Microsoft Azure Government

Det mest betrodda molnet för amerikanska myndigheter och deras samarbetspartner

Förlita dig på en säkerhet och regelefterlevnad i världsklass, i en flexibel miljö som är utformad för att du ska kunna utföra ditt uppdrag. Azure Government är ett moln du kan lita på, som är begränsat till federala, delstatliga, lokala och stambaserade amerikanska myndigheter och deras samarbetspartner.

Därför ska du välja Azure Government

Molnerbjudanden för myndigheter kan vara väldigt olika. Azure Government innehåller följande:

Exklusivt för myndigheter

Det är bara federala, delstatliga, lokala och stambaserade amerikanska myndigheter som har tillgång till den här dedikerade instansen som endast hanteras av specialgranskade amerikanska medborgare.

Level 5 DoD-godkänd

Välj bland sex datacenterregioner begränsade till myndigheter med DoD Impact Level 5 Provisional Authorization (PA), till exempel två dedikerade regioner för arbetsbelastningar inom USA:s försvarsdepartement.

Flexibel hybridlösning

Till skillnad från i andra moln kan du välja att behålla vissa data och funktioner lokalt, och därmed kontrollera tidpunkten och implementeringen av din digitala omvandling.

Bredast möjliga regelefterlevnad

Azure Government erbjuder fler certifieringar än någon annan molnleverantör, vilket gör det enklare att uppfylla myndighetskrav.

Stärk ditt ramverk för cybersäkerhet

Efter presidentordern om förstärkt cybersäkerhet ställs myndigheterna inför nya krav som måste uppfyllas före den 9 augusti 2017. Lär dig hur Azure Government kan hjälpa din organisation genom att minimera kända risker på ett automatiserat och centraliserat sätt genom att använda delade resurser i molnet för att enkelt och kostnadseffektivt uppfylla efterlevnadskraven.

Anmäl dig till webbseminariet

Modernisera och transformera med ett moln du kan lita på

Använd molnbaserad databehandling för myndigheter så att ni kan fokusera på uppdraget. Azure Government är endast utformat för federala, delstatliga, lokala och stambaserade amerikanska myndigheter, och erbjudandet omfattar följande:

  • Ett strängt verifieringsprogram för att avgöra behörigheten innan organisationer kan flytta sina arbetsbelastningar
  • Alla data, program och all maskinvara finns i USA
  • Bättre verksamhetskontinuitet med geo-replikering mellan datacenter 80 mil ifrån varandra
  • Specialbyggda datacenter med övervakning dygnet runt, alla dagar i veckan
  • Fysisk separation inom det amerikanska fastlandet som hanteras av specialgranskad amerikansk personal

Förlita dig på en omfattande regelefterlevnad

Regelefterlevnad är ett komplicerat område som hela tiden förändras. Vi har utformat våra datacenter och tjänster så att de ska uppfylla eller överträffa de kritiska krav som gäller för myndigheters arbetsbelastningar, och vi åtar oss även att underhålla och bygga ut regelefterlevnaden när bestämmelserna ändras.

Läs mer om vår omfattande regelefterlevnad i Microsoft Säkerhetscenter

HIPAA
FedRAMP

Bygg och distribuera på ditt sätt

När du ska välja hur du distribuerar Azure Government för maximal portabilitet och största möjliga värde sett till dina befintliga investeringar har du stor flexibilitet. Använd ett brett urval av operativsystem, programmeringsspråk, ramverk, verktyg, databaser och enheter. Bygg molnappar för Java, Node.js, Python, Ruby, PHP eller .NET. Dessutom kan du välja hur och var lösningar ska distribueras – lokalt, i molnet eller båda i en hybridlösning.

Läs utvecklarguiden för Azure Government

Ta fram innovativa lösningar för det allmännas bästa

Du kan underlätta innovationen och den digitala omvandlingen genom att skapa en egen lösning på Azure Government-plattformen, eller så kan du välja bland vårt stora nätverk av godkända partner som erbjuder lösningar skräddarsydda för amerikanska myndigheter.

Hitta en partner

Använd data som beslutsstöd

Den digitala omvandlingen är omöjlig utan data. Nu kan myndigheter få säker dataåtkomst med regelefterlevnad och den beräkningskraft som behövs för insiktsfulla analyser och beslutsfattande. HDInsight tar styrkan hos stordata till Azure Government och möjligheten att bygga kraftfulla lösningar för dataanalys.

Läs mer om stordataanalys och datavisualisering
EPCAD:s logotyp

”Som en offentlig myndighet vill vi gärna visa att vi kan tillhandahålla det folk behöver. När omkostnaderna blivit så låga så kan besökare komma till vår webbplats och i praktiken betjäna sig själva.”

David Martinez, Programmer Analyst, El Paso Central Appraisal District

Läs mer

Staten Indianas sigill

”Vi ser över våra program och servar, och om vi kan flytta dem till Azure och samtidigt spara pengar så gör vi det.”

Steven Kremer, Deputy Chief Operating Officer, Indiana Office of Technology

Läs mer

inca:s logotyp

”Våra kunder, som normalt är polisenheter, kan vara lugna över att filmade sekvenser skickas direkt från bilen eller polismannens kropp till molnet tillsammans med informationen från Bing-kartor.”

Bill Switzer, Regional Sales Manager, Applied Concepts

Läs mer

Påbörja den digitala omvandlingen redan idag