Azure Stack-ekosystem

Finns nu i Technical Preview 2

Plattformarnas kraft

Låt din verksamhet växa och nå nya kunder med Azure Stack. Med Microsoft får du flexibilitet nog för att välja rätt maskinvara till programvaran. Azure Stack utökar det grundläggande löftet för nästa generations program. Program körs i Azure eller Azure Stack beroende på vad som är rätt för verksamheten. Med plattformens kraft kan hela IT-ekosystemet, från programutvecklare till maskinvarutillverkare, tryggt investera i sina produkter med vetskapen om att Microsoft engagerar sig i hur det går.

Skriva Azure-programvara

Att skriva Azure-programvara på rätt sätt innebär att dina investeringar kan syndikeras till valfritt Azure Stack-moln som kör tjänsten som krävs. Öka införande via Azure Marketplace. Fortsätt att förbättra dina program genom att dra nytta av PaaS-tjänster som du vet kommer att finnas i andra moln för dina kunder.

Visa community-mallar

Designa, distribuera och köra Azure-lösningar

Hybridprogram kan lösa problem på nya sätt. Föreställ dig ett enda program som distribueras i molnet men fungerar på samma sätt i varje moln. Med Azure Stack får du nya möjligheter med kunder som behöver en hybridlösning.

Distribuera, anpassa och köra Azure Stack

Varje Azure Stack-moln är en möjlighet för att distribuera systemet, anpassa funktionerna och en driftaktivitet som innebär ett långt engagemang med en kund för att tillgodose deras molnbehov.

Hantera Azure-tjänsterna i datacentret

Du kan köra ett eget moln och tjäna pengar på Azure-tjänsterna i ditt datacenter. Fortsätt att utveckla molnverksamheten genom att lägga till fler Azure-tjänster när de blir tillgängliga. Moderera och erbjud en katalog med Azure-programvara för de tjänster du levererar.