Hoppa över navigering

Se vad branschanalytiker har att säga om Azure AI

Läs de senaste rapporterna och utvärderingarna från de främsta analysföretagen.

Forrester

The Forrester Wave™: Notebook-baserad förutsägelseanalys och maskininlärning, kvartal 3 2020

Se varför Forrester har utsett Microsoft till ledare och gett Azure Machine Learning högsta betyg i exekveringsförmåga och högst klassificering i strategikategorin. Ta reda på varför analysföretaget anser att Microsoft ger dataexperter allt de behöver och mer därtill.

"The major cloud vendors have long had a gap in offering a comprehensive PAML platform that meets the full set of enterprise data science team needs, to the detriment of bewildered customers who have had to build or find their own solutions. Microsoft has filled that gap and then some."

The Forrester Wave™: Notebook-baserad förutsägelseanalys och maskininlärning, kvartal 3 2020

The Forrester New Wave™: Computer Vision Platforms, Q4 2019

Ta reda på varför Forrester har bekräftat Microsoft som ledande företag inom plattformar för visuellt innehåll. Utforska analysföretagets kommentarer om erbjudande för visuellt innehåll i Azure Cognitive Services och dess unika funktionalitet.

"Microsoft will be the CV [computer vision] starting point for many enterprises."

The Forrester New Wave™-rapport

The Forrester Wave™: Cognitive Search, kvartal 2 2019

Se varför Forrester har bekräftat Microsoft som ledande företag. Läs analysföretagets kommentarer om enkelheten och skalbarheten i Azure Cognitive Search och ”de fortsatta framstegen i Microsofts AI-teknik som håller världsklass”.

"Microsoft empowers developers to sprinkle search into any application. Microsoft has been steadily pumping out new AI/ML technologies that make information processing and retrieval faster and smarter."

The Forrester New Wave™-rapport
IDC

IDC MarketScape: Bedömning av leverantörer av världsomspännande programvaruplattformar för avancerad maskininlärning 2020

Ta reda på varför Microsoft finns med i ledarkategorin i IDC MarketScape 2020 inom världsomspännande programvaruplattformar för avancerad maskininlärning.

"Integration of Azure Machine Learning with the Azure ecosystem of services is unparalleled compared with other cloud providers."

IDC Research

IDC MarketScape-rapport: Worldwide General-Purpose Artificial Intelligence Software Platforms, 2019–2020 Vendor Assessment

Se varför IDC MarketScape har utsett Microsoft som ledare inom generella plattformar för AI-programvara. Lär dig mer om de många AI-funktioner som analytikern har noterat i den här rapporten.

"Microsoft is a good choice for AI use cases that integrate structured and unstructured information across the enterprise. Organizations should consider Microsoft when they are looking to infuse AI across their enterprise software stack."

IDC MarketScape
Gartner

Gartners Magic Quadrant 2021 för Cloud AI Developer Services

Ta reda på varför Microsoft har utsetts som ledare i Gartners Magic Quadrant för Cloud AI Developer Services. Utforska analysföretagets jämförelse av 13 leverantörers heltäckande vision för lösningen och förmåga att leverera på sina löften inom områden som språk, vision och automatiserad maskininlärning för utvecklare. Lär dig mer om leverantörernas förmåga att reagera på marknaden – deras ”förmåga att reagera, ändra riktning, vara flexibla och konkurrenskraftiga när affärsmöjligheter utvecklas, konkurrenter agerar, kundbehoven förändras och dynamiken på marknaden förändras. "

Läs rapporten

Gartners Magic Quadrant 2021 för plattformar för data science och maskininlärning

Se varför Microsoft har utsetts som visionär i Gartners Magic Quadrant för plattformar för data science och maskininlärning. Utforska informationen i den här rapporten som avsedd för dataforskare på olika nivåer.

Läs rapporten
Omdia

Omdias beslutsmatris: Utvecklingsplattformar för maskininlärning för företag, 2020–21

Ta reda på varför Omdia placerade Microsoft överst i diagrammet i en utvärdering av åtta leverantörers plattformar för maskininlärningsutveckling. Läs om de funktioner för automatiserad maskininlärning, maskinvaruacceleration och maskininlärningsdrift som analytikern angav som viktiga styrkor i Azure Machine Learning.

Läs rapporten

GARTNER är ett registrerat varumärke och tjänstmärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används häri med tillåtelse. Med ensamrätt. Grafiken i det här avsnittet publicerades av Gartner, Inc. som en del av en längre forskningsrapport och bör utvärderas i kontexten av det fullständiga dokumentet. Gartners dokument är tillgängliga från Microsoft på begäran. Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänster som skildras i deras forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer med högst betyg eller andra utmärkelser. Gartners forskningspublikationer består av Gartner-forskningsorganisationens åsikter och bör inte ses som absoluta fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med hänsyn till denna forskning, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Leverantörsanalysmodellen IDC MarketScape är utformad för att ge en översikt över konkurrenskraften hos ICT-leverantörer på en specifik marknad. Forskningsmetoden använder en rigorös bedömningsmetod som baseras på både kvalitativa och kvantitativa kriterier som resulterar i en grafisk illustration av varje leverantörs position på en viss marknad. Kapacitetspoängen mäter leverantörsprodukter, go-to-market och verksamhetsdrift på kort sikt. Strategipoängen är ett mått på hur väl leverantörernas strategier överensstämmer med kundernas krav över en 3–5-årsperiod. Leverantörernas marknadsandel indikeras av cirklarnas storlek. Leverantörens årliga tillväxttakt i förhållande till den angivna marknaden anges med ett plus, neutralt eller minus bredvid leverantörens namn.

OMDIA är ett registrerat varumärke som tillhör Informa PLC och/eller dess dotterbolag. Denna information har publicerats av Omdia som en del av en omfattande forskningsrapport och bör utvärderas i dess ursprungliga kontext.

Källa – Omdias beslutsmatris: Utvecklingsplattformar för maskininlärning för företag, 2020–21. Resultaten är inte godkända av Microsoft. Tredje part som förlitar sig på dessa resultat gör det på egen risk. Licensierade kopior av hela forskningsrapporten kan erhållas via citations@omdia.com.