Utveckla snabbare med Azure-datatjänster

Oavsett var dina data befinner sig så kan du frigöra dess potential med Microsoft Azure. Skapa smarta appar snabbare med verktyg och tekniker du väljer själv, samt ett AI som redan är inbyggt.

Skapa enkelt och distribuera var som helst

Använd teamets befintliga kompetens och verktyg, och skapa smarta appar som du kan distribuera utan kodändringar. Skapa en gång och distribuera var som helst: i molnet, lokalt och på enheter nära slutanvändarna. Vi har en global distribution till fler datacenter än någon annan leverantör.

Gör ett avtryck med en öppen plattform

Välj din favoritteknik, även öppen källkod. Azure har stöd för ett antal distributionsalternativ, populära stackar och språk samt en bred uppsättning datamotorer. Med den här flexibiliteten samt prestandan, skalan och säkerheten du får från Microsoft kan du skapa appar för alla situationer.

Utveckla appar med inbyggd intelligens

Det är enkelt att skapa smarta appar med Azure eftersom ingen annan plattform omfattar analys och ett inbyggt AI för dina data var de än befinner sig och på det språk du använder. Använd dig av något av alla kognitiva API:er och skapa enkelt nya upplevelser i dina appar.

Utveckla appar med inbyggd intelligens

Hitta den databasprodukt du behöver

Du letar efter ... Använd den här
Behåll full flexibilitet och kontroll över din databas och ditt operativsystem i molnet. SQL Server i Azure Virtual Machines
En helt hanterad relationsdatabas som är snabb att etablera, kan skalas efter hand och som har både inbyggd intelligens och säkerhet Azure SQL Database
En helt hanterad och skalbar MySQL-relationsdatabas med hög tillgänglighet och inbyggd säkerhet utan extra kostnad Azure Database for MySQL
En helt hanterad och skalbar PostgreSQL-relationsdatabas med hög tillgänglighet och inbyggd säkerhet utan extra kostnad Azure-databas för PostgreSQL
En globalt distribuerad databas för flera modeller, med stöd för NoSQL-val, med branschledande prestanda och serviceavtal. Azure Cosmos DB
Hjälp med att migrera dina databaser till molnet utan några kodändringar Azure Database Migration Service

Hitta den analysprodukt du behöver

Du letar efter ... Använd den här
Ett helt hanterat och flexibelt informationslager med säkerhet på alla nivåer utan extra kostnad Azure Synapse Analytics
Snabb och enkel Apache Spark-baserad analysplattform med samarbetsfunktioner Azure Databricks
En helt hanterad Hadoop- och Spark-molntjänst för ditt företag som backas upp av ett SLA på 99,9 % HDInsight
En helt hanterad molntjänst där du enkelt kan bygga, distribuera och dela lösningar med förutsägelseanalys Maskininlärning
En tjänst on-demand för realtidsbearbetning av strömmar med säkerhet, granskning och support i företagsklass Stream Analytics
En obegränsad datasjö som utformats för att klara parallella analyser i stor skala Data Lake Store
En helt hanterad analystjänst on-demand där du betalar per jobb, med säkerhet, granskningsfunktioner och support i företagsklass Data Lake Analytics
En företagsomfattande metadatakatalog som gör det enkelt att identifiera datatillgångar Data Catalog
En dataintegreringstjänst för organisering och automatisering av flytt och transformering av data Data Factory

Se hur företag frigör sin potential med Azure

Databaser

Azure SQL Database

Hanterad, intelligent SQL i molnet

Azure Cosmos DB

Snabb NoSQL-databas med öppna API:er för alla skalor

Azure Synapse Analytics

Gränslös analystjänst med oöverträffat snabb tid till insikter (tidigare SQL Data Warehouse)

Azure Database for PostgreSQL

Hanterad PostgreSQL-databastjänst för apputvecklare

Azure Database for MySQL

Hanterad MySQL-databastjänst för apputvecklare

Analys

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

Machine Learning Studio

Skapa, distribuera och hantera enkelt lösningar för förutsägelseanalys

Data Factory

Enkel integrering av hybriddata i företagsklass

Azure Stream Analytics

Realtidsanalys för dataströmmar som rör sig snabbt från program och enheter

Data Catalog

Få ut mer värde av företagets datatillgångar

Data Lake Analytics

Distribuerad analystjänst som förenklar stordata

Relaterade Azure-tjänster och Microsoft-produkter

Azure Cognitive Services

Lägg till smarta API-funktioner för att aktivera sammanhangsbaserad interaktion

Azure Bot Service

Intelligent, serverlös bot-tjänst som skalar på begäran

Relaterade lösningar