Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Microsoft Azure Government

Redo för dina verksamhetskritiska arbetsbelastningar

Den mest använda molnlösningen för myndigheter med verksamhetskritiska arbetsbelastningar

Flexibel hybridlösning

Byggd för flexibel och enhetlig drift i såväl offentliga som privata och värdbaserade molnlösningar

Bred regelefterlevnad

Fler certifieringar än någon annan molnleverantör, vilket gör myndighetskrav enklare att uppfylla

Överlägsen säkerhet

Datacenter i USA med en georedundans på 80 mil som administreras av säkerhetsgodkänd amerikansk personal

Endast för myndigheter

En unik molninstans, exklusivt för myndighetskunder och deras lösningsleverantörer

Superior protection for government

Since opening our first datacenter in 1989, Microsoft has invested more than $15 billion on infrastructure, offering cloud options that meet country and government specific requirements. This includes Azure Government, which integrates with your existing IT environment through the largest network of secure private connections, hybrid database and storage solutions, and data residency.

Check-out how we are enabling digital transformation with our cloud footprint.

Get started using the most trusted cloud for government.

Det här är Azure Government

Med Azure Government för molnbaserad databehandling blir myndigheter mer responsiva, ansvarsfulla och agila, dock med den extra säkerhet, sekretess och regelefterlevnad som myndigheter kräver. Komma igång

Ett specialbyggt moln

Använd molnbaserad databehandling för myndigheter så att ni kan fokusera på kärnverksamheten. Azure Government tillhandahåller ett brett urval av processer och kontroller för datahantering, med mindre komplexitet och sänkta kostnader som följd. Vi tillhandahåller agilitet, samarbetsverktyg och tillgång till analyser och statistik som underlättar det förändringsarbete som du vill driva.

  • Alla data, program och all maskinvara finns i USA
  • Bättre verksamhetskontinuitet med geo-replikering mellan datacenter på östkusten och mellanvästern (ett avstånd på 80 mil)
  • Specialbyggda datacenter med övervakning dygnet runt, alla dagar i veckan
  • Fysiskt fristående enheter inom USA:s gränser

Bred regelefterlevnad

Azure Government upprätthåller fortlöpande alla certifieringar och attesteringar som krävs för att få köra verksamhetskritiska arbetsbelastningar åt myndigheter. Våra datacenter uppfyller (och är ibland till och med bättre än) de komplexa kraven som ställs av amerikanska federala myndigheter, USA:s försvarsdepartement, delstatsmyndigheter och lokala myndigheter.

Azure Government – lösningar och tjänster

Tack vare Azure Government kan du på ett kostnadseffektivt sätt modernisera hela infrastrukturen (eller delar av den) utan de stora kapitalinvesteringar som ett nytt datacenter medför. Det här är det enda molnet för myndigheter som kan rymma både verksamhetskritiska data och arbetsbelastningar på ett flexibelt och enhetligt sätt, i såväl offentliga som privata och värdbaserade molnmiljöer. Detta möjliggör hybridmolnlösningar som fungerar på önskvärt sätt. Du kan dessutom välja att migrera till molnet med hjälp av ett brett utbud av lösningar, tjänster, verktyg och språk. Använd virtuella datorer med Windows och Linux, plattformstjänster som Azure Active Directory och Azure SQL Database samt programplattformar som t.ex. .NET, JAVA och LAMP.

Digital marknadsföring

Informationslager

Haveriberedskap

Säkerhetskopiering och arkivering

Utveckling och testning

Komplett Microsoft-moln för myndigheter

Underlätta och effektivisera arbetet med den enda storskaliga molnlösningen för myndigheter med bland annat Azure Government, välbekanta produktivitets- och företagsverktyg i Office 365 för myndigheter samt hanterings- och engagemangstjänster som drivs av CRM Online Government. Bygg en egen lösning eller välj någon av våra erfarna partner som har ett stort utbud av specialbyggda lösningar som uppfyller de krav som ställs av amerikanska myndigheter.

"For Memphis Police Department we delivered the fast and scalable Getac Veretos Evidence Management System that supports CJIS security policies. In many cases, data moves seamlessly from the officer and the vehicle directly to the Azure Government Cloud. This streamlined, secure hosted model eliminates many of the hidden costs and processes associated with running an internal network infrastructure."

Scott Shainman, President - North America, Getac

Se hur kunderna använder Azure Government