Hoppa över navigering
DETTA ERBJUDANDE ÄR INTE LÄNGRE TILLGÄNGLIGT.

Lagring av säkerhetskopior för Windows Server

Det här är ett begränsat erbjudande som ger berättigade Windows Server-kunder upp till 800 GB kostnadsfri Azure Backup per månad i två månader.

Eventuellt outnyttjat belopp som ingår i det här erbjudandet kan inte överföras till efterföljande faktureringsperiod eller överföras till andra Azure-prenumerationer.

Vi kräver ett kreditkort eller betalkort för att autentisera dig när du registrerar dig. Ditt kreditkort debiteras initialt INTE eftersom ditt nya konto har en $0 utgiftsgräns. Om du använder mer under en månad än beloppen ovan överskrider du din $0 utgiftsgräns och tjänsten inaktiveras för den månaden. Tjänsten aktiveras på nytt i början av nästa faktureringsperiod och även om dina lagringskonton och databaser behålls utan dataförlust måste du omdistribuera dina värdbaserade tjänster. Om du väljer att inaktivera din utgiftsgräns debiteras eventuell överförbrukning, t.ex. månatlig användning utöver ovanstående belopp, enligt Betala per användning-pris. Läs mer om hur utgiftsgränsen fungerar.

Om ovanstående priser för användningsbaserad betalning ändras kommer du att meddelas minst 30 dagar i förväg. Alla skatter som kan uppkomma på grund av de kostnadsfria tjänsterna är enbart mottagarens ansvar.

Betalningsalternativ

Allt du behöver är ett telefonnummer, ett kreditkort eller ett betalkort (ej förbetalt) och ett Microsoft-konto eller ett GitHub-konto. Endast kreditkort accepteras i Hongkong SAR och Brasilien.

Mer information om priser och fakturering finns på prissättningssidan för Azure .

Annulleringspolicy

Du kan avbryta när som helst. Betalning krävs för eventuella utestående upplupna avgifter.

Gränser, kvoter och begränsningar

Se detta dokument för en lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar för Microsoft Azure.

Följande förbrukningskvoter per månad gäller. Om du behöver mer än vad de här begränsningarna medger kan du när som helst kontakta kundtjänst så att vi får veta vad du behöver och kan justera gränsvärdena.

Serviceavtal

Vi erbjuder en uppsättning robusta serviceavtal för varje Azure-plattformstjänst. Mer information om vart och ett av våra serviceavtal finns på vår SLA-sida. Serviceavtal tillhandahålls inte för tjänster under granskningsperioden.

Resursåtagande

Alla höjningar av förbrukningsnivåerna för resurser (till exempel om antalet aktiva instanser ökas eller om det använda lagringsutrymmet ökas) är beroende av att resurserna är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om gränser, kvoter och begränsningar är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.

För avgiftsfria prenumerationer som är kopplade till det här erbjudandet och inaktiva i mer än 90 dagar, förbehåller vi oss rätten att ta bort alla instansresurser, inklusive värdtjänster, virtuella datorer och webbplatser. Observera att inga data tas bort och att du när som helst kan distribuera resurserna på nytt. Vi meddelar alltid innan vi tar bort instansresurser.

Du kan också förhindra att dina instansresurser tas bort, genom att göra något av följande var 90:e dag:

  1. Logga in i Azure Portal eller nya Microsoft Azure Portal
  2. Tillgång till dina resurser via våra Azure API:er