Hoppa över navigering

Detaljer för Microsoft Azure Government-sponsringserbjudande

Erbjudandet för ett begränsat sponsrat Microsoft Azure Government-konto är endast tillgängligt via e-postinbjudan för ett begränsat antal kunder som väljs ut av Microsoft. Om du är berättigad Microsoft Azure Government-sponsringserbjudandet ska du ha fått en e-postinbjudan där du kan acceptera erbjudandet för ditt konto-ID.

Specialpris

Priset för din Microsoft Azure-användning med det här erbjudandet inkluderar en rabatt på 100 % av standardpriset som publicerats för Azure Government Region.

Period och konvertering till Enterprise-konto

Specialpriset upphör och dina prenumerationer under Microsoft Azure-sponsringserbjudandet inaktiveras när den tidigare av dessa händelser inträffar: (1) när din totala kumulativa användning når ditt användningstak (enligt vad som anges i e-postinbjudan) för standardavgifter för Azure Government innan eventuell rabatt tillämpas eller (2) när du når ditt slutdatum (enligt vad som anges i e-postinbjudan). Specialpriset upphör om ditt konto-ID (enligt vad som anges i e-postinbjudan) är associerat med en tillämplig Enterprise Agreement-registrering. Då gäller priserna och villkoren i ditt Enterprise Agreement. Du är ansvarig för alla användningsavgifter när specialpriset upphör.

Överflyttning

Azure Government kan endast köpas genom ett Enterprise-avtal. När ditt Enterprise-avtal har aktiverats bör du arbeta med Azure Business Operations för att flytta över ditt sponsrade Azure Government-konto till din Enterprise-avtalsregistrering.

Annulleringspolicy

Du kan när som helst säga upp den här prenumerationen. Betalning krävs för eventuella obetalda avgifter som uppstår vid en övergång till Enterprise-registrering.

Erbjudandets tillgänglighet

Det här erbjudandet är endast tillgängligt för ett begränsat antal kunder som bjuds in av Microsoft för att få ett begränsat sponsrat Microsoft Azure Government-konto. Kunderna måste verifieras som Azure Government-kvalificerade klientorganisationer.

Gränser, kvoter och begränsningar

Se detta dokument för en lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar för Microsoft Azure.

Serviceavtal

Vi erbjuder en uppsättning robusta serviceavtal för varje Azure-plattformstjänst. Mer information om vart och ett av våra serviceavtal finns på vår SLA-sida. Serviceavtal tillhandahålls inte för tjänster under granskningsperioden.

Resursåtagande

Alla höjningar av förbrukningsnivåerna för resurser (till exempel om antalet aktiva instanser ökas eller om det använda lagringsutrymmet ökas) är beroende av att resurserna är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om gränser, kvoter och begränsningar är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.

För avgiftsfria prenumerationer som är kopplade till det här erbjudandet och inaktiva i mer än 90 dagar, förbehåller vi oss rätten att ta bort alla instansresurser, inklusive värdtjänster, virtuella datorer och webbplatser. Observera att inga data tas bort och att du när som helst kan distribuera resurserna på nytt. Vi meddelar alltid innan vi tar bort instansresurser.

Du kan också förhindra att dina instansresurser tas bort, genom att göra något av följande var 90:e dag:

  1. Logga in i Azure Portal eller nya Microsoft Azure Portal
  2. Tillgång till dina resurser via våra Azure API:er