Låt verksamheten växa med vår molnmarknadsplats

Nå 100 miljoner aktiva användare

Kom ut på marknaden med Microsoft för att öka synligheten och skapa fler möjligheter att få kontakt med Microsoft-kunder som letar efter det du erbjuder.

Varför är det en bra idé att publicera på vår molnmarknadsplats?

Använd din erbjudandeportfölj på molnmarknadsplatsen som en försäljningsmotor för molnverksamheten. Använd vår generering på begäran och gemensamma försäljnings- och marknadsföringsresurser för att lyfta fram dina erbjudanden, samtidigt som du hjälper kunderna att hitta de bästa lösningarna för deras behov. Fråga om fördelar med kostnadsfri publicering

1

Generera leads och försäljningsmöjligheter

Ge dig in på nya marknader med en utökad portfölj med lösningar som bygger på Microsofts molnplattform. Använd även marknadsplatsen för merförsäljning och korsförsäljning av erbjudanden. Alla nyligen publicerade program får GTM-förmåner utan kostnad.

2

Gör större affärer med nya och befintliga kunder

Gör fler affärer och bemöt kundernas problem genom att flytta arbetsbelastningar till molnet och sälja integrerade lösningar.

3

Få användbara insikter

Spåra erbjudandets prestanda, genererade leads och hur du kan maximera kampanjaktiviteterna via Cloud Partner Portal.

Vilken butik passar dig?

Molnmarknadsplatsen består av två skilda butiker: Azure Marketplace och AppSource. Med hjälp av dessa virtuella butiker kan partner publicera erbjudanden och utvärderingar, och genomföra transaktioner direkt med Microsofts kunder och vårt ekosystem.

Molnmarknadsplatsen gör det möjligt för kunderna att hitta, prova och köpa program och tjänster som hjälper dem att få den digitala omvandlingen att gå snabbare, samtidigt som partner får tillgång till våra kunder och partnerekosystemet.

Så här ser de två butikerna ut i jämförelse.

Azure Marketplace AppSource
Målgrupp IT-proffs, utvecklare (inklusive databasadministratörer, SecOps, DevOps med flera) Verksamhetsspecifika (LOB) beslutsfattare (inklusive inköp, tillverkning, redovisning med flera)
Skapat för att utöka Azure Azure, Dynamics 365, Office 365, Power BI och Power Apps
Typer av lösningar och tjänster Infrastrukturlösningar och professionella tjänster Färdiga LOB-appar och professionella tjänster
Publiceringsalternativ Kontakta mig, erbjudande om konsulttjänst, utvärdering, virtuell dator, lösningsmallar eller hanterade appar Kontakta mig, erbjudande om konsulttjänst eller utvärdering
Upplevelse i appen Azure Portal och CLI Office 365, Dynamics 365, Power BI, Office-klientappar

Vilket publiceringsalternativ är rätt för din verksamhet?

Varje butik har stöd för flera publiceringsalternativ och typer av erbjudanden: Lista, Utvärdering och Transaktion. Välj den typ av erbjudande som bäst motsvarar din program- och tjänstinformation. Alla publiceringsalternativ ger tillgång till leaddelning.

Publiceringsalternativ Erbjudandetyp Butik
Lista Kontakta mig, konsulttjänst, SaaS-program Azure Marketplace, AppSource
Utvärdering Kostnadsfri utvärderingsversion, SaaS-utvärdering, interaktiv demo, testkörning, SaaS-program Azure Marketplace, AppSource
Transaktion Virtuell dator, lösningsmall, hanterat program, behållare, SaaS-program Azure Marketplace

Osäker på vilken butik du ska använda?

Ta kontakt

Läs mer om publicering på Azure Marketplace och AppSource.