Azure Dynamics-erbjudande

DETTA ERBJUDANDE ÄR INTE LÄNGRE TILLGÄNGLIGT.

Rabatterat pris med 12 % för Dynamics NAV- och GP-distributioner.

Det här begränsade erbjudandet ger Microsoft-partner som uppfyller de angivna utbildningskraven åtkomst till rabatterat Azure för att kunna tillhandahålla värdbaserade ERP-lösningar utifrån Dynamics NAV eller Dynamics GP till sina kunder. Förutom att ha slutfört den obligatoriska utbildningen måste berättigade partner använda rabattavtalet för Microsoft Dynamics Azure. Om du vill ha mer information om utbildningskrav och hur du får tillgång till rabattavtalet för Microsoft Dynamics Azure kontaktar du r2rsup@microsoft.com.

Rabattinformation

Microsoft ger berättigade partner 12 % rabatt på Azure-prenumerationer (betala per användning) som används för värdskap för kundlösningar enbart med Dynamics NAV eller Dynamics GP. På varje månadsfaktura tillämpar Microsoft rabatten på priset för användningsbaserad betalning.

Om rabattprocenten eller priset för användningsbaserad betalning ändras kommer du att meddelas minst 30 dagar i förväg. Nya tjänster kan regelbundet tillkomma på Azure-plattformen. Du kommer att meddelas i förväg om nya tjänster och eventuella avgifter i samband med dessa. Självklart behöver du bara betala om du väljer att använda de nya tjänsterna. Alla skatter som kan uppkomma på grund av de kostnadsfria tjänsterna är enbart mottagarens ansvar.

Alla kunder med en faktureringsperiod som avslutas 2015-07-30 eller senare får den nya rabatten på 12 % på hela fakturan till skillnad från den tidigare rabatten på 35 %.

Betalningsalternativ

Endast kredit- och betalkort godtas, såvida inte fakturering godkänts i förväg. Observera att vi inte accepterar förbetalda eller virtuella kreditkort.

Mer information om priser och fakturering finns på sidan med prisinformation.

Annulleringspolicy

Du kan när som helst säga upp den här prenumerationen. Betalning krävs för eventuella utestående upplupna avgifter.

Erbjudandets tillgänglighet

Erbjudandet är tillgängligt för kunder i följande länder och regioner och kommer att faktureras i den angivna valutan:

Gränser, kvoter och begränsningar

Se detta dokument för en lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar för Microsoft Azure.

Följande förbrukningskvoter per månad gäller. Om du behöver mer än vad de här begränsningarna medger kan du när som helst kontakta kundtjänst så att vi får veta vad du behöver och kan justera gränsvärdena.

Serviceavtal

Vi erbjuder en uppsättning robusta serviceavtal för varje Azure-plattformstjänst. Mer information om vart och ett av våra serviceavtal finns på vår SLA-sida. Serviceavtal tillhandahålls inte för tjänster under granskningsperioden.

Resursåtagande

Alla höjningar av förbrukningsnivåerna för resurser (till exempel om antalet aktiva instanser ökas eller om det använda lagringsutrymmet ökas) är beroende av att resurserna är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om förbrukningskvoter är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.