Kom igång med Azure i Open Licensing

Om du har köpt Azure i Open-krediter från en återförsäljare kan du välja mellan följande inlösenalternativ för att använda dina Azure-tjänster.

Ny prenumeration

Aktivera en ny prenumeration med hjälp av dina krediter

Aktivera

Befintliga abonnemang

Lägg till fler Azure-krediter till ett befintligt Azure i Open Licensing-abonnemang

Lägg till krediter

Köp Azure via din återförsäljare

Microsoft Azure erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att få fördelarna med molnet för ditt företag, t.ex. att spara pengar på IT och skala upp eller ned efter behov. Nu kan du köpa Azure via Open-licensieringsprogrammet, som erbjuder ett enkelt och flexibelt sätt att köpa molntjänster från din Microsoft-återförsäljare.

Ett välbekant och smidigt köpalternativ

Många små och medelstora företag köper genom Microsoft Open-licensiering och nu finns Azure tillgängligt genom samma smidiga program som annan Microsoft-programvara.

Kom igång

It’s easy to get started on Azure. Contact your Microsoft partner and find out how the cloud can benefit your business. Need to find a partner? Visit Microsoft Pinpoint to start today.

Är du Microsoft-partner?

Azure in Open Licensing provides a great way to grow your cloud business with a familiar licensing option that enables you to easily add cloud services along with your other on-premises solutions. Cloud opportunities are exploding, with 35% of Azure business coming from partners like you. Visit the getting started page for more on how your can take part in this opportunity. You can also find more information for partners on the Partner Marketing Center, including a pricing calculator just for Open Licensing.

Det är enkelt. Så här fungerar det

Du köper krediter för Azures monetära åtaganden från en återförsäljare i form av en nyckel för aktivering av onlinetjänst (OSA). Du kan använda krediterna till valfri förbrukningsbaserad Azure-tjänst under 12 månader efter aktiveringen av OSA-nyckeln. Azures prissättning är specifik för de tjänster som konsumeras. Se hela listan över Azure-tjänster för monetära åtaganden och detaljerad prissättning här.

Azure service credits are redeemable in increments of the approximate equivalent of $100 per unit purchased. See the equivalent amount of Azure service credit per unit purchased by currency using the currency selector. The below table is the list of currencies that can be used to purchase Azure.

*Azure-kreditvärde exkluderar alla skatter som betalas på ett köp

Lägga till krediter till din prenumeration

You can add credits to your Azure in Open subscription(s) at any time by purchasing through your partner using the same process you followed originally. Credits are used on a ‘first in first out’ basis and each purchase must be used within 12 months of activation.

In the event you are at risk of exhausting your credits prior to reordering additional credits through your partner, there is an option to add credits to your subscription(s) through the use of a credit card. This is done by selecting the subscription to which you would like add credits in the usage and billing portal. From this page, select the ‘Add Credits’ option and then select the credit card option under ‘Method.’

Please note, this feature is not available in the following countries:

 • Azerbaijan
 • Belarus
 • Brazil
 • Canada
 • Japan
 • Kazakhstan
 • Korea
 • Russia
 • Taiwan
 • Ukraine

Få support

Contact your reseller for support, or submit a support case online through the Microsoft Azure classic portal. Subscription and billing issues do not require a support contract. However, technical/break-fix issues will require an Azure support plan, which is sold separately.

For details on available support plans, visit the Azure Support Plans page.

Mer detaljer

More details on Azure in Open, such as offer availability, usage quotas, service level agreements, and usage quotas, can be found on our Pay-As-You-Go page.

Vanliga frågor (FAQ)

 • Azures prissättning är specifik för de tjänster som konsumeras. Detaljerad prissättning för Azure-tjänster finns på http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/overview/.

 • Azure prissätts baserat på förbrukning för den tjänst som används. Prissättning för Azure Backup skiljer sig till exempel från grundläggande Azure Storage, eftersom det omfattar ytterligare funktioner som komprimering av säkerhetskopia, datakryptering och den nätverksbandbredd som krävs för att återställa säkerhetskopior.

 • Azure i Open-volymlicensiering har ett nytt alternativ för kunder som köper Azure-tjänster från sin Microsoft-partner. Kunderna köper SKU:er för Azure genom volymlicensieringsprogrammen Open, Open Value eller Open Value Subscription. Azure i Open-köp gäller under 12 månader efter aktiveringen och måste aktiveras inom fem år från inköpsdatumet.

  SKU:er tillhandahålls i form av en nyckel för aktivering av onlinetjänst (OSA) som en återförsäljare köper från en distributör och säljer till en kund. Hela köpet utfärdas på en enda OSA-nyckel om inget annat anges vid inköpstillfället.

  När en beställning bearbetas kan OSA-nyckeln hämtas från Volume Licensing Service Center och aktiveras i Azure-kontoportalen på http://aka.ms/azureinopen.

 • Före augusti 2014 fanns det två alternativ för kunder som ville köpa Azure, antingen på azure.microsoft.com eller som en del av ett Enterprise-avtal (EA) med Microsoft. I och med den här förändringen är Azure nu tillgängligt genom ett annat bekant licensieringsalternativ som ger fördelarna med Microsofts volymlicensiering.

  En stor fördel med att köpa Azure via Open-licensiering är möjligheten för kunderna att arbeta med samma återförsäljare som de köper från för närvarande under Open-volymlicensieringsprogrammen, vilket gör det möjligt för dem att dra nytta av de tjänster och kunskaper som erbjuds samt att få hjälp att hantera sitt konto.

 • Om du letar efter en återförsäljare som kan hjälpa dig att köpa Azure i Open kan du besöka Microsoft Pinpoint.

 • Azure i Open är tillgängligt i länder som har partners för Open-volymlicensiering och som erbjuder Azure Direct. Gå hit för att se om Open-volymlicensiering är tillgängligt där du bor.

 • I Azure Marketplace kan kunder med öppen licens överföra alla BYOL-erbjudanden (bring-your-own-license) och måste koppla en ny prenumeration med ett kreditkort för användningsbaserade erbjudanden. En del Azure-tjänster går att köpa via Open-licensering per användarlicens på årsbasis, separat. Azure Active Directory Basic och Premium samt Enterprise Mobility Suite (EMS) är exempel på licenser per användare som köps årligen och separat.

  En del tjänster är inte tillgängliga på alla Datacenter-platser. Du kan kontrollera vilka tjänster som erbjuds i varje Datacenter här.

 • Azure Government är ett moln för myndighetsgrupper som har utformats särskilt för den amerikanska regeringens behov och finns i ett fysiskt isolerat datacenter och nätverk som ligger i USA. Det går för närvarande inte att använda Azure i Open för att införskaffa tjänster från Azure Government-molnet.

 • Nej Azure i Open-program inte erbjuder några förnyelsefördelar för framtida perioder. Kunder har 12 månader på sig att använda tjänsten efter aktiveringsdatumet, efter det går den förlorad. Om en kund har löst in flera OSA-nycklar vid olika tidpunkter kommer varje nyckel ha ett separat utgångsdatum som baseras på datumet för inlösen av varje nyckel.

 • Om du kopplar en Azure i Open-prenumeration till ett EA blir alla ej förbrukade Azure i Open-krediter ogiltiga. Innan du kopplar ett Azure i Open-konto till ett EA bör du granska relevant dokumentation för Azure EA. Vi rekommenderar att kunder förbrukar all sin kredit i en Azure i Open-prenumeration innan kontot läggs till i deras EA, för att undvika att krediter blir ogiltiga.

 • Hanteringsportalen används för att konfigurera och använda Azure-tjänster. Användnings- och faktureringsportalen används för att spåra Azure-prenumerationer för att visa information om användning, förbrukning och saldo. Här kan du även uppdatera kontoinformationen. Preview Portal kombinerar den här informationen och det går att använda antingen den eller de andra portalerna. Du kommer åt alla tre på http://azure.microsoft.com/account/.

 • Använd den klassiska Microsoft Azure-portalen för att hantera administration av domäner, slutanvändare, prenumerationer och medadministratörer. Kunderna kan även välja att låta en Microsoft-partner hantera deras konton eller hantera kontot tillsammans med en partner.

 • Kunder som har skapat ett Azure-konto före 14 juli 2014 med valfri erbjudandetyp (inklusive Azure-utvärderingsversioner och Office365) ska skapa ett nytt Azure-konto med en annan e-postadress för att skapa en Azure i Open-prenumeration.

 • För att hantera ett kundkonto måste återförsäljaren arbeta med sin kund för att läggas till som medadministratör i kontot. Detta ställs in i inställningsavsnittet på hanteringsportalen. Återförsäljare kan sedan logga in på varje kundportal för att övervaka och hantera kontot.

 • Förutom att logga in på kontot för att se saldo och förbrukning får du automatiskt ett e-postmeddelande när något kontosaldo når 30 % av det ursprungliga värdet. Med funktionen för faktureringsvarningar kan du också skapa upp till fem inställningsbara aviseringar som meddelar dig via e-post när kvarvarande prenumerationskrediter når det inställda beloppet. Varje avisering kan skickas till två e-postadresser. Aviseringarna skapas på prenumerationsnivå och kan visas på användnings- och faktureringsportalen på fliken med aviseringar och beskrivs mer detaljerat nedan.

  Faktureringsvarningar i Azure i Open:

  • Kvarstående kredit för token: Resterande saldo för token är mindre än eller lika med 30 % av det ursprungliga saldot för token.
  • Utgångsdatum för token: 30 dagar till utgångsdatumet för token. Efter utgångsdatumet går eventuell oanvänd kredit förlorad.
  • Kvarstående kredit för prenumeration: Den totala krediten för prenumerationen som återstår är mindre än eller densamma som det konfigurerade beloppet.
 • Om en Azure i Open-prenumeration når ett saldo på noll kommer tjänsterna att upphöra. Data bevaras i 90 dagar och när en ny inbetalning görs för prenumerationen kan tjänsterna återupptas. Vissa tjänster kan dock behöva distribueras igen.

 • Kunderna kan antingen kontakta sina partners direkt eller skicka in ett supportärende online via den klassiska Microsoft Azure-portalen. Prenumeration och faktureringsfrågor kräver inte ett supportavtal. Vid tekniska problem/reparation krävs det emellertid en Azure-supportplan som kan köpas med kreditkort. Använd följande länkar för Microsoft-support:

 • Alla Azure-arbetsbelastningar skiljer sig åt och de måste utvärderas av teamet för faktureringssupport för att avgöra om det finns stöd för flytten.