Microsoft Azure Government

Den mest använda molnlösningen för myndigheter med verksamhetskritiska arbetsbelastningar

Titta på inledningsanförandet på Microsoft Tech Summit

Se när Julia White, Corporate Vice President för Cloud Platform Product Management, håller sitt inledningsanförande på Microsoft Tech Summit. Hör hur Microsofts lösningar för företag och myndigheter kan hjälpa dig att bli mer framgångsrik och produktiv och öka värdet för din IT-organisation. Dessutom visas exempel på lösningar som företag och myndigheter har distribuerat för att klara nya de utmaningarna med den digitala omvandlingen.

Hitta en Tech Summit nära dig

Flexibel hybridlösning

Byggd för flexibel och enhetlig drift i såväl offentliga som privata och värdbaserade molnlösningar

Bred regelefterlevnad

Fler certifieringar än någon annan molnleverantör, vilket gör myndighetskrav enklare att uppfylla

Överlägsen säkerhet

Datacenter i USA med en georedundans på 80 mil som administreras av säkerhetsgodkänd amerikansk personal

Endast för myndigheter

En unik molninstans, exklusivt för myndighetskunder och deras lösningsleverantörer

Det här är Azure Government

Azure Government är en unik molninstans, exklusiv för myndigheter och deras lösningsleverantörer, vilket inkluderar:
  • Amerikanska myndigheter i dess myndighetsställningar
  • Partner som använder Azure Government för att tillhandahålla lösningar
  • Kommersiella privata entiteter vars data berörs av bestämmelser
Microsoft har ett strängt valideringsprogram för att avgöra behörigheten innan organisationer kan börja använda Azure Government-molnet.

Ett specialbyggt moln

Använd molnbaserad databehandling för myndigheter så att ni kan fokusera på kärnverksamheten. Azure Government tillhandahåller ett brett urval av processer och kontroller för datahantering, med mindre komplexitet och sänkta kostnader som följd. Vi tillhandahåller agilitet, samarbetsverktyg och tillgång till analyser och statistik som underlättar det förändringsarbete som du vill driva.

  • Alla data, program och all maskinvara finns i USA
  • Bättre verksamhetskontinuitet med geo-replikering mellan datacenter på östkusten och mellanvästern (ett avstånd på 80 mil)
  • Specialbyggda datacenter med övervakning dygnet runt, alla dagar i veckan
  • Fysiskt fristående enheter inom USA:s gränser

Bred regelefterlevnad

Azure Government upprätthåller fortlöpande alla certifieringar och attesteringar som krävs för att få köra verksamhetskritiska arbetsbelastningar åt myndigheter. Våra datacenter uppfyller (och är ibland till och med bättre än) de komplexa kraven som ställs av amerikanska federala myndigheter, USA:s försvarsdepartement, delstatsmyndigheter och lokala myndigheter.

Azure Government – lösningar och tjänster

Tack vare Azure Government kan du på ett kostnadseffektivt sätt modernisera hela infrastrukturen (eller delar av den) utan de stora kapitalinvesteringar som ett nytt datacenter medför. Det här är det enda molnet för myndigheter som kan rymma både verksamhetskritiska data och arbetsbelastningar på ett flexibelt och enhetligt sätt, i såväl offentliga som privata och värdbaserade molnmiljöer. Detta möjliggör hybridmolnlösningar som fungerar på önskvärt sätt. Du kan dessutom välja att migrera till molnet med hjälp av ett brett utbud av lösningar, tjänster, verktyg och språk. Använd virtuella datorer med Windows och Linux, plattformstjänster som Azure Active Directory och Azure SQL Database samt programplattformar som t.ex. .NET, JAVA och LAMP.

Digital marknadsföring

Informationslager

Haveriberedskap

Säkerhetskopiering och arkivering

Utveckling och testning

Komplett Microsoft-moln för myndigheter

Underlätta och effektivisera arbetet med den enda storskaliga molnlösningen för myndigheter med bland annat Azure Government, välbekanta produktivitets- och företagsverktyg i Office 365 för myndigheter samt hanterings- och engagemangstjänster som drivs av CRM Online Government. Bygg en egen lösning eller välj någon av våra erfarna partner som har ett stort utbud av specialbyggda lösningar som uppfyller de krav som ställs av amerikanska myndigheter.

"For Memphis Police Department we delivered the fast and scalable Getac Veretos Evidence Management System that supports CJIS security policies. In many cases, data moves seamlessly from the officer and the vehicle directly to the Azure Government Cloud. This streamlined, secure hosted model eliminates many of the hidden costs and processes associated with running an internal network infrastructure."

Scott Shainman, President - North America, Getac

Se hur kunderna använder Azure Government