Azure-förmån för Visual Studio Premium med MSDN

DETTA ERBJUDANDE ÄR INTE LÄNGRE TILLGÄNGLIGT.

Azure ger fantastiska förmåner till Visual Studio-prenumeranter med Visual Studio Premium. I erbjudandena ingår månatliga krediter på $100 för Azure, lägre priser och ingen extra kostnad för att använda MSDN-program på Azure för utveckling och test.

Flexibilitet med Azure-krediter

Nu kan du välja själv hur du använder Azure-krediterna. Använd dem till en valfri Azure-tjänst efter dina behov, till exempel Virtuella datorer, Websites, Molntjänster, Mobila tjänster, SQL-databas, Content Delivery Network, HDInsight, Medietjänster och många fler.

Outnyttjade månadskrediter kan inte överföras till efterföljande månader och kan inte överföras till andra Azure-prenumerationer.

Erbjudande

Virtualisera med lägre pris

Snabbare utveckling och testning med virtuella Azure-datorer. Visual Studio-prenumeranter får rabatterat timpris. Och det är inte allt. Om du stoppar dina virtuella datorer slutar vi fakturera dem inom en minut.

Rabatterat timpris

Alla instanser för Windows och Windows Server Virtuella datorer, Molntjänster, Websites och HDInsight är rabatterade med upp till 40 % jämfört med våra priser för användningsbaserad betalning. MSDN-avgiften på de här tjänsterna är lika med avgiften för en virtuell Linux-dator av samma storlek och typ. Exempel:

  • En virtuell Windows Server/Medium (A2)/Basic Instance-dator debiteras till samma taxa som en virtuell Linux/Medium (A2)/Basic Instance-dator.
  • En Websites/Large (L)/Standard debiteras till samma taxa som en virtuell Linux/Large (A3)/Standard Instance-dator.
  • En HDInsight Head Node (på en Extra Large A4-instans) debiteras till samma taxa som en virtuell Linux/Extra Large (A4)/Standard Instance-dator.

Om utgiftsgränsen har tagits bort debiteras du enligt priserna för användningsbaserad betalning.  Om utgiftsgränsen har ställts in till $0 inaktiveras din prenumeration vid användning av tredjepartstjänsten. Om priserna höjs meddelas du minst 30 dagar i förväg.

Ingen extra kostnad för att använda MSDN-program

Inga extraavgifter tas ut för MSDN-program som körs på Windows Server, till exempel SQL Server. Du får åtkomst till förkonfigurerade avbildningar av virtuella datorer med MSDN-program, till exempel SQL Server och BizTalk Server. Du kan också överföra din egna virtuella dator med dina MSDN-program. Du debiteras bara det rabatterade Windows Server-priset.

Inom denna Azure-prenumeration kan du använda den programvara som täcks av din Visual Studio-prenumeration för utveckling och testning.

Den serverprogramvara från Microsoft som stöds av Azure Virtuella datorer visas här.

Använd upp till hela din månatliga Azure-kredit utan avgift. Om du överskrider din månatliga kredit inaktiveras tjänsten för den månaden. Du kan välja att inaktivera utgiftsgränsen, och då debiteras all användning varje månad som överstiger den månatliga krediten med priserna som anges i det här erbjudandet. Läs mer om utgiftsgränsen. Om du inaktiverar utgiftsgränsen har du möjlighet att aktivera den igen i början av nästa faktureringsmånad.

Alla skatter som kan uppkomma på grund av de kostnadsfria tjänsterna är enbart mottagarens ansvar.

Du måste ha en prenumeration på Visual Studio Premium med Visual Studio och använda ett Microsoft-konto som är kopplat till den prenumerationen. Du måste ha en aktiv prenumeration på MSDN för att kunna ta del av Azures MSDN-förmån. Det här erbjudandet är begränsat till ett per prenumerant.

Undantag

Azure-krediterna kan inte användas till att köpa supportavtal för Azure, märkesprodukter från tredje part eller produkter som på annat sätt säljs separat från Azure (till exempel Microsoft Azure Active Directory Premium).

Betalningsalternativ

Endast kredit- och betalkort godtas, såvida inte fakturering godkänts i förväg. Observera att vi inte accepterar förbetalda eller virtuella kreditkort.

Mer information om priser och fakturering finns på sidan med prisinformation.

Annulleringspolicy

Du kan när som helst säga upp den här prenumerationen. Betalning krävs för eventuella utestående upplupna avgifter.

Erbjudandets tillgänglighet

Erbjudandet är tillgängligt för kunder i följande länder och regioner och kommer att faktureras i den angivna valutan:

Gränser, kvoter och begränsningar

Se detta dokument för en lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar för Microsoft Azure.

Följande förbrukningskvoter per månad gäller. Om du behöver mer än vad de här begränsningarna medger kan du när som helst kontakta kundtjänst så att vi får veta vad du behöver och kan justera gränsvärdena.

Användarrättigheter

Den här förmånen är endast för utveckling och testning. Vi förbehåller oss rätten att inaktivera alla instanser (virtuell dator eller molntjänst) som körs kontinuerligt i mer än 120 timmar, eller om vi fastställer att instansen används för produktion. Vanliga prenumerationer måste användas för arbetsbelastningar för produktion.

Serviceavtal

Den här förmånen är exklusiv för utveckling och testning och har inget servicenivåavtal med ekonomisk uppbackning.

Resursåtagande

Alla höjningar av förbrukningsnivåerna för resurser (till exempel om antalet aktiva instanser ökas eller om det använda lagringsutrymmet ökas) är beroende av att resurserna är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om gränser, kvoter och begränsningar är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.

För avgiftsfria prenumerationer som är kopplade till det här erbjudandet och inaktiva i mer än 90 dagar, förbehåller vi oss rätten att ta bort alla instansresurser, inklusive värdtjänster, virtuella datorer och webbplatser. Observera att inga data tas bort och att du när som helst kan distribuera resurserna på nytt. Vi meddelar alltid innan vi tar bort instansresurser.

Du kan också förhindra att dina instansresurser tas bort, genom att göra något av följande var 90:e dag:

  1. Logga in i Azure Portal eller nya Microsoft Azure Portal
  2. Tillgång till dina resurser via våra Azure API:er