Azure Stack-partner

Få hjälp av Azure Stack-partner när du vill utöka Azure lokalt

Kontakta teknik- och lösningspartner

Få den hjälp du behöver när du ska köra Azure Stack eller skapa hybridlösningar som körs på Azure Stack.

Hitta en teknik- eller tjänstepartner

Köp programvara och tjänster från Azure Marketplace

Överför programvara och tjänster från Azure Marketplace till Azure Stack via Azure Stack-syndikeringstjänsten.

Hitta Azure Marketplace-programvara för Azure Stack

Partner: Tillväxt för din molnverksamhet

Nå ut till nya kunder med Azure Stack oavsett om du är en apputvecklare, systemintegratör eller leverantör av hanterade tjänster.

Läs mer i det här faktabladet om Azure Stack-partnerskap