Hoppa över navigering

Varför Azure Stack?

Utöka Azure lokalt och skapa innovativa hybridtillämpningar

Skapa moderna program i hybridmolnmiljöer

Azure Stack är en förlängning av Azure där du får molntjänsternas flexibilitet och snabba innovation i din lokala miljö. Det är bara med Azure Stack som du kan leverera Azure-tjänster från organisationens datacenter samtidigt som du kan balansera både flexibilitet och kontroll, och få en helt enhetlig distribution i hybridmolnet.

Läs Azure Stack-faktabladet

Ladda ned databladet

Utveckla snabbare i en enhetlig miljö

Maximera produktiviteten genom att låta utvecklare skapa och distribuera program på samma sätt oavsett om apparna körs i Azure eller Azure Stack.

  • En enda uppsättning verktyg – använd samma programmodell, portal för självbetjäning och API:er som de som är tillgängliga med Azure Resource Manager.
  • Vanliga DevOps – upplev en kontinuerlig utveckling och integration med Jenkins och Visual Studio Team Services samt automation med Chef och Azure PowerShell DSC-tillägg.
  • Öppen källkod – använd någon av alla tekniker för öppen källkod, som Java, Python, Node.js, PHP, Docker-integrerade behållare, Mesosphere DC/OS och Cloud Foundry.

Läs mer om utveckling i Azure

Kör Azure Stack-tjänster konsekvent i din miljö

Uppfyll dina affärsmässiga och tekniska behov med rätt kombination av molnbaserade och lokala distributionsmodeller som passar dina behov. Azure IaaS-leveranser (infrastructure as a service) går mycket längre än traditionell virtualisering. Med skalningsuppsättningar för virtuella datorer kan du snabbt distribuera dina lösningar med effektiv automatisk skalning för moderna arbetsbelastningar. Enhetliga Azure PaaS-tjänster (platform as a service) som har stöd för hybriddistribution och portabilitet för molntillämpningar. Kör helt hanterad PaaS, serverlös databehandling, distribuerade mikrotjänstarkitekturer och behållarhantering lokalt.

Läs ett faktablad om Azure Resource Manager

Enklare leverans med våra integrerade systempartner

Fokusera på att optimera dina program med hjälp av integrerade system som är utformade för att leverera en enhetlig Azure-upplevelse. Kom snabbt igång med ändamålsspecifika integrerade Azure Stack-system från Hewlett Packard Enterprise, Dell EMC, Cisco och Lenovo. Azure förnyas och förbättras hela tiden via regelbundna programvaruuppdateringar. Dessutom kan du enkelt integrera Azure Stack med andra lösningar som övervaknings- och identitetstjänster.

Läs mer om hur du hanterar och kör Azure Stack-infrastrukturen

Hitta integrerade system och partner

Relaterade produkter och tjänster

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Storage

Hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter