Azure-förmån för Visual Studio Premium med MSDN

DETTA ERBJUDANDE ÄR INTE LÄNGRE TILLGÄNGLIGT.

Azure ger fantastiska förmåner till Visual Studio-prenumeranter med Visual Studio Premium. I erbjudandena ingår månatliga krediter på $100 för Azure, lägre priser och ingen extra kostnad för att använda MSDN-program på Azure för utveckling och test.

Flexibilitet med Azure-krediter

Nu kan du välja själv hur du använder Azure-krediterna. Använd dem till en valfri Azure-tjänst efter dina behov, till exempel Virtuella datorer, Websites, Molntjänster, Mobila tjänster, SQL-databas, Content Delivery Network, HDInsight, Medietjänster och många fler.

Outnyttjade månadskrediter kan inte överföras till efterföljande månader och kan inte överföras till andra Azure-prenumerationer.

Erbjudande

Virtualize with Lower Rates

Speed up your development and test using Azure virtual machines. Visual Studio subscribers receive discounted hourly rates. That’s not all. Stop your virtual machines and we will stop billing them within a minute.

Discounted Hourly Rates

All instances for Windows and Windows Server Virtual Machines, Cloud Services, Websites, and HDInsight are discounted up to 40% off our Pay-as-you-go rates. The MSDN rate on these services is equal to the rate for a Linux virtual machine of the same size and type. For example:

  • A Windows Server/Medium (A2)/Basic Instance virtual machine is billed at the Linux/Medium (A2)/Basic Instance virtual machine rate.
  • A Websites/Large (L)/Standard is billed at the Linux/Large (A3)/Standard Instance virtual machine rate.
  • A HDInsight Head Node (on an Extra Large A4 instance) is billed at the Linux/Extra Large (A4)/Standard Instance virtual machine rate.

If the Spending Limit has been removed, charges will be incurred at the Pay-As-You-Go rates.  If the Spending Limit is set at $0, your subscription will be suspended upon using the third party service. You will be notified at least 30 days in advance of any increases to the rates.

No additional charge for using MSDN software

There is no additional charge for the MSDN software that runs on top of Windows Server such as SQL Server. You get access to preconfigured virtual machine images with MSDN software, such as SQL Server and BizTalk Server. Alternatively, upload your own virtual machine with your MSDN software. You will only be charged at the discounted Windows Server rate.

Within this Azure subscription, you can use the software covered by your Visual Studio subscription for development and test purposes.

Microsoft server software that are supported by Azure Virtual Machines are listed here.

Use up to your monthly Azure credits at no charge. If you exceed your monthly credits, your service will be disabled for that month. You can choose to turn off your Spending Limit, and any usage each month in excess of the monthly credits will be charged at the rates specified in this offer. Read more about the Spending Limit feature. If you turn off your Spending Limit, you do have the option to re-enable it at the start of your next billing month.

Any taxes which may result from receiving services at no charge are the sole responsibility of the recipient.

Du måste ha en prenumeration på Visual Studio Premium med Visual Studio och använda ett Microsoft-konto som är kopplat till den prenumerationen. Du måste ha en aktiv prenumeration på MSDN för att kunna ta del av Azures MSDN-förmån. Det här erbjudandet är begränsat till ett per prenumerant.

Undantag

Azure Credits may not be used to purchase Azure support plans, third-party branded products, or products otherwise sold separately from Azure (for example, Microsoft Azure Active Directory Premium).

Betalningsalternativ

Endast kredit- och betalkort, om inte fakturering godkänts i förväg. Observera att vi inte accepterar förbetalda eller virtuella kreditkort.

Mer information om priser och fakturering finns på sidan med prisinformation.

Annulleringspolicy

Du kan när som helst säga upp den här prenumerationen. Betalning krävs för eventuella utestående upplupna avgifter.

Erbjudandets tillgänglighet

Erbjudandet är tillgängligt för kunder i följande länder och regioner och kommer att faktureras i den angivna valutan:

Gränser, kvoter och begränsningar

Se detta dokument för en lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar för Microsoft Azure.

Följande förbrukningskvoter per månad gäller. Om du behöver mer än vad de här begränsningarna medger kan du när som helst kontakta kundtjänst så att vi får veta vad du behöver och kan justera gränsvärdena.

Användarrättigheter

Den här förmånen är endast för utveckling och testning. Vi förbehåller oss rätten att inaktivera alla instanser (virtuell dator eller molntjänst) som körs kontinuerligt i mer än 120 timmar, eller om vi fastställer att instansen används för produktion. Vanliga prenumerationer måste användas för arbetsbelastningar för produktion.

Serviceavtal

Den här förmånen är exklusiv för utveckling och testning och har inget servicenivåavtal med ekonomisk uppbackning.

Resursåtagande

Alla höjningar av förbrukningsnivåerna för resurser (till exempel om antalet aktiva instanser ökas eller om det använda lagringsutrymmet ökas) är beroende av att resurserna är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om gränser, kvoter och begränsningar är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.

För avgiftsfria prenumerationer som är kopplade till det här erbjudandet och inaktiva i mer än 90 dagar, förbehåller vi oss rätten att ta bort alla instansresurser, inklusive värdtjänster, virtuella datorer och webbplatser. Observera att inga data tas bort och att du när som helst kan distribuera resurserna på nytt. Vi meddelar alltid innan vi tar bort instansresurser.

Du kan också förhindra att dina instansresurser tas bort, genom att göra något av följande var 90:e dag:

  1. Logga in i Azure Portal eller nya Microsoft Azure Portal
  2. Tillgång till dina resurser via våra Azure API:er