Azure Germany – kostnadsfri utvärdering

Vi erbjuder en månads kostnadsfri utvärdering för alla nya kunder och ger krediter på $200 för Azure utan kostnad.

Flexibilitet med Azure-krediter

Du får $200 i Azure-krediter med den kostnadsfria utvärderingsversionen. Nu kan du välja själv hur du använder Azure-krediterna. Använd dem till en valfri Azure-tjänst efter dina behov, till exempel Virtuella datorer, Websites, Molntjänster, Mobila tjänster, SQL-databas, Content Delivery Network, HDInsight, Medietjänster och många fler.

Använd priskalkylatorn för att uppskatta hur mycket du kan använda med en Azure-kredit på $200. Här är exempel på några användningsscenarier som inte förbrukar mer än $200 på en månad:

  • Kör 2 små instanser av Virtuella datorer under hela månaden.
  • Lagra 800 GB data i Lagring, eller
  • Utveckla och testa ett webbprogram med Molntjänster, med 3 Web-broller och 2 Worker-roller på Medium-instanser i 10 timmar per dag, 5 dagar per vecka.
  • Kör två S2 SQL-databaser under hela månaden

Outnyttjade månadskrediter kan inte överföras till efterföljande månader och kan inte överföras till andra Azure-prenumerationer. För all användning under månaden som överstiger det månatliga kreditbelopp som ingår i erbjudandet debiteras du enligt priserna för användningsbaserad betalning. Om utgiftsgränsen har tagits bort debiteras du enligt priserna för användningsbaserad betalning.  Om utgiftsgränsen är satt till $0 inaktiveras din prenumeration vid användning av tredjepartstjänsten. Om priserna för användningsbaserad betalning höjs meddelas du minst 30 dagar i förväg.

Erbjudandet är begränsat till ett erbjudande per ny kund.

Ett kreditkort eller bankkort krävs för att autentisera dig vid registrering. Ditt kreditkort kommer inledningsvis INTE att debiteras, eftersom ditt nya konto har en $0 utgiftsgräns. Använd hela din Azure-kredit utan avgift. Om du överskrider krediten inaktiveras tjänsten. Du kan välja att inaktivera utgiftsgränsen genom att växla till en användningsbaserad betalning. Då debiteras all användning som överstiger krediten med priset för användningsbaserad betalning. Läs mer om utgiftsgränsen.

Alla skatter som kan uppkomma på grund av de kostnadsfria tjänsterna är enbart mottagarens ansvar.

Undantag

Azure-krediterna kan inte användas till att köpa supportavtal för Azure, märkesprodukter från tredje part eller produkter som på annat sätt säljs separat från Azure (till exempel Microsoft Azure Active Directory Premium).

Betalningsalternativ

Endast kredit- och betalkort godtas, såvida inte fakturering godkänts i förväg. Observera att vi inte accepterar förbetalda eller virtuella kreditkort.

Mer information om priser och fakturering finns på sidan med prisinformation.

Annulleringspolicy

Du kan när som helst säga upp den här prenumerationen. Betalning krävs för eventuella utestående upplupna avgifter.

Erbjudandets tillgänglighet

Erbjudandet är tillgängligt för kunder i följande länder och regioner och kommer att faktureras i den angivna valutan:

Gränser, kvoter och begränsningar

Se detta dokument för en lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar för Microsoft Azure.

Följande förbrukningskvoter per månad gäller. Om du behöver mer än vad de här begränsningarna medger kan du när som helst kontakta kundtjänst så att vi får veta vad du behöver och kan justera gränsvärdena.

Serviceavtal

Vi erbjuder en uppsättning robusta serviceavtal för varje Azure-plattformstjänst. Mer information om vart och ett av våra serviceavtal finns på vår SLA-sida. Serviceavtal tillhandahålls inte för tjänster under granskningsperioden.

Resursåtagande

Alla höjningar av förbrukningsnivåerna för resurser (till exempel om antalet aktiva instanser ökas eller om det använda lagringsutrymmet ökas) är beroende av att resurserna är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om gränser, kvoter och begränsningar är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.

För avgiftsfria prenumerationer som är kopplade till det här erbjudandet och inaktiva i mer än 90 dagar, förbehåller vi oss rätten att ta bort alla instansresurser, inklusive värdtjänster, virtuella datorer och webbplatser. Observera att inga data tas bort och att du när som helst kan distribuera resurserna på nytt. Vi meddelar alltid innan vi tar bort instansresurser.

Du kan också förhindra att dina instansresurser tas bort, genom att göra något av följande var 90:e dag:

  1. Logga in på Azure Germany-portalen
  2. Tillgång till dina resurser via våra Azure API:er