Optimera dina Azure-kostnader

Hantera dina molnutgifter och fokusera på det som är viktigast för ditt företag

Utforska verktyg och resurser som hjälper dig att spara

Lär dig mer om de verktyg, erbjudanden och riktlinjer som har utformats för att hjälpa dig hantera och optimera dina Azure-kostnader. Lär dig att förstå och planera för dina fakturor, optimera arbetsbelastningskostnader och kontrollera dina utgifter.

Förstå och prognostisera dina kostnader

Kostnadsoptimera dina arbetsbelastningar

Kontrollera dina kostnader

7 sätt att optimera kostnaderna

1

Avsluta oanvända resurser

Identifiera inaktiva virtuella datorer, ExpressRoute-kretsar och andra resurser med Azure Advisor. Få rekommendationer om vilka resurser som kan avslutas och se hur mycket du skulle spara.

2

Rätt storlek på underutnyttjade resurser

Hitta underutnyttjade resurser med Azure Advisor – och få rekommendationer om hur du kan minska dina utgifter genom att konfigurera om eller konsolidera dem.

3

Reservera instanser för konsekventa arbetsbelastningar

Få en rabatt på upp till 72 procent jämfört med att betala per användning för Azure-tjänster, när du förskottsbetalar en ettårig eller treårig period med reservationspriser.

4

Dra nytta av Azure Hybrid-förmånerna

AWS är fem gånger dyrare än Azure för Windows och SQL Server. Du kan göra stora besparingar när du migrerar dina lokala arbetsbelastningar till Azure.

5

Konfigurera autoskalning

Spara genom att dynamiskt allokera och frigöra resurser så att de matchar dina prestandabehov.

6

Gör budgetar och allokera kostnader till team och projekt

Skapa och hantera budgetar för de Azure-tjänster som du använder eller prenumererar på – och övervaka organisationens molnutgifter – med Azure Cost Management.

7

Välj rätt Azure Compute-tjänst

Azure erbjuder många sätt att vara värd för din kod. Utnyttja tjänsten mer kostnadseffektivt genom att välja rätt beräkningstjänst för ditt program.

Kurs i kostnadsoptimering

Lär dig hur du sparar pengar på Azure med den kostnadsfria Microsoft Learn-modulen Microsoft Azures välstrukturerade ramverk – kostnadsoptimering (51 minuter). Du lär dig följande:

  • Få insyn och insikter i kostnader med övervakning och analys.
  • Maximera effektiviteten i molnmiljön.
  • Etablera resurser som är kostnadsoptimerade.

Ytterligare resurser för kostnadsoptimering

Få hjälp med att hantera kostnader från expertpartner

Få hjälp med kostnadshantering från en Azure-partner med verifierade förmågor och utvecklas med förtroende eftersom du vet att din partner vill se dig lyckas. Det finns två alternativ för expertpartner som du kan välja mellan beroende på dina behov:

Azure-partner med utökade specialiseringsområden tillhandahåller djupgående expertis i specifika scenarier, till exempel migrering av infrastruktur, appmodernisering, molnbaserad apputveckling och hantering av specialiserade arbetsbelastningar i Azure.

Azures expertleverantörer av hanterade tjänster är generalister som erbjuder verifierad expertis för att hantera och optimera Azure-miljöer som följer bästa praxis från branschen och Microsoft.

Hitta en partner