Vi sitter i samma båt

Azure-resurser som hjälper dig att navigera kring COVID-19

Hantera och optimera dina molnkostnader och fokusera på det viktigaste

Övervaka och analysera din Azure-faktura. Skapa budgetar, allokera utgifter till dina team och projekt och prognostisera kostnader för framtida investeringar.

Kostnadsoptimera dina Azure-arbetsbelastningar med metodtips för hantering av Azure-resurser och design och arkitektur för arbetsbelastningar. Spara med Azure-erbjudanden och licensvillkor.

Placera kostnadskontroller och skyddsräcken i din Azure-miljö så att dina team kan utvecklas snabbt samtidigt som de följer utgiftspolicyer och mål.

Skydda dina arbetsbelastningar, program och nätverk från obehörig åtkomst

Skydda hela organisationen mot hot med en molnbaserad SIEM som skalas efter dina behov och som är tillgänglig var du än är.

Skydda alla dina molnarbetsbelastningar med hjälp av kontext från mer än 8 biljoner bearbetade hotsignaler per dag med Azure Security Center.

Tillämpa noll förtroende för identiteter och segmentera dina nätverk med webben, nästa generations brandväggar och mikrosegmentering.

"There are many benefits with having Azure Sentinel when you're having to distribute everyone around the planet. We can deal with the issues as they come in, which is the key thing for me."

George Mudie
Chief Information Security Officer | ASOS

Läs kundcaset

Gör det möjligt för IT-proffs, utvecklare och annan personal att arbeta var som helst

Distribuera snabbt virtuella skrivbord och appar för att aktivera säkert fjärrarbete.

Ge anställda åtkomst till alla resurser som de behöver, lokalt och i molnet, på ett säkert sätt. Skala enkelt upp och ned nätverkskapaciteten i enlighet med efterfrågan.

Fjärrhantera och fjärrstyr servrar, Kubernetes-kluster och program för den lokala miljön och flera moln med ett enda kontrollplan.

Utvecklingsteam kan koda på distans och samarbeta var de än är med en säker, molnbaserad utvecklingsmiljö.

Ge utvecklare flexibla arbetsscheman i olika tidszoner och använd beprövade samarbetsmetoder var utvecklarna än befinner sig.

Migrera till molnet för att uppnå kostnadsbesparingar och effektivisera verksamheten

Förbättra kassaflödet och hantera tidsbundna utlösare med en ”lift-optimize-shift”-migreringsstrategi. Öka effektiviteten i verksamheten och skala på begäran för att uppfylla affärsbehoven. Påskynda resan och minska kostnaderna för migrering med bästa praxis och resurser från Azure.

Skala dina webbplatser sömlöst genom att migrera till fullständigt hanterade tjänster med inbyggd automatisk skalning för att uppfylla kundernas efterfrågan. Förenkla driften med automatiskt infrastrukturunderhåll och automatiska säkerhetskorrigeringar. Minimera riskerna med distributioner utan driftstopp och uppnå hög tillgänglighet med ett serviceavtal på 99,95 procent.

"We wanted to eliminate $3 million (USD) in capital costs over about three years, and to reduce our operating costs by approximately the same amount. At the same time, we wanted to improve our quality of service. With Azure, we're confident about meeting these goals."

Jim Slattery
Chief Financial Officer | Capstone Mining

Läs kundcaset

"We're now saving about 30 percent a year on infrastructure costs just by moving to Azure, with more flexibility, better servers, greater customization, and more freedom to do what we want."

Darren Gourley
Chief Technology Officer | CYTI

Läs kundcaset

Säkerhetskopiera dina data och implementera en haveriberedskapsstrategi för att undvika avbrott i verksamheten

Säkerhetskopiera dina data och program, oavsett var de är, med enkla kostnadseffektiva säkerhetskopieringslösningar för att undvika kostsamma avbrott i verksamheten.

Distribuera processer för replikering, redundans och återställning snabbt för att hålla igång programmen under planerade och oplanerade avbrott.

Se till att nätverket alltid är igång. Anslut dina avdelningskontor, datacenter och molnet med Azure Virtual WAN.

"We are able to spin up resources in a few hours instead of months, and we've reduced the operational costs of disaster recovery by almost 65 percent. We essentially avoided a half-million-dollar capital purchase."

Jeff Olson
IS Technical Director | Legacy Health

Läs kundcaset

Få snabbare affärsinsikter med analys och AI så att du kan fatta välgrundade beslut

Frigör dig från gamla investeringar i analysprojekt genom att migrera till en obegränsad tjänst som sammanför företagsdatalagring och stordataanalys. Fråga efter data på dina villkor, med hjälp av antingen serverlösa resurser på begäran eller etablerade resurser – i stor skala och med oslagbart värde.

Visualisera data och bygg avancerade instrumentpaneler på några minuter.

Minska tiden och kostnaden för omskolning och skapa nya maskininlärningsmodeller genom att få åtkomst till avancerade automatiska funktioner för maskininlärning och molnberäkning med låg kostnad.

"Business analysts at Newell Brands demand speed to insights. This means pulling together massive data sets of their choosing onto an instantly scalable environment that has all the contemporary tools ready to experiment, collaborate, and drive business value."

Danny Siegel
Vice President, Information Delivery | Newell Brands

"If I have 200 models to train—I can just do this all at once. It can be farmed out to a huge compute cluster, and it can be done in minutes. So, I'm not waiting for days or setting experiments to run over the weekend anymore."

Dean Riddlesden
Senior Data Scientist | Walgreens Boots Alliance

Läs kundcaset

Skapa säkrare arbetsplatser när du återupptar kontorsaktiviteter

Skydda din arbetsmiljö med säkrare och pålitligare IoT-program som skapats på den betrodda Azure IoT-plattformen.

Skapa förtroende och främja dina anställdas välbefinnande genom att sanera tomma arbetsplatser och tillgångar. Minska kontaktrisken mellan personer med hjälp av automatiserade affärslösningar och minska beröringspunkter med kontaktlösa lösningar som distribueras i stor skala.

Optimera din arbetsplats för att minska risken för exponering och få insikter om hur nära dina anställda är till varandra, deras rörelser samt se till att de följer rekommendationer om social distansering och masker. Identifiera och hantera potentiell exponering i din organisation.

Implementera lösningar för att skydda dina anställda med IoT-lösningar som utformats för snabb distribution i global skala.

"With the deployment of Microsoft AI technology, we can effectively and quickly detect whether hospital personnel are wearing masks or have abnormal body temperatures."

Liao Mao-Hung
Administration Vice Superintendent | Yonghe Cardinal Tien Hospital

Läs kundcaset