Kostnadsfri utvärdering av Azure Government

We offer a 90 day free trial for valid government community customers and provide credits of {0} of Azure Government at no charge per 30 day period.

Flexibility with Azure Credits

You receive $500 of Azure credits with the Azure Government Free Trial for each 30 day period. The choice is yours on how you use your Azure Government credits. Use them on any Azure Government consumption services based on your needs including, Virtual Machines, Cloud Services, Storage, SQL Database, Media Services, and many more.

Here are a few usage scenarios that consume no more than $500 in a month:

  • Run 9 small Virtual Machine instances for the entire month, or
  • Store 5 TB of data in Geographically Redundant Storage, or
  • Develop and test a web application using Cloud Services, with 5 web roles and 5 worker roles on medium instances, for 10 hours a day, 5 days a week, and 1 S2 Azure SQL DB or
  • Run two S2 SQL databases for the entire month

Any unused monthly credits cannot be carried over to subsequent 30 day period and cannot be transferred to other Azure subscriptions. Monthly usage in excess of the monthly credit amount included with your offer will mean that your account will be disabled for the remainder of the 30 day period. This offer is limited to one offer per new customer.

Use up to your Azure credits at no charge. If you exceed your credits, your service will be disabled. When in a disabled state, all resources continue to operate in the manner they were operating when the limit was hit, but you will be unable to turn on or provision new resources. When the next 30 day period begins, the account will return to normal operations. You can choose to turn off these limits by converting to an Enterprise Agreement.

Any taxes which may result from receiving services at no charge are the sole responsibility of the recipient.

Undantag

Azure Credits may not be used to purchase Azure support plans, third-party branded products, or products otherwise sold separately from Azure (for example, Microsoft Azure Active Directory Premium).

Betalningsalternativ

Azure Government går endast att köpa genom godkända volymlicensprogram som Enterprise-avtal.

Annulleringspolicy

Du kan när som helst säga upp den här prenumerationen.

Erbjudandets tillgänglighet

Det här erbjudandet gäller kunder i USA och vi kräver en giltig verifiering av alla kunder inom Azure Government. Innan du kan ta del att det här erbjudandet verifieras du som Government-communitymedlem av Microsoft Government Cloud-verifieringsteamet.

Gränser, kvoter och begränsningar

Se detta dokument för en lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar för Microsoft Azure.

Följande förbrukningskvoter per månad gäller. Om du behöver mer än vad de här begränsningarna medger kan du när som helst kontakta kundtjänst så att vi får veta vad du behöver och kan justera gränsvärdena.

Serviceavtal

Vi erbjuder en uppsättning robusta serviceavtal för varje Azure-plattformstjänst. Mer information om vart och ett av våra serviceavtal finns på vår SLA-sida. Serviceavtal tillhandahålls inte för tjänster under granskningsperioden.

Resursåtagande

Alla höjningar av förbrukningsnivåerna för resurser (till exempel om antalet aktiva instanser ökas eller om det använda lagringsutrymmet ökas) är beroende av att resurserna är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om gränser, kvoter och begränsningar är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.

För avgiftsfria prenumerationer som är kopplade till det här erbjudandet och inaktiva i mer än 90 dagar, förbehåller vi oss rätten att ta bort alla instansresurser, inklusive värdtjänster, virtuella datorer och webbplatser. Observera att inga data tas bort och att du när som helst kan distribuera resurserna på nytt. Vi meddelar alltid innan vi tar bort instansresurser.

Du kan också förhindra att dina instansresurser tas bort, genom att göra något av följande var 90:e dag:

  1. Logga in i Azure Portal eller nya Microsoft Azure Portal
  2. Tillgång till dina resurser via våra Azure API:er