Hoppa över navigering

Kostnadsfri utvärdering av Azure Government

Vi erbjuder en 90 dagars kostnadsfri utvärderingsversion till giltiga myndighetskunder och ger krediter på $500 för Azure Government för varje 30 dagars period utan kostnad.

Flexibilitet med Azure-krediter

Du får Azure-krediter på $500 för varje 30 dagars period för den kostnadsfria utvärderingsversionen av Azure Government. Du väljer själv hur du använder dina Azure Government-krediter. Använd dem på valfri Azure Government-tjänst utifrån dina behov, inklusive Virtual Machines, Cloud Services, Storage, SQL Database, Media Services och många fler.

Här är några exempel på användningsscenarier som inte förbrukar mer än $500 på en månad:

  • Kör 9 små instanser av virtuella datorer under hela månaden, eller
  • Lagra 5 TB data i geografiskt redundant lagring, eller
  • Utveckla och testa ett webbprogram med Cloud Services, med 5 Web-roller och 5 Worker-roller på Medium-instanser i 10 timmar per dag, 5 dagar i veckan, samt 1 S2 Azure SQL DB eller
  • Kör två S2 SQL-databaser under hela månaden

Outnyttjade månadskrediter kan inte överföras till efterföljande 30 dagars period och kan inte överföras till andra Azure-prenumerationer. Månatlig användning som överskrider månadskreditens belopp som ingår i erbjudandet innebär att ditt konto inaktiveras under den tid som återstår av 30 dagars perioden. Erbjudandet är begränsat till ett erbjudande per ny kund.

Använd hela din Azure-kredit utan avgift. Om du överskrider krediten inaktiveras tjänsten. Vid inaktiverat tillstånd fortsätter alla resurser att fungera på samma sätt som när gränsen uppnåddes, men du kan inte aktivera eller etablera nya resurser. När nästa 30 dagars period börjar fungerar kontot som vanligt igen. Du kan välja att stänga av dessa begränsningar genom att konvertera till ett Enterprise-avtal.

Alla skatter som kan uppkomma på grund av de kostnadsfria tjänsterna är enbart mottagarens ansvar.

Undantag

Azure-krediterna kan inte användas till att köpa supportavtal för Azure, märkesprodukter från tredje part eller produkter som på annat sätt säljs separat från Azure (till exempel Microsoft Azure Active Directory Premium).

Betalningsalternativ

Azure Government går endast att köpa genom godkända volymlicensprogram som Enterprise-avtal.

Annulleringspolicy

Du kan när som helst säga upp den här prenumerationen.

Erbjudandets tillgänglighet

Det här erbjudandet gäller kunder i USA och vi kräver en giltig verifiering av alla kunder inom Azure Government. Innan du kan ta del att det här erbjudandet verifieras du som Government-communitymedlem av Microsoft Government Cloud-verifieringsteamet.

Gränser, kvoter och begränsningar

Se detta dokument för en lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar för Microsoft Azure.

Följande förbrukningskvoter per månad gäller. Om du behöver mer än vad de här begränsningarna medger kan du när som helst kontakta kundtjänst så att vi får veta vad du behöver och kan justera gränsvärdena.

Serviceavtal

Vi erbjuder en uppsättning robusta serviceavtal för varje Azure-plattformstjänst. Mer information om vart och ett av våra serviceavtal finns på vår SLA-sida. Serviceavtal tillhandahålls inte för tjänster under granskningsperioden.

Resursåtagande

Alla höjningar av förbrukningsnivåerna för resurser (till exempel om antalet aktiva instanser ökas eller om det använda lagringsutrymmet ökas) är beroende av att resurserna är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om gränser, kvoter och begränsningar är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.

För avgiftsfria prenumerationer som är kopplade till det här erbjudandet och inaktiva i mer än 90 dagar, förbehåller vi oss rätten att ta bort alla instansresurser, inklusive värdtjänster, virtuella datorer och webbplatser. Observera att inga data tas bort och att du när som helst kan distribuera resurserna på nytt. Vi meddelar alltid innan vi tar bort instansresurser.

Du kan också förhindra att dina instansresurser tas bort, genom att göra något av följande var 90:e dag:

  1. Logga in i Azure Portal eller nya Microsoft Azure Portal
  2. Tillgång till dina resurser via våra Azure API:er