DETTA ERBJUDANDE ÄR INTE LÄNGRE TILLGÄNGLIGT.

Lagring av säkerhetskopior för Windows Server

Det här är ett begränsat erbjudande som ger berättigade Windows Server-kunder upp till 800 GB kostnadsfri Azure Backup per månad i två månader.

Eventuellt outnyttjat belopp som ingår i det här erbjudandet kan inte överföras till efterföljande faktureringsperiod eller överföras till andra Azure-prenumerationer.

Ett kreditkort eller bankkort krävs för att autentisera dig vid registrering. Ditt kreditkort kommer inledningsvis INTE att debiteras, eftersom ditt nya konto har en utgiftsgräns på $0. Om du använder mer än de mängder som anges ovan under en månad överskrids utgiftsgränsen på $0 och tjänsten inaktiveras för den månaden. Tjänsten aktiveras igen i början av nästa faktureringsperiod. Dina lagringskonton och databaser finns kvar utan dataförlust, men du måste distribuera dina värdtjänster på nytt. Om du väljer att inaktivera utgiftsgränsen debiteras all merförbrukning, d.v.s. all användning som varje månad överstiger de mängder som anges ovan, enligt priserna för användningsbaserad betalning. Läs mer om hur utgiftsgränsen fungerar.

Om ovanstående priser för användningsbaserad betalning ändras kommer du att meddelas minst 30 dagar i förväg. Alla skatter som kan uppkomma på grund av de kostnadsfria tjänsterna är enbart mottagarens ansvar.

Betalningsalternativ

Endast kreditkort godtas, såvida inte fakturering godkänts i förväg. Observera att vi inte accepterar förbetalda eller virtuella kreditkort.

Mer information om priser och fakturering finns på sidan med prisinformation.

Annulleringspolicy

Du kan avbryta när som helst. Betalning krävs för eventuella utestående upplupna avgifter.

Gränser, kvoter och begränsningar

Se detta dokument för en lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar för Microsoft Azure.

Följande förbrukningskvoter per månad gäller. Om du behöver mer än vad de här begränsningarna medger kan du när som helst kontakta kundtjänst så att vi får veta vad du behöver och kan justera gränsvärdena.

Serviceavtal

Vi erbjuder en uppsättning robusta serviceavtal för varje Azure-plattformstjänst. Mer information om vart och ett av våra serviceavtal finns på vår SLA-sida. Serviceavtal tillhandahålls inte för tjänster under granskningsperioden.

Resursåtagande

Alla höjningar av förbrukningsnivåerna för resurser (till exempel om antalet aktiva instanser ökas eller om det använda lagringsutrymmet ökas) är beroende av att resurserna är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om gränser, kvoter och begränsningar är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.

För avgiftsfria prenumerationer som är kopplade till det här erbjudandet och inaktiva i mer än 90 dagar, förbehåller vi oss rätten att ta bort alla instansresurser, inklusive värdtjänster, virtuella datorer och webbplatser. Observera att inga data tas bort och att du när som helst kan distribuera resurserna på nytt. Vi meddelar alltid innan vi tar bort instansresurser.

Du kan också förhindra att dina instansresurser tas bort, genom att göra något av följande var 90:e dag:

  1. Logga in i Azure Portal eller nya Microsoft Azure Portal
  2. Tillgång till dina resurser via våra Azure API:er