Azure Stack-ekosystem

Plattformarnas kraft

Låt din verksamhet växa och nå nya kunder med Azure Stack. Microsoft har länge erbjudit sina kunder stor flexibilitet att välja rätt maskinvara för deras programvara. Azure Stack utökar detta grundläggande löfte för nästa generations distributioner. Program körs i Azure eller Azure Stack beroende på vad som passar bäst för verksamheten. Kraften i plattformen gör att hela IT-ekosystemet, från programutvecklare till maskinvarutillverkare, tryggt kan investera i sina produkter, med vetskapen att Microsoft engagerar sig i deras framgång.

Läs mer om hur du blir en Azure-partner

Skriva Azure-programvara

När du skriver Azure-programvara på rätt sätt kan dina investeringar syndikeras till valfritt Azure Stack-moln som kör nödvändiga tjänster. Det betyder att du kan öka integreringen genom att tillgängliggöra din lösning på Azure Marketplace. Fortsätt att förbättra dina program genom att dra nytta av PaaS-tjänster som du vet kommer att finnas i andra Azure Stack-moln.

Visa community-mallar

Designa, distribuera och köra Azure-lösningar

Hybridprogram löser problem på nya sätt. Föreställ dig ett enda program som distribueras i flera moln, men som fungerar på samma sätt i varje moln. Azure Stack skapar nya möjligheter med kunder som behöver en hybridlösning.

Distribuera, anpassa och köra Azure Stack

Varje Azure Stack-moln är en ny möjlighet till systemdistribution, funktionsanpassning och operativa aktiviteter som lägger grunden till en långvarig relation med kunder för att uppfylla deras specifika molnbehov.

Hantera Azure-tjänsterna i datacentret

Kör ditt eget moln och tjäna pengar på Azure-tjänsterna i ditt datacenter. Fortsätt att utveckla molnverksamheten genom att lägga till fler Azure-tjänster när de blir tillgängliga. Moderera och erbjud en katalog med Azure-programvara för de tjänster du levererar.