Användningsfall för Azure Stack

Få innovationen att spira med hybridmolntillämpningar

Edge-lösningar och frånkopplade lösningar

Hantera latens och anslutningsbegäranden genom att bearbeta data lokalt i Azure Stack och sedan aggregera dem i Azure för vidare analys, med samma programlogik på båda ställena. I det här scenariot kan du kombinera fördelarna med att utföra beräkningar i molnet och att utföra dem nära slutanvändarna. Det kan ge dig ett hittills otänkbart affärsvärde. Oavsett om det gäller ett fabriksgolv, en fartygsflotta eller en fjärranläggning så kan våra Azure Stack-kunder använda sig av vår enhetliga hybridmolnteknik till aggregerade analyser och beslutsstöd.

Titta på en video om du vill veta mer

Edge-lösningar och frånkopplade lösningar

Molntillämpningar som uppfyller olika myndighetskrav

När det gäller global distribution kan du ibland behöva ha flera instanser av samma program i Azure eller Azure Stack beroende på verksamheten och de tekniska behoven. Utveckla och distribuera program i Azure med total flexibilitet för lokal distribution via Azure Stack. Du kan nå efterlevnad av gällande regler och policyer utan att behöva ändra någon kod.

Lokal molntillämpningsmodell

Använd webb- och mobiltjänster, behållare, databehandling utan servrar och mikrotjänstarkitekturer i Azure till att uppdatera och förlänga livslängden för dina gamla program med Azure Stack, och använd samma DevOps-process både i molnet och lokalt. Använd Azure och Azure Stack för både stordatorprogram och affärskritiska tillämpningar och få en hybridmolnmiljö som är flexibel nog för skiftande behov.

Börja bygga din hybridmolnlösning

Hämta Azure Stack Development Kit