Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Microsoft Azure Germany

Flytta verksamhetskritiska arbetsbelastningar till ett säkert, isolerat moln som uppfyller alla myndighetskrav, exklusivt för EU/EFTA-organisationer

  • Alla kunddata och relaterad maskinvara finns i Tyskland
  • Isolerade nätverk mellan datacenter
  • Utformat för att möta strikta krav från Europeiska unionen (EU)
  • Kontrollerat av en tysk dataförvaltning

Kontakta din Enterprise Agreement (EA)-representant för att köpa Azure Germany.

Tyska datacenter

Alla kunddata och nödvändiga stödsystem finns i de tyska datacentren

Isolerat nätverk

Isolerade, dedikerade nätverk mellan datacenter i Tyskland

Strikt dataskydd

Utformad för att tillgodose de striktaste dataskyddskraven och certifieringarna inom EU

Tysk dataförvaltning

Kontrollerar fysisk och logisk åtkomst till kunddata enligt tysk lag

Molnbaserad databehandling byggt för Tyskland och EU/EFTA

Nu kan EU/EFTA-organisationer bättre dra nytta av molnbaserad databehandling. Azure Germany är en isolerad Azure-instans som är oberoende av offentliga moln och endast är tillgängligt för EU/EFTA-organisationer.

  • Alla kunddata, relaterade program och all maskinvara finns i Tyskland
  • Bättre verksamhetskontinuitet med geo-replikering mellan datacenter i Tyskland
  • Säkra datacenter med övervakning dygnet runt, alla dagar i veckan
Azure Germany-datablad

Strikta dataåtkomst- och kontrollåtgärder

En oberoende dataförvaltning kontrollerar åtkomsten till alla kunddata i Azure Germany-datacentren. T-Systems International GmbH är en filial av Deutsche Telekom och en erfaren, respekterad IT-leverantör bolagiserad i Tyskland. Filialen fungerar som en förvaltning som skyddar utlämning av data till tredje parter. Undantag görs endast enligt kundernas egna instruktioner eller när det krävs i enlighet med tysk lag. Inte ens Microsoft har åtkomst till kunddata eller datacentren utan godkännande och kontroll av den tyska dataförvaltningen.

Efterlevnad som du kan lita på

Azure Germany har ett åtagande att upprätthålla strikta dataskyddsåtgärder så att organisationer inom EU/EFTA kan lagra och hantera kunddata i enlighet med såväl gällande tyska lagar och föreskrifter som internationell standard. Ytterligare efterlevnadsstandarder och kontroller som tar hänsyn till den tyska dataförvaltningens unika roll och som kommer att granskas löpande.

Efterlevnad för Microsoft Säkerhetscenter

Azure Germany-tjänster och lösningar

Vi tillhandahåller agilitet, samarbetsverktyg och tillgång till analyser och statistik som underlättar det förändringsarbete som du vill driva. Tack vare Azure Germany kan du på ett kostnadseffektivt sätt modernisera hela infrastrukturen (eller delar av den) utan de stora kapitalinvesteringar som ett nytt datacenter medför. Dessutom kan du utveckla och testa dina Linux-komponenter och komponenter med öppen källkod i Azure och sedan gå över till molnet när du själv vill med hjälp av ett stort utbud av tillgängliga tjänster (fler tjänster kommer även att läggas till i framtiden). Använd virtuella Windows- och Linux-datorer, plattformstjänster som Azure Active Directory och Azure SQL Database samt programplattformar som t.ex. .NET, JAVA och LAMP.

Tillgänglighet för Azure-tjänster per region

Kom igång snabbt med Azure-lösningar

E-bok om hantering av hybridmoln

Håll dig uppdaterad med Azure Germany-teambloggen

Är molnbaserad databehandling nytt för dig?

Då har du kommit till rätt plats. Molnbaserad databehandling förändrar organisationers möjligheter att svara snabbt och att vara ansvariga och flexibla. Azure Germany erbjuder dessutom ytterligare säkerhet, sekretess och efterlevnad som krävs av EU/EFTA-organisationer. Komma igång

Vad är molnbaserad databehandling?

Hitta en partner

Läs mer om den kostnadsfria utvärderingsversionen

Currently, the offers available in Azure Germany are:

Microsoft kan använda din kontaktinformation för att tillhandahålla uppdateringar och specialerbjudanden om Azure. Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Mer information finns i sekretesspolicyn.

En fullständig molnbaserad databehandlingslösning inom EU

Hjälp alla att bli mer effektiva med en storskalig EU-molnlösning som inkluderar Azure Germany. De bekanta produktivitets- och företagsprogramverktygen i Office 365 Germany och hanterings- och engagemangstjänster som drivs av Dynamics Germany kommer inom kort. Bygg en egen lösning eller välj någon av våra erfarna partner som har ett stort utbud av specialbyggda lösningar som uppfyller de krav som ställs av EU/EFTA-organisationer.

Microsoft Cloud Germany