Microsoft Azure Germany

Flytta verksamhetskritiska arbetsbelastningar till ett säkert, isolerat moln som uppfyller alla myndighetskrav, exklusivt för EU/EFTA-organisationer

  • Alla kunddata och relaterad maskinvara finns i Tyskland
  • Utformat för att möta strikta krav från Europeiska unionen (EU)
  • Kontrollerat av en tysk dataförvaltning
Kostnadsfritt Azure Germany-konto

Har du redan ett Azure-konto? Tjänsterna från Azure Germany kräver ett separat konto med en egen prissättning.

Tyska datacenter

Alla kunddata och nödvändiga stödsystem finns i de tyska datacentren

Strikt dataskydd

Utformad för att tillgodose de striktaste dataskyddskraven och certifieringarna inom EU

Tysk dataförvaltning

Kontrollerar fysisk och logisk åtkomst till kunddata enligt tysk lag

Molnbaserad databehandling byggt för Tyskland och EU/EFTA

Nu kan EU/EFTA-organisationer bättre dra nytta av molnbaserad databehandling. Azure Germany är en isolerad Azure-instans som är oberoende av offentliga moln och endast är tillgängligt för EU/EFTA-organisationer.

  • Alla kunddata, relaterade program och all maskinvara finns i Tyskland
  • Bättre verksamhetskontinuitet med geo-replikering mellan datacenter i Tyskland
  • Säkra datacenter med övervakning dygnet runt, alla dagar i veckan

Strikta dataåtkomst- och kontrollåtgärder

En oberoende dataförvaltning kontrollerar åtkomsten till alla kunddata i Azure Germany-datacentren. T-Systems International GmbH är en filial av Deutsche Telekom och en erfaren, respekterad IT-leverantör bolagiserad i Tyskland. Filialen fungerar som en förvaltning som skyddar utlämning av data till tredje parter. Undantag görs endast enligt kundernas egna instruktioner eller när det krävs i enlighet med tysk lag. Inte ens Microsoft har åtkomst till kunddata eller datacentren utan godkännande och kontroll av den tyska dataförvaltningen.

Efterlevnad som du kan lita på

Azure Germany har ett åtagande att upprätthålla strikta dataskyddsåtgärder så att organisationer inom EU/EFTA kan lagra och hantera kunddata i enlighet med såväl gällande tyska lagar och föreskrifter som internationell standard. Ytterligare efterlevnadsstandarder och kontroller som tar hänsyn till den tyska dataförvaltningens unika roll och som kommer att granskas löpande.

Efterlevnad för Microsoft Säkerhetscenter

Azure Germany-tjänster och lösningar

Drive transformation through agility, collaboration, and access to analytics and insights. With Azure Germany, you can cost-efficiently modernize some or all of your infrastructure without the capital expense of new datacenter hardware. Plus, you can develop and test your Linux and open-source components in Azure and transition to the cloud your way with a selection of services available now (more services will be added over time). Use Windows and Linux virtual machines, platform services such as Azure Active Directory and Azure SQL Database, and application platforms such as .NET, JAVA, and LAMP.

Azure service availability by region

Hybrid cloud management e-book

Stay up to date with the Azure Germany team blog

Why choose Azure Germany?

We offer Azure services across Europe from several global datacenters, and Azure Germany is a differentiated option from these with separate accounts and pricing. It delivers our industry-leading services from German datacenters, with data residency in Germany, and strict data access and control measures provided through a unique data trustee model governed under German law. Your choice between Azure Germany and other Azure regions should be informed by:

Data residency and sovereignty needs
Public sector or restricted industry requirements
Compliance requirements
Eligibility as an EU/EFTA organization
Location of your organization and customers
Cost and budget considerations

Är molnbaserad databehandling nytt för dig?

Då har du kommit till rätt plats. Molnbaserad databehandling förändrar organisationers möjligheter att svara snabbt och att vara ansvariga och flexibla. Azure Germany erbjuder dessutom ytterligare säkerhet, sekretess och efterlevnad som krävs av EU/EFTA-organisationer. Komma igång

Vad är molnbaserad databehandling?

Hitta en partner

En fullständig molnbaserad databehandlingslösning inom EU

Hjälp alla att bli mer effektiva med en storskalig EU-molnlösning som inkluderar Azure Germany. De bekanta produktivitets- och företagsprogramverktygen i Office 365 Germany och hanterings- och engagemangstjänster som drivs av Dynamics Germany kommer inom kort. Bygg en egen lösning eller välj någon av våra erfarna partner som har ett stort utbud av specialbyggda lösningar som uppfyller de krav som ställs av EU/EFTA-organisationer.

Microsoft Cloud Germany