Upptäck fler alternativ med öppen källkod på Azure

Utöka din molninvestering och upplev molnet, i första klass

En av fyra virtuella Azure-datorer kör Linux. Varför? Eftersom Azure stöder de tekniker med öppen källkod som du redan använder och litar på.

Få fler alternativ i molnet

Med Azure har du alternativ. Alternativ som hjälper dig att maximera dina befintliga investeringar. Få stöd för IaaS (Infrastructure as a Service) på Linux, Java och PHP-plattformar för webbappar. Utveckla och testa dina Linux- och öppen källkod-komponenter i Azure. Du använder de verktyg du gillar och de kunskaper du redan har, och kör praktiskt taget vilken app som helst, med din datakälla, med ditt operativsystem, på din enhet.

Välj bland flexibla prisalternativ

Åtagandet för öppen källkod gäller även våra flexibla prisalternativ. Flytta över till molnet i din egen takt och välj en prismodell som fungerar för dig. För utveckling och testning kan du etablera och ta bort tillfälliga virtuella Linux-datorer och betala per minut – bara för det du använder. Om du har arbetsbelastningar med stabilt flöde och kända beräkningsbehov kan du med Azure Compute Pre-Purchase-prenumerationen förhandsköpa Azure-beräkningskapacitet med rabatter på upp till 56 procent.

Få mervärde med tekniker som fungerar bra tillsammans

Komplettera det du redan har byggt genom att använda Azure. Om du har en app med öppen källkod kan du bygga ut den med identitets- och åtkomsthantering via Azure Active Directory, eller tillföra appen molnbaserad information från Azure Data Lake Analytics. Anslut dina SharePoint-platser med PHP-portaler. Kör Linux-batchprocesser för att stödja dina .NET-appar. Och ta del av ett ständigt växande ekosystem av lösningar med öppen källkod som finns tillgängliga på Azure Marketplace, och som kan distribueras snabbt i molnet.

Framtidssäkra det du bygger

På Microsoft arbetar vi dagligen med öppen källkod och innovation i molnet. Vi levererar en förenklad, heltäckande användarupplevelse för Kubernetes och lägger till nya containerfunktioner med integrering av Docker och serverlös Kubernetes. Vi letar också ständigt efter nya sätt att förbättra funktioner för utvecklare och användare genom att använda SDK:er för språk med öppen källkod och ett öppet API. Dessutom vill vi dela våra erfarenheter av molnet med dig och för dina datacenter. Detta kan vi göra med Linux och stödet för öppen källkod i Azure Resource Manager och Azure Stack.

Skapa med öppen källkod i Azure

Kom igång med en kredit på $200 kr