Hoppa över navigering

Betala mindre med Azure

AWS är fem gånger dyrare än Azure för Windows Server och SQL Server. Varför ska du köra dem någon annanstans?

Azure mot Kostnadsjämförelse med AWS

Jämför kostnaderna för att köra virtuella Windows Server-datorer:

Other cloud service providers may claim to have similar savings to the Azure Hybrid Benefit, but you'll need to repurchase your Windows Server license on those clouds. And only Azure offers free extended security updates for Windows server 2012/R2.

Vad jämförs? *

Azure AWS
One D4s v4: 4 vCPUs, 16-GB RAM Windows Server VM One M5 xLarge: 4 vCPUs, 16-GB RAM Windows Server VM
USA, västra 2 USA, västra (Oregon)
730 hours/month for 12 months 730 hours/month for 12 months
Uses the Azure Hybrid Benefit to pay reduced compute rate (equivalent to running Ubuntu Linux) for 3-year Reserved Instances. Software Assurance is required. Uses Windows Server Reserved Instances rate under standard 3-year term with monthly payments.
Free extended security updates in Azure for Windows Server 2012 and 2012 R2 VMs. Extended security updates (ESU) cost is based on Windows Server Standard for which the annual ESU cost is averaged over 3 years.

Jämför SQL Server som körs som en PaaS-tjänst:

Det är bara Azure som erbjuder besparingar för både plattform som en tjänst (PaaS) och infrastruktur som en tjänst (IaaS) för SQL Server. Med Azure Hybrid-förmånen kan du använda befintliga licenser med Software Assurance och betala ett reducerat pris för Azure SQL Database (PaaS). Detta ingår inte i SQL Server-licensmobilitetsrättigheterna för andra moln.

Vad jämförs? *

Azure AWS
Affärskritisk nivå för hanterad Azure SQL Database-instans med åtta virtuella kärnor RDS for SQL Server Enterprise edition for db.r5.2xlarge
USA, västra 2 Regionen USA, västra (Oregon) i en multi AZ-distribution
730 hours/month for 12 months 730 hours/month for 12 months
Använder befintliga SQL Server-licenser med Azure Hybrid-förmånen och betalar ett reducerat pris för Azure SQL Database med treårig reserverad kapacitet. Software Assurance krävs. Använder treåriga reserverade instanser enligt standardavtalet på tre år och all betalning utförs i förskott.

Jämför SQL Server som körs på en virtuell dator (IaaS):

Only Azure offers savings across both platform as a service (PaaS) and infrastructure as a service (IaaS) for SQL Server. With the Azure Hybrid Benefit, there is no need to repurchase software licenses—use existing licenses with Software Assurance to save on Azure Virtual Machines (IaaS).

With the Azure Hybrid Benefit, you pay only the reduced compute rate (SUSE Linux Enterprise Basic rate) for the Windows Server VM. You’ll need to repurchase Windows Server on other clouds. And only Azure offers free extended security updates for SQL Server 2012 and Windows Server 2012 and 2012 R2.

Vad jämförs? *

Azure AWS
One D4s v4 Windows Server VM One m5.xlarge Windows Server VM
USA, västra 2 USA, västra (Oregon)
730 hours/month for 12 months 730 hours/month for 12 months
Azure Hybrid-förmånen används för att betala reducerat beräkningspris (SUSE Linux Enterprise Basic) med treåriga reserverade instanser. Software Assurance krävs. Använder licensmobilitet baserat på Software Assurance på SQL Server. Kunden måste fortfarande betala för Windows Server med priset för Betala per användning.
Free extended security updates in Azure for SQL Server 2012 and Windows Server 2012 and 2012 R2 VMs. Extended security updates cost is based on Windows Server Standard and SQL Server Standard Select Net pricing in USD.

*Prices are as of June 4, 2021 and subject to change. Actual regional pricing and program discounts may apply. Actual savings may vary based on region, instance size, and performance tier. Savings exclude Software Assurance costs, which may vary based on Volume Licensing agreement. Contact your sales representative for more information.

Se vilka kostnadsbesparingar du kan göra med Azure

Spara med dina befintliga licenser

Kvalificerade kunder betalar ett reducerat belopp för Azure Virtual Machines och Azure SQL Database med Azure Hybrid-förmånen.

Reservera i förväg och betala mindre

Reservera resurser i förväg och spara jämfört med priserna för Betala per användning, och förbättra din budgetering och prognostisering.

Utöka säkerhetsuppdateringarna utan kostnad

Move your SQL Server 2012 or Windows Server 2012 and 2012 R2 workloads to Azure and get three additional years of security updates for free.

Se hur kunderna sparar med Azure

Allscripts har gjort stora kostnadsbesparingar genom att utnyttja Azure Hybrid-förmånen och flytta 600 lokala virtuella Windows Server- och SQL Server-datorer till Azure.

"Azure Hybrid Benefit is very important to us for controlling our cost for our long-running, 24/7/365 applications. Through the use of Azure Hybrid Benefit, we'll be able to reduce our overall costs by up to 82 percent."

Jeff Brady, Sr. Program Manager, Allscripts

Kom igång och migrera dina arbetsbelastningar

Hitta verktyg och resurser som hjälper dig att flytta dina arbetsbelastningar till Azure på ett kostnadseffektivt och säkert sätt i din egen takt.