Skapa på dina villkor

Du har valmöjligheter –—tack vare åtagandet om öppen källkod och stöd för alla språk och ramverk kan du skapa som du vill och distribuera var som helst.

Ditt språk, ditt verktyg och din app

Skapa, felsök, distribuera och hantera program med det språk och den plattform du föredrar. Dra nytta av IDE-program med fullständiga funktioner och inbyggt stöd för Visual Studio och Visual Studio Code – de populäraste IDE-programmen som används av fler än 17 miljoner utvecklare.

Obegränsad skala för dina program

Använd det enda moln som erbjuder SQL-, Postgres- och MySQL-databaser i obegränsad skala för alla typer av program. Hyperskala är den lösning som åtgärdar vanliga begränsningar för skalbarhet i moln vad gäller beräkning, lagring och minne.

AI för alla

Från visuellt dra och släpp och automatiserade modeller helt utan kod för enkel inlärning till fullständig modellutveckling och val av algoritmer med Python-baserade miljöer – Azure erbjuder de maskininlärningsmodeller och verktyg som uppfyller dina behov vid olika kunskapsnivåer.

Mer innovation inom öppen källkod

Vi stöder öppen källkod, främjar innovation genom samarbete och ger tillbaka till communityn. Från utveckling av öppen teknik såsom .NET Core, TypeScript och Visual Studio Code till aktivt bidragande till viktiga projekt som Python, Kubernetes, PostgreSQL och Linux-kärnan – med Azure kan du skapa med öppen källkod i stor skala.

Stora och små organisationer uträttar storverk med Azure

"Our engineers can now focus on customers first and their experience with the app—not get caught up in managing infrastructure."

Dave Wilson, Sr. Director of IT Infrastructure and Architecture för Paychex

Läs berättelsen

Paychex

"Visual Studio brings mobile development within reach for the large C# and .NET developer base, without the added time and cost of learning traditional native development platform-specific languages."

Tarandeep Kaur, Sr. ISS Application Architect för Coca-Cola Bottling Co. Consolidated

Läs berättelsen

Coca-Cola

"We were previously using three different CI services to build Atom releases for Windows, macOS, and Linux. Moving to Azure DevOps enabled us to produce release builds for those platforms and automate our nightly release process, all in a single CI job."

David Wilson, Senior Application Engineer, Atom Editor

Läs berättelsen

Atom

"Azure gave us the ability to modernize and lift and shift our systems, but do it simultaneously, so that we could grow as our revenue grew. We've just tapped the potential of Azure and we are disrupting the industry."

Stuart Scott, Executive Vice President and Chief Information Officer för J.B. Hunt

Läs berättelsen

J.B. Hunt

Läs mer om produkter och tjänster i Azure

Ett kraftfullt och enkelt kodredigeringsprogram för molnutveckling

Tjänster för team som gör att de kan dela kod, spåra arbete och leverera programvara

Skapa, testa och distribuera till alla plattformar och moln kontinuerligt

Skapa nästa generations program med AI-kapacitet för alla utvecklare och scenarier

Skaffa de SDK:er och kommandoradsverktyg du behöver

Edge-optimerad datamotor med inbyggd AI och minimalt fotavtryck

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto.