Microsoft Government-verifiering
Begär en utvärderingsversion av Azure Government

Begär din utvärderingsversion av Microsoft Azure Government redan idag!

Fyll i det här korta formuläret. När du ingår i det betrodda Microsoft Government Cloud påbörjar vi processen med att verifiera organisationens behörighet som amerikansk federal, statlig eller lokal organisation eller stamorganisation, eller som partner som arbetar för dessa organisationer. Därefter kontaktar vi er via e-post inom två arbetsdagar med information om nästa steg. I utvärderingsversionen av Azure Government över 90 dagar ingår $500 per månad att spendera på samtliga Azure Government-tjänster. Det här är ett fast avtal som inte kan förnyas kring en kostnadsfri utvärderingsversion. Kunder och partners som vill fortsätta att använda Azure Government efter 90 dagar måste ha tecknat ett avtal om volymlicensiering.

Om du har en kund som vill anmäla sig för en utvärderingsversion av Azure Government så måste en representant från företaget med behörighet att underteckna Microsofts allmänna villkor skicka formuläret med begäran om utvärderingsversionen av Azure Government.

Vill du köpa nu? Läs mer på våra sidor om att köpa Azure Government.

Frågor? Kontakta teamet bakom Microsoft Azure Government.

Vi ser fram emot att hjälpa dig med en snabb och säker övergång till Microsoft Government Cloud.

Berätta lite om dig och din organisation


Min organisation är
Ange organisationens adress.
Är enheten ett federalt finansierat forsknings- och utvecklingscenter (FFRDC, federally funded resarch and development center)?
Är enheten en amerikansk person (United States Person)?
Amerikansk person (U.S. person) avser en person som är lagligt permanent bosatt i USA eller som är en skyddad privatperson (protected individual). Det avser även bolag, ekonomisk förening, partnerbolag, samfund, förvaltning eller annan enhet, organisation eller grupp som utövar affärsverksamhet i USA. Det avser också alla federala, delstatliga och lokala myndighetsenheter. Det avser inte icke-amerikanska personer.
Är du medlem av ett befintligt Microsoft-partnerskapsprogram?
Har du för närvarande behörighet för att tillhandahålla informationstekniktjänster enligt det amerikanska kontraktet General Services Administration IT Schedule 70?
Om du inte har något GSA IT-70-kontraktsnummer, har du tidigare tillhandahållit informationstekniktjänster till amerikanska federala, delstatliga, lokala eller stambaserade myndigheter?
Är enheten en amerikansk person (United States Person)?
Amerikansk person (U.S. person) avser en person som är lagligt permanent bosatt i USA eller som är en skyddad privatperson (protected individual). Det avser även bolag, ekonomisk förening, partnerbolag, samfund, förvaltning eller annan enhet, organisation eller grupp som utövar affärsverksamhet i USA. Det avser också alla federala, delstatliga och lokala myndighetsenheter. Det avser inte icke-amerikanska personer.
Är enheten en privat enhet som hanterar någon av följande datatyper som omfattas av statliga regleringar?

1. Enligt definitionen i 22 U.S.C. 2778 i AECA (Arms Export Control Act, amerikansk lag om vapenexport)

2. Enligt definitionen i 28 CFR CH I Sec. 20.33 och CJIS-säkerhetspolicy

Domännamn får bara innehålla bokstäverna a till z (inte skiftlägeskänsligt) och siffror mellan 0 och 9. Domännamnet får innehålla högst 64 tecken.
Användarnamnet kan bara innehålla bokstäver, siffror, punkter, bindestreck och understreck. Det kan inte innehålla blanksteg, specialtecken eller tecken med accenter.
Observera att eftersom Azure Government Cloud är logiskt avskilt måste den valda domänen vara unik i hela namnområdet onmicrosoft.com. Domännamnet måste därför vara något annat än exempelvis O365, Azure Global, eller eventuell annan molnlösning du har. Det gäller alla domäner för förhands- och utvärderingsversioner av Azure Gov.

Allmänna villkor för utvärderingsversionen av Azure Government

När du beställer en utvärderingsversion av Microsoft Azure Government får du meddelanden om utvärderingsversionen och tjänstrelaterad information från Microsoft.