Azure för BizSpark Plus

THIS OFFER IS NO LONGER AVAILABLE

Det här är ett begränsat erbjudande som ger vissa kvalificerade BizSpark-medlemmar kraftigt rabatterad åtkomst till Azure.

Rabatterad användning

Microsoft ger berättigade medlemmar $10000 som kredit per månad i tolv månader för BizSpark-medlemmars användning av Azure till de allmänna priserna för användningsbaserad betalning. Nu kan du välja själv hur du använder Azure-krediterna. Använd dem på någon Azure tjänsten utifrån dina behov, inklusive, virtuella datorer, webbplaster, molntjänster, mobila tjänster, lagring, SQL-databas, HDInsight, Media Services, och många fler.

Använd upp till din månatliga Azure-kredit utan kostnad. Då debiteras all användning varje månad som överstiger den månatliga krediten med priset för användningsbaserad betalning. Du kan välja att inaktivera utgiftsgränsen, vilket innebär att din tjänst inaktiveras under den månaden så fort du överstigit den månatliga krediten. Läs mer om utgiftsgränsen.

Outnyttjade månadskrediter kan inte överföras till efterföljande månader och kan inte överföras till andra Azure-prenumerationer. Alla skatter som kan uppkomma på grund av de kostnadsfria tjänsterna är enbart mottagarens ansvar. Efter de 12 månaderna flyttas du över till användningsbaserad betalning. Azure-krediter kan inte användas för tredjepartstjänster (t.ex. Oracle).  Om utgiftsgränsen har tagits bort debiteras du enligt taxan för användningsbaserad betalning.  Om det valda värdet för utgiftsgränsen är satt till $0 inaktiveras din prenumeration vid användning av tredjepartstjänsten. Om priserna ändras meddelas du minst 30 dagar i förväg.

Undantag

Azure-krediterna kan inte användas till att köpa supportavtal för Azure, märkesprodukter från tredje part eller produkter som på annat sätt säljs separat från Azure (till exempel Microsoft Azure Active Directory Premium).

Betalningsalternativ

Endast kredit- och betalkort godtas, såvida inte fakturering godkänts i förväg. Observera att vi inte accepterar förbetalda eller virtuella kreditkort.

Mer information om priser och fakturering finns på sidan med prisinformation.

Annulleringspolicy

Du kan när som helst säga upp den här prenumerationen. Betalning krävs för eventuella utestående upplupna avgifter.

Erbjudandets tillgänglighet

Erbjudandet är tillgängligt för kunder i följande länder och regioner och kommer att faktureras i den angivna valutan:

Gränser, kvoter och begränsningar

Se detta dokument för en lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar för Microsoft Azure.

Följande förbrukningskvoter per månad gäller. Om du behöver mer än vad de här begränsningarna medger kan du när som helst kontakta kundtjänst så att vi får veta vad du behöver och kan justera gränsvärdena.

Serviceavtal

Vi erbjuder en uppsättning robusta serviceavtal för varje Azure-plattformstjänst. Mer information om vart och ett av våra serviceavtal finns på vår SLA-sida. Serviceavtal tillhandahålls inte för tjänster under granskningsperioden.

Resursåtagande

Alla höjningar av förbrukningsnivåerna för resurser (till exempel om antalet aktiva instanser ökas eller om det använda lagringsutrymmet ökas) är beroende av att resurserna är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om gränser, kvoter och begränsningar är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.

För avgiftsfria prenumerationer som är kopplade till det här erbjudandet och inaktiva i mer än 90 dagar, förbehåller vi oss rätten att ta bort alla instansresurser, inklusive värdtjänster, virtuella datorer och webbplatser. Observera att inga data tas bort och att du när som helst kan distribuera resurserna på nytt. Vi meddelar alltid innan vi tar bort instansresurser.

Du kan också förhindra att dina instansresurser tas bort, genom att göra något av följande var 90:e dag:

  1. Logga in i Azure Portal eller nya Microsoft Azure Portal
  2. Tillgång till dina resurser via våra Azure API:er