Betala mindre med Azure

AWS är fem gånger dyrare än Azure för Windows Server och SQL Server. Varför ska du köra dem någon annanstans?

Azure mot Kostnadsjämförelse med AWS

Jämför kostnaderna för att köra virtuella Windows Server-datorer:

Andra molntjänstleverantörer kan hävda att de har liknande besparingar som Azure Hybrid-förmånen, men i andra moln måste du köpa din Windows Server-licens på nytt. Och endast Azure erbjuder kostnadsfria utökade säkerhetsuppdateringar för Windows Server 2008 och 2008 R2.

Vad jämförs? *

Azure AWS
Distribuera en virtuell Windows Server-dator av typen D2 v3 En virtuell Windows Server-dator av typen m5.large
USA, västra 2 USA, västra (Oregon)
744 timmar/månad i 12 månader 744 timmar/månad i 12 månader
Azure Hybrid-förmånen används för att betala reducerat beräkningspris (SUSE Linux Enterprise Basic) för treåriga reserverade instanser. Software Assurance krävs. Windows Server används för reserverade instanser enligt standardavtalet på tre år med betalning i förskott.
Kostnadsfria utökade säkerhetsuppdateringar i Azure för virtuella Windows Server 2008- och 2008 R2-datorer. Kostnaden för utökade säkerhetsuppdateringar baseras på den öppna NL ERP-prissättningen för Windows Server Standard i USD.

Jämför SQL Server som körs som en PaaS-tjänst:

Det är bara Azure som erbjuder besparingar för både plattform som en tjänst (PaaS) och infrastruktur som en tjänst (IaaS) för SQL Server. Med Azure Hybrid-förmånen kan du använda befintliga licenser med Software Assurance och betala ett reducerat pris för Azure SQL Database (PaaS). Detta ingår inte i SQL Server-licensmobilitetsrättigheterna för andra moln.

Vad jämförs? *

Azure AWS
Affärskritisk nivå för hanterad Azure SQL Database-instans med åtta virtuella kärnor Fjärrskrivbordstjänster för SQL Server Enterprise Edition för db.r4.2xlarge
USA, västra 2 Regionen USA, västra (Oregon) i en multi AZ-distribution
744 timmar/månad i 12 månader 744 timmar/månad i 12 månader
Använder befintliga SQL Server-licenser med Azure Hybrid-förmånen och betalar ett reducerat pris för Azure SQL Database med treårig reserverad kapacitet. Software Assurance krävs. Använder treåriga reserverade instanser enligt standardavtalet på tre år och all betalning utförs i förskott.

Jämför SQL Server som körs på en virtuell dator (IaaS):

Det är bara Azure som erbjuder besparingar för både plattform som en tjänst (PaaS) och infrastruktur som en tjänst (IaaS) för SQL Server. Med Azure Hybrid-förmånen behöver du inte köpa programlicenser på nytt. Du kan använda befintliga licenser med Software Assurance för att spara på Azure Virtual Machines (IaaS).

Med Azure Hybrid-förmånen betalar du bara det reducerade beräkningspriset (SUSE Linux Enterprise Basic) för den virtuella Windows Server-datorn. Du måste köpa Windows Server på nytt på andra moln. Och endast Azure erbjuder kostnadsfria utökade säkerhetsuppdateringar för SQL Server och Windows Server 2008 och 2008 R2.

Vad jämförs? *

Azure AWS
Distribuera en virtuell Windows Server-dator av typen D2 v3 En virtuell Windows Server-dator av typen m5.large
USA, västra 2 USA, västra (Oregon)
744 timmar/månad i 12 månader 744 timmar/månad i 12 månader
Azure Hybrid-förmånen används för att betala reducerat beräkningspris (SUSE Linux Enterprise Basic) med treåriga reserverade instanser. Software Assurance krävs. Använder licensmobilitet baserat på Software Assurance på SQL Server. Kunden måste fortfarande betala för Windows Server med priset för Betala per användning.
Kostnadsfria utökade säkerhetsuppdateringar i Azure för virtuella SQL Server- och Windows Server 2008- och 2008 R2-datorer. Kostnaden för utökade säkerhetsuppdateringar baseras på den öppna NL ERP-prissättningen för Windows Server Standard och SQL Server Standard i USD.

*Priserna är från 24 oktober 2018 och kan komma att ändras. Aktuell regional prissättning och programrabatter kan gälla. De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instansstorlek och prestandanivå. Besparingarna omfattar inte kostnaderna för Software Assurance, vilka kan variera utifrån volymlicensieringsavtal. Kontakta din säljrepresentant om du vill veta mer.

Se vilka kostnadsbesparingar du kan göra med Azure

Spara med dina befintliga licenser

Kvalificerade kunder betalar ett reducerat belopp för Azure Virtual Machines och Azure SQL Database med Azure Hybrid-förmånen.

Reservera i förväg och betala mindre

Reservera resurser i förväg och spara jämfört med priserna för Betala per användning, och förbättra din budgetering och prognostisering.

Utöka säkerhetsuppdateringarna utan kostnad

Flytta dina Windows Server- eller SQL Server 2008/2008 R2-arbetsbelastningar till Azure och få ytterligare tre års säkerhetsuppdateringar utan kostnad.

Se hur kunderna sparar med Azure

Allscripts har gjort stora kostnadsbesparingar genom att utnyttja Azure Hybrid-förmånen och flytta 600 lokala virtuella Windows Server- och SQL Server-datorer till Azure.

"Azure Hybrid Benefit is very important to us for controlling our cost for our long-running, 24/7/365 applications. Through the use of Azure Hybrid Benefit, we'll be able to reduce our overall costs by up to 82 percent."

Jeff Brady, Sr. Program Manager, Allscripts

Kom igång och migrera dina arbetsbelastningar

Hitta verktyg och resurser som hjälper dig att flytta dina arbetsbelastningar till Azure på ett kostnadseffektivt och säkert sätt i din egen takt.