Kostnadsfritt Azure-konto

Vi erbjuder berättigade kunder $200 i Azure-kredit (”Kredit”) som kan användas inom de första 30 dagarna efter registrering. Dessutom erbjuder vi utvalda kostnadsfria tjänster i 12 månader (tjänsterna kan komma att ändras). Det här erbjudandet är begränsat till ett kostnadsfritt Azure-konto per berättigad kund och kan inte kombineras med andra erbjudanden förutsatt att Microsoft inte uttryckligen tillåter det.

Uppgraderingar och utgiftsgränser

Berättigade kunder med ett kostnadsfritt Azure-konto får $200 i kredit som kan användas på många olika Azure-tjänster inom de första 30 dagarna. Outnyttjad kredit kan inte överföras till efterföljande månader och kan inte heller överföras till andra Azure-prenumerationer.

Inom 30 dagar efter registrering eller efter att din kredit är slut (beroende på vilket som inträffar först) måste du uppgradera till en prenumeration där du betalar per användning genom att ta bort utgiftsgränsen. Det här gör det möjligt att använda det kostnadsfria Azure-kontot och de utvalda kostnadsfria tjänsterna för perioden.

Undantag

Azure-krediter kan inte användas för att köpa Azure-supportplaner, Visual Studio Team Services, Visual Studio-prenumerationer, Visual Studio Mobile Center-tjänster, produkter från tredje part, produkter som säljs via Azure Marketplace eller produkter som på annat sätt licensieras separat från Azure (t.ex. Microsoft Azure Active Directory Premium).

Kommunikationspolicy

Under 12-månadsperioden när du kan använda de kostnadsfria tjänsterna kommer du att få periodiska e-postmeddelanden som innehåller metodtips, utbildning, råd och värdefulla Azure-erbjudanden. Du kan sluta ta emot e-postmeddelanden genom avanmäla dig via avanmälningslänken i e-postmeddelandena. Läs sekretesspolicy.

Betalningsalternativ

Vi kräver ett kredit- eller betalkort för att autentisera dig när du registrerar dig, såvida inte fakturering godkänts i förväg. Observera att vi inte accepterar förbetalda eller virtuella kreditkort.

Ditt kreditkort debiteras INTE inledningsvis, förutom för en tillfällig auktoriseringssäkerhet. Alla skatter som kan uppkomma på grund av de kostnadsfria tjänsterna är enbart mottagarens ansvar. Mer information om priser och fakturering finns på sidan med våra priser.

Annulleringspolicy

Du kan när som helst säga upp den här prenumerationen. Betalning krävs för eventuella utestående upplupna avgifter.

Erbjudandets tillgänglighet

Erbjudandet är tillgängligt för kunder i följande länder och regioner och kommer att faktureras i den angivna valutan:

Gränser, kvoter och begränsningar

En lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar i Microsoft Azure finns i dokumentet om gränser, kvoter och begränsningar. Om du behöver högre gränser kan du när som helst kontakta kundtjänst så att vi får veta vad du behöver och kan justera gränserna. Du måste uppgradera ditt kostnadsfria Azure-konto till en prenumeration med användningsbaserad betalning för att kunna öka kvoter eller gränser.

Serviceavtal

Vi tillhandahåller en uppsättning robusta serviceavtal för var och en av Azure-plattformstjänsterna. Mer information om vart och ett av våra serviceavtal finns på vår SLA-sida. Serviceavtal (SLA) erbjuds inte för tjänster som är tillgängliga som en förhandsversion eller för kostnadsfria tjänster.

Resursåtagande

Alla ökningar av tjänstförbrukningen (t.ex. av antalet beräkningsinstanser som körs eller av mängden lagringsutrymme som används) är beroende av att dessa tjänstresurser är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om gränser, kvoter och begränsningar är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.

För kostnadsfria Azure-konton som inte ådrar sig några kostnader eller som är inaktiva i mer än 90 dagar, förbehåller vi oss rätten att ta bort eventuella beräkningsresurser, inklusive värdtjänster, virtuella datorer och webbplatser. Vi meddelar dig innan vi tar bort beräkningsresurser.

Du kan också undvika att bli inaktiv genom att göra något av följande var 90:e dag:

  1. Logga in på Azure-portalen, den nya Microsoft Azure-portalen eller
  2. Tillgång till dina resurser via våra Azure API:er

Microsoft förbehåller sig rätten att ändra eller dra tillbaka de kostnadsfria tjänsterna eller det kostnadsfria kontot när som helst utan föregående meddelande.