Hoppa över navigering

Azure Sentinel-förmån för Microsoft 365 E5-kunder

Spara upp till 1 500 USD/månad på en normal distribution med 3 500 platser för Microsoft 365 E51 och Azure-krediter på upp till 100 MB per användare/månad för datainmatning i Azure Sentinel.

Integrerat hotskydd med SIEM och XDR

Med säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM) samt XDR (Extended Detection and Response) från Microsoft, är du utrustad med den kontext och automatisering som du behöver för att kunna stoppa avancerade attacker mellan domäner i hela organisationen. Microsoft 365 E5- och Microsoft 365 E5 Security-kunder kan få Azure-krediter på upp till 100 MB per användare/månad för Microsoft 365-datainmatning i Azure Sentinel.

 • Omfattande säkerhet

  Få insyn från slutpunkt till slutpunkt för dina resurser, inklusive användare, enheter, program och infrastruktur.

 • Identifiera avancerade hot

  Skydd mot moderna attacker med SIEM- och XDR-funktioner som drivs av AI.

 • Undersök prioriterade incidenter

  Hitta kritiska incidenter och sök efter misstänkta aktiviteter i stor skala.

 • Aktivera effektiva svar

  Svara snabbt på incidenter med inbyggd orkestrering och automatisering av vanliga uppgifter.

Information om erbjudande

Från den 1 november 2020 till och med den 1 december 2021, kan Microsoft 365 E5- och Microsoft 365 E5 Security-kunder få ett databidrag på upp till 100 MB per användare/månad för att mata in Microsoft 365-data. De datakällor som ingår i erbjudandet är:

 • Inloggnings- och granskningsloggar för Azure Active Directory (Azure AD)
 • Identifieringsloggar för skugg-IT i Microsoft Cloud App Security
 • Microsoft Information Protection-loggar
 • Avancerade jaktdata för Microsoft 365 (inklusive Microsoft Defender för slutpunktsloggar)

Databidraget erbjuds i form av Azure-krediter som täcker kostnaden på upp till 100 MB datainmatning per användare/månad. Azure-krediterna kan användas för att mata in data i Azure Sentinel, eller för att utforska andra Azure-tjänster. Dessa krediter beräknas i slutet av månaden och tillämpas automatiskt på din faktura för efterföljande månad, om kreditbeloppet är större än den minsta krediten på 10 USD.

Med den här förmånen kan en standarddistribution på 3 500 platser få en uppskattad besparing på upp till 1 500 USD per månad1.

Förutom det här databidraget är följande Microsoft 365-datakällor alltid kostnadsfria för alla Azure Sentinel-användare som en kontinuerlig Azure Sentinel-förmån:

 • Azure-aktivitetsloggar
 • Office 365-granskningsloggar (all SharePoint-aktivitet och Exchange-administratörsaktivitet)
 • Aviseringar från Microsoft Defender-produkter (Azure Defender, Microsoft 365 Defender, Microsoft Defender för Office 365, Microsoft Defender for Identity, Microsoft Defender för slutpunkter), Azure Security Center, Microsoft Cloud App Security och Azure Information Protection.

1Beräkningen baseras på priser enligt principen betala per användning för Azure Sentinel och Azure Monitor Log Analytics i regionen USA, östra.

Berättigande till erbjudandet

Databidraget är tillgängligt för Microsoft 365 E5- och Microsoft 365 E5 Security-kunder med EA-avtal (Enterprise) eller EAS-avtal (Enterprise Subscription) och registreringar. Nya Microsoft 365 E5- eller Microsoft 365 E5 Security-kunder är också kvalificerade för detta databidrag. När en kund blir berättigad, börjar krediter beräknas från och med den första berättigade månaden under perioden för erbjudandet.

Erbjudandet är tillgängligt från november 2020 till och med 1 december 2021. Alla deltagande kunder, oavsett när de blev berättigade, upphör att ta emot förmånen när kampanjen avslutas.

Kom igång

Är du redo att sätta igång med omfattande skydd med Microsoft 365 och Azure Sentinel? Du börjar bara mata in Microsoft 365-data i Azure Sentinel. Dina Microsoft 365 E5- eller Microsoft 365 E5 Security-data kommer att tillämpas automatiskt, utan att ytterligare registrering krävs. Kom igång nu och se själv vad du kan göra med integrerad SIEM och XDR.