQL
En helt hanterad och skalbar PostgreSQL-relationsdatabas med hög tillgänglighet och inbyggd säkerhet utan extra kostnad Azure-databas för PostgreSQL
En globalt distribuerad databas för flera modeller, med stöd för NoSQL-val, med branschledande prestanda och serviceavtal. Azure Cosmos DB
Hjälp med att migrera dina databaser till molnet utan några kodändringar Azure Database Migration Service

Hitta den analysprodukt du behöver

Du letar efter ... Använd den här
Ett helt hanterat och flexibelt informationslager med säkerhet på alla nivåer utan extra kostnad Azure SQL Data Warehouse
En helt hanterad Hadoop- och Spark-molntjänst för ditt företag som backas upp av ett SLA på 99,9 % HDInsight
En helt hanterad molntjänst där du enkelt kan bygga, distribuera och dela lösningar med förutsägelseanalys Maskininlärning
En tjänst on-demand för realtidsbearbetning av strömmar med säkerhet, granskning och support i företagsklass Stream Analytics
En obegränsad datasjö som utformats för att klara parallella analyser i stor skala Data Lake Store
En helt hanterad analystjänst on-demand där du betalar per jobb, med säkerhet, granskningsfunktioner och support i företagsklass Analyser med Datasjö
En företagsomfattande metadatakatalog som gör det enkelt att identifiera datatillgångar Data Catalog
En dataintegreringstjänst för organisering och automatisering av flytt och transformering av data Data Factory

Se hur företag frigör sin potential med Azure

Databaser

Azure SQL Database

SQL Database är skapat för utvecklare och är ett hanteringssystem för relationsdatabaser med en tillgänglighet, skalbarhet och säkerhet i företagsklass. Systemet har inbyggd intelligens som kan lära sig appmönster, och du kan använda det var du än befinner dig i världen.

Azure Cosmos DB

En latens på ensiffriga millisekunder vid den 99:e percentilen kan garanteras var som helst i världen. Den här databastjänsten för flera modeller kan distribueras direkt i valfritt antal Azure-regioner via transparent skalning och replikering av dina data till där användarna befinner sig.

SQL Data Warehouse

Skala beräkningskraft och lagring oberoende med det här SQL-baserade och helt hanterade molninformationslagret i petabyteklass. Flexibiliteten gör att du kan komma igång på bara några minuter och skala kapaciteten sekundsnabbt.

Azure-databas för PostgreSQL

Få igång en PostgreSQL-databas på bara några minuter och skala den efter hand. I den här helt hanterade databastjänsten för apputveckling får du även hög tillgänglighet, säkerhet och återställning utan extra kostnad.

Azure-databas för MySQL

Få snabbt igång en MySQL-databas och skala den efter hand med den här helt hanterade databastjänsten för apputveckling, där hög tillgänglighet, säkerhet och återställning ingår utan extra kostnad.

Analytics

HDInsight

HDInsight är den enda helt hanterade Hadoop- och Spark-molnprodukten som tillhandahåller analyskluster med öppen källkod för Spark, Hive, MapReduce, HBase, Storm, Kafka och Microsoft R Server, med ett SLA som garanterar 99,9 % drifttid.

Machine Learning Studio

Skapa, distribuera och hantera enkelt lösningar för förutsägelseanalys med den här helt hanterade molntjänsten. Distribuera modellen till produktion på bara några minuter, som en webbtjänst som kan anropas var som helst ifrån och på valfri enhet.

Data Factory

Skapa och hantera skalbara datatjänster med den här globalt distribuerade flyttjänsten för data i molnet som ansluter till datakällor både lokalt och i molnet.

Stream Analytics

Med den här analystjänsten kan du utveckla och kör parallell realtidsanalys i stor skala av flera dataströmmar, och du kan få insikter i realtid från enheter, sensorer, infrastruktur och program

Data Catalog

Spendera mindre tid med att leta efter data och mer med att använda dem. Med den här helt hanterade molntjänsten kan du registrera, utveckla, upptäcka, förstå och använda dina företagsdatakällor.

Data Lake Store

Tjänsten är byggd enligt den öppna HDFS-standarden och är obegränsad datasjö i molnet för ditt företags ostrukturerade, halvstrukturerade och strukturerade data. Den är otroligt skalbar och säker, och du kan köra parallella analyser i stor skala.

Analyser med Datasjö

Utveckla och kör program för parallell transformering och bearbetning av data i stor skala, i U-SQL, R, Python och Microsoft .NE. Hantera petabyte med data i den här tjänsten på begäran som är ett enkelt och skalbart sätt att analysera stordata på bara några sekunder.

Relaterade Azure-tjänster och Microsoft-produkter

Kognitiva tjänster

Lägg till smarta API-funktioner för att aktivera sammanhangsbaserad interaktion

Azure Bot Service

Intelligent, serverlös bot-tjänst som skalar på begäran

Azure-utvecklarverktyg

Bygg, distribuera, diagnostisera och hantera flera plattformar, skalbara appar och tjänster

Relaterade lösningar