Azure mot AWS

Organisationer över hela världen anser att Microsoft Azure vinner över Amazon Web Services (AWS) som det mest betrodda molnet för företag och hybridinfrastruktur.

Betala mindre med Azure

AWS är fem gånger dyrare än Azure för Windows Server och SQL Server.

Endast Azure erbjuder dessa prisfördelar

Gör besparingar med befintliga licenser

Använd dina befintliga Windows Server- och SQL Server-licenser med Software Assurance och betala ett reducerat pris när du flyttar till Azure.

Utökade säkerhetsuppdateringar utan kostnad

Få säkerhetsuppdateringar i ytterligare tre år utan kostnad när du flyttar dina Windows Server- eller SQL Server-arbetsbelastningar till Azure.

Drygt 95 procent av de 500 största Fortune-företagen använder Azure

Företag och organisationer i hela världen – små och stora, gamla och nya – använder Azure för att kunna erbjuda betrodda molntjänster.

30+ år

Drygt tre decennier av erfarenhet från företagskunder

68 000+ partners

Branschens bredaste och mest erfarna partnernätverk stödjer dina behov

90+ certifieringar

Den mest omfattande uppsättningen efterlevnadserbjudanden av alla molntjänstproviders

Uppnå mer med öppen källkod i Azure

Du väljer själv vilka operativsystem, språk och verktyg med öppen källkod du vill använda i Azure. Det är det enda molnet med integrerat stöd för Red Hat, molnet som tillhandahåller förenklad användning av Kubernetes från slutpunkt till slutpunkt och det moln som har lämnat flest bidrag till GitHub under 2017.

Få mervärde från din befintliga Microsoft-investering

Utöka organisationens befintliga kunskap och få en konsekvent upplevelse mellan dina lokala tekniker och molntekniker, tack vare en fullständig integrering med Office 365 och Active Directory.

"At e-Share, we handle the most sensitive data shared by the world's largest companies and government organizations—everything from PHI medical records to ITAR nuclear information. Our customers place that level of trust in us because we create best-in-class solutions built on our trust in Azure."

Nicholas Stamos, grundare och vd på e-Share

Känn dig lugn med det mest betrodda molnet

Om du jämför AWS och Azure kommer du att upptäcka att Azure har den mest omfattande uppsättningen efterlevnadserbjudanden av alla molntjänstleverantörer. Säkerställ efterlevnad med krav på datahemvist genom att dra nytta av de mest globala regionerna för alla offentliga moln. Minska risken för stämningar beträffande immateriella rättigheter med hjälp av ett omfattande IP-skydd.

Utforska säkerhets- och sekretesscertifieringar

Läs mer om branschens mest omfattande IP-skydd

En ny era inom sekretessföreskrifter

Microsoft har omfattande expertis i att skydda data, främja sekretess och följa komplexa regelverk och efterlever för närvarande både EU-US Privacy Shield och EU:s standardklausuler. Vi anser att GDPR (General Data Protection Regulation) är ett viktigt steg framåt för att klargöra och möjliggöra enskilda personers sekretessrättigheter. Vi vill hjälpa dig att fokusera på din kärnverksamhet, samtidigt som du förbereder dig för GDPR på ett effektivt sätt.

Vi har ett åtagande för GDPR-efterlevnad i våra molntjänster och ger GDPR-relaterade garantier i våra avtal.

En snabbare omvandling av dina idéer till lösningar

Få oöverträffad produktivitet med utvecklings- och hanteringsverktyg från slutpunkt till slutpunkt som övervakar, hanterar och skyddar dina molnresurser – verktyg som bara finns tillgängliga på Azure – och använd de utvecklingsverktyg och språk som du redan känner till. Dra nytta av branschens mest innovativa containererbjudanden och drygt 100 tjänster som påskyndar din möjlighet till utveckling.

Utforska 100+ Azure-tjänster

Optimera dina molnutgifter med kostnadsfria Azure Cost Management

"Proactively using Azure to create our own cloud services will boost our agility and be key to our continued support for digital transformation."

Fumihito Seishu, avdelningen för lösningstjänster på Nihon Unisys Group

"Azure is a great hybrid cloud enabler. We can move some applications to the cloud and leave others running at Smithfield facilities while providing consistent authentication wherever applications run."

Matthew Douglas, Director of Cloud and Solutions Architecture för Smithfield Foods

Få verklig samstämmighet i hela din hybridmiljö

Minska riskerna och komplexiteten med hjälp av ett enda hybridmoln för att skapa och distribuera lösningar som ger enhetlighet i hela din teknikstack. Ge användarna en enhetlig upplevelse med en gemensam identitet och skapa en holistisk vy som gör det möjligt för dig att optimera och skydda din hybridinfrastruktur – möjligheter som inget annat moln erbjuder.

Läs om att distribuera hybridmolnprogram

Utöka lokala Azure-tjänster med Azure Stack

Innovera med smarta data

Utveckla banbrytande appar med inbyggda intelligenta funktioner som du bara hittar hos Azure. Skapa och distribuera anpassade AI-modeller efter behov. Utöka dina funktioner med AI-tjänster som gör det enkelt att distribuera intelligens till Edge-enheter.

Läs mer om Azure AI

"In Azure, we have a rich menu of services that we can use to make our workforce management solution smarter so field technicians are more productive."

James Pierre-Noel, produktchef på ABB Enterprise Software

Fler globala regioner än någon annan molnleverantör

Azure har de mest globala regionerna av alla molnleverantörer, vilket innebär att dina program kan placeras nära dina användare – oavsett var de befinner sig.

54regioner 140länder

Gör det smarta valet för detaljhandeln

Om du är inom detaljhandeln är det viktigt att du funderar på om du ska placera dina kritiska affärsprogram och data hos AWS. Många stora butikskedjor har redan slutat använda AWS. Allteftersom Amazon fortsätter att utöka sin verksamhet till andra sektorer, exempelvis livsmedel, distribution och hälsovård, finns det risk för att de kommer att konkurrera direkt med många av sina AWS-kunder.

Azure har fokuserat på att hjälpa sina kunder att uppnå mer, med hjälp av nya innovativa tjänster som har stöd för deras verksamhet. Genom att erbjuda branschledande fördelar som Azure IP Advantage och Microsoft Shared Innovation Initiative, säkerställer Azure att dina immateriella rättigheter och innovationsinvesteringar skyddas.

Redo när du är

Nu konfigurerar vi ditt kostnadsfria Azure-konto.