Azure mot AWS

Varför Azure är det rätta valet

Organisationer i hela världen inser fördelarna med Azure jämfört med AWS och anser att det är det mest pålitliga molnet eftersom det erbjuder:

Lita på molnet som hjälper dig att skydda ditt arbete

När du jämför AWS och Azure kommer du att se att Azure har ett mer omfattande stöd för regelefterlevnad med över 60 efterlevnadsprodukter. Microsoft var dessutom den första större molnleverantören att förbinda sig till kraven i den allmänna dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Azure skyddar din organisation genom att bädda in säkerhet, sekretess och regelefterlevnad i själva utvecklingsmetodiken. Azure har dessutom blivit erkänt som det mest tillförlitliga molnet för myndigheter inom USA:s förvaltning och erhållit en FedRAMP High-auktorisering som omfattar 18 Azure-tjänster. Azure IP Advantage erbjuder dessutom branschens bästa skydd av immateriell egendom, så att du kan fokusera på innovation i stället för att oroa dig för grundlösa rättstvister.

Dyrand Systems
“It felt like companies that needed to be compliant were being punished for it by having to pay more. Now, with Microsoft Cloud’s scalable and pay-as-you-go model, we can be competitive while offering world-class service, flexibility, and security.”

Ed Anderson, Managing Director, Dyrand Systems

Exempel på Azure-produkter för efterlevnad är ISO, CJIS, HIPAA, CSA (Cloud Security Alliance) och ITAR

Innovera med smarta data

Bygg smarta lösningar i stor skala med kognitiva API:er, robotar, maskininlärning och BaaS (blockchain as a service) som du endast hittar i Azure. Genom att kombinera dessa funktioner med kraftfull GPU-baserad beräkning får du snabbare djupinlärning och du kan dra nytta av HPC-simuleringar och köra dataanalyser i realtid med NVIDIA GPU:er i Azure.

Uber
“Thousands of partners sign in to our platform every hour. The response time from the Face API is incredible, enabling us to verify our drivers without slowing them down.”

Dina Kovalev, Product Manager, Uber

Expandera globalt med flest regioner

Skala globalt med 42Azure-regioner – fler än någon annan molnleverantör. Geografisk utbredning har hög prioritet för oss, vilket innebär att du kan välja det datacenter och den region som passar dig och dina kunder, med de prestanda och den support som du behöver, där du behöver den.

Asos
“All the traffic that we had—and it was more than we ever had before—went through the new Azure architecture and it was remarkably trouble-free.”

Bob Strudwick, Chief Technology Officer, ASOS

Global karta som visar Azures datacenter i Nordamerika, Sydamerika, Europa, Asien och Stillahavsområdet

Dra nytta av hög IT-flexibilitet med ett konsekvent hybridmoln

Optimera dina befintliga tillgångar med en hybridmetod för molnet. Azures hybridlösningar erbjuder konsekvens överallt: vid programutveckling, hantering och säkerhet, identitetshantering och på hela dataplattformen. Detta bidrar till att minska risken och kostnaderna med en hybridmolnmiljö och gör att du kan dra nytta av gemensamma kunskaper och enkelt portera program och arbetsbelastningar. Dessutom kan du spara upp till 40 procent när du migrerar virtuella Windows Server-datorer till Azure genom Azure Hybrid-förmånen.

Malaysia Airlines
“With the hybrid environment, we have the flexibility to place our applications and data on the appropriate cloud, based on our business, technology, and regulatory needs.”

Tan Kok Meng, Chief Information Officer, Malaysia Airlines

Bygg på den ledande molnplattformen

Lita på den enda molnleverantören som har ledande lösningar inom Iaas (infrastructure as a service), SaaS (software as a service) och PaaS (platform as a service). Enligt den här Forrester-studien av total ekonomisk påverkan blir du mer produktiv och kan öka räntabiliteten med Azures PaaS-tjänster. Azure erbjuder även det bredaste stödet för behållarplattformar, med stöd för DC/OS, Docker Swarm och Kubernetes.

Medpoint
“In my opinion, Microsoft has a far stronger PaaS offering than Amazon does, and PaaS was always our ultimate destination.”

Brian McFadden, Vice President och General Manager för Technology Services, MedPoint Digital

Azure stöder alternativ för öppen källkod som Linux, Debian, openSUSE, CoreOS, Ubuntu, RedHat och CentOS

Utveckla och distribuera den teknik för öppen källkod i molnet som passar dig

Utveckla och bygg som det passar dig i Azure, med de verktyg, program och ramverk som du föredrar. Som ledande bidragsgivare inom öppen källkod på GitHub stöder Microsoft aktivt communityn för öppen källkod och har ett unikt partnerskap med Red Hat för att erbjuda samordnad support på flera språk.

BitTitan
“Microsoft support for open source is very helpful. It means we can use whatever technologies make sense for us and have them fit in seamlessly with the rest of our stack.”

Hanna Landrus, Data Scientist, BitTitan

Gräv djupare i stordata med en komplett företagsanalyslösning

Skaffa obegränsad elastisk skalning för dina program med Azure Cosmos DB. Och förvandla sedan dina data till en konkurrensfördel med lösningar för företagsanalys som prognostisering av efterfrågan och lageroptimering. Utveckla, anpassa och distribuera snabbt bästa praxis med lösningsmallar och Cortana Intelligence.

Rolls-Royce
“Microsoft Cortana Intelligence capabilities are helping us filter the signal from the noise across large data sets, so we can focus on finding the real value in the data. Our vision of future digital capability will need to aggregate many sources of data and provide a platform for collaboration with customers.”

Nick Farrant, Senior Vice President, Rolls-Royce

Implementera enkelt användningsklar IoT

Kom igång snabbt med de vanligaste IoT-scenarierna, t.ex. fjärrövervakning och förutsägande underhåll, med förkonfigurerade lösningar i Azure IoT Suite. Azure IoT Suite är öppet och anpassningsbart och 46 procent av alla Azure-certifierade IoT-enheter körs på Linux, Android eller andra tekniker med öppen källkod.

T Mobile Systems
“We compared different cloud platforms and how they could support devices, connectivity, infrastructure services, IoT, and so on. We found that Microsoft Azure is the best cloud for this solution based on its flexibility. Azure also has a huge portfolio of very rich services that we can use, especially for IoT.”

Rene Grohman, Azure Platform Architect, T-Systems

Ta dina Azure-investeringar ett steg längre med Microsoft Cloud

Maximera värdet av din investering i Azure genom att använda någon av våra branschledande SaaS-tjänster, däribland Office 365, Dynamics 365 och Enterprise Mobility + Security. Azure delar många grundläggande funktioner med dessa tjänster, t.ex. identitetshantering via Azure Active Directory och hantering av mobila enheter via Intune.

Hershey
“Digital transformation is not an end, it’s a means for continual improvement. We use Azure cloud analytics to gather operational and customer insights, and we use Office 365 to share that information to drive business value. The future for Hershey is very exciting—with Microsoft cloud solutions, we are in control of our digital journey, connecting everyone to work better together and share the goodness.”

Carlos Amesquita, Chief Information Officer, The Hershey Company

Vill du veta mer?

Visa Azure mot AWS-tjänster sida vid sida

Planerar du att migrera till Azure?

Ta del av kostnadsfri, praktiskt orienterad Azure-utbildning för AWS-experter.

Är du redo att börja?

$200 i kredit som du kan använda för att utforska valfria Azure-tjänster i 30 dagar.

Börja kostnadsfritt

Köpalternativ

Frågor?

Lämna din kontaktinformation så kontaktas du inom kort av någon i Azure-teamet.

Microsoft kan använda din kontaktinformation för att tillhandahålla uppdateringar och specialerbjudanden om Microsoft Azure. Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Mer information finns i sekretesspolicyn.