Hoppa över navigering

Azure IP Advantage

Skydda dina innovationer i molnet

Känn dig trygg när du innoverar i molnet med minimal risk och maximal frihet. Azure IP Advantage ger dig branschens mest heltäckande skydd av immateriella rättigheter.

Branschens mest heltäckande skydd av immateriella rättigheter

Övergången till molntjänster är en global trend som påverkar snart sagt alla branscher och människor. Men i takt med att allt fler företag flyttar ut i molnet förändras också hotbilden. Ett problem som seglat upp är den ökande risken för upphovsrättsliga tvister i samband med tillhandahållandet av programvarubaserade produkter och tjänster i molnet. På förekommen anledning har vi skapat programmet Microsoft Azure IP Advantage – för att hjälpa våra kunder och bidra till att skapa en atmosfär med sundare affärsmetoder.

Känn dig trygg med obegränsad ansvarsförsäkring

Bygg din verksamhet kring Azure och känn dig i trygg i vetskapen om att du har obegränsat skydd och ansvarsförsäkring som täcker all teknik baserad på öppen källkod som används inom ramen för Microsoft Azure-tjänsterna. Ett sådant exempel är Hadoop som används i Azure HDInsight. Du behöver inte göra något aktivt eller betala någon extra avgift – när du använder Azure är du alltid skyddad av vår ansvarsförsäkring om olyckan skulle vara framme.

Skydda dig mot upphovsrättsliga tvister genom att utnyttja våra patent

Skydda dina innovationer vid patenttvister med hjälp av vår stora patentportfölj. Som regelbunden användare av Azure har du automatiskt tillgång till den här tjänsten. Om du skulle bli föremål för en stämning kan du som är Azure-kund utnyttja något av de 10 000 patent som Microsoft gjort tillgängliga för skydda dig från patenttroll. Om du vill veta mer om att utnyttja våra patent läser du Vanliga frågor och svar.

Bredare skydd med villkorsberoende licens (”springing license”)

Om vi någon gång i framtiden skulle komma att överföra våra patent till ett NPE-företag (Non-Practicing Entity) förbinder vi oss härmed att aldrig rikta något skadeståndskrav gällande patentintrång mot någon Azure-kund. NPE-företag specialiserar sig på att förvalta och licensiera ut olika patent. Microsoft har inte för vana att placera äganderätten till patent i NPE-företag, men om så skulle ske kommer vi att erbjuda en villkorsberoende licens (”springing license”) till alla Azure-kunder som uppfyller villkoren.

Så här säger våra kunder

Toyota

”Tack vare Azure IP Advantage kan vi lägga verksamheten i molnet och skapa innovationer med minimal risk för upphovsrättsliga tvister. Microsoft har ett unikt skydd i form av en omfattande patentportfölj.”

Shigeki Tomoyama, President, Toyota's Connected Company

Itron

”Vi driver ett förändringsarbete för att uppnå ökad hållbarhet i verksamheten. I samband med detta har det blivit allt viktigare att arbeta molnbaserat med innovationer som kommer våra kunder till godo. Azure IP Advantage ger oss, och i förlängningen även kunderna, helt unika fördelar.”

Greg Richards, Vice President, Global DevOps, Itron

Mattel

”Mattel är ett företag där fantasin flödar och uppfinningsrikedomen får fritt spelrum. Vi försöker lägga så mycket tid som möjligt på skapande. Med Azure IP Advantage slipper vi oroa oss för patenttvister och kan istället fokusera på att skapa innovationer och omvandla vår verksamhet till den nya tidens krav.”

Geoff Walker, Executive Vice President och Chief Strategic Technology Officer, Mattel

För att få utnyttja våra patent måste du uppfylla följande villkor: (i) din Azure-användning måste ligga på $1,000 USD per månad under det senaste kvartalet, (ii) du får inte ha drivit en patenttvist riktad mot någon annan Azure-kund som kört sina arbetsbelastningar i Azure under de senaste två åren och (iii) du måste kunna bevisa att patenttvisten inleddes efter den 8 februari 2017. Juridiska avgifter kan tillkomma. För att få tillgång till en villkorsberoende licens (”springing license”) måste du uppfylla följande villkor: din Azure-användning måste ligga på $1,000 USD per månad under det senaste kvartalet.

Ytterligare villkor gäller. Skicka ett e-postmeddelande till IPAdvant@microsoft.com om du vill få tillgång till mer detaljerade allmänna villkor.

Apache Hadoop® och associerade öppen källkod-projektnamn är varumärken som tillhör Apache Software Foundation.