Discovery Pack (6 månader)

DETTA ERBJUDANDE ÄR INTE LÄNGRE TILLGÄNGLIGT.

Det här erbjudandet innehåller en fast mängd för Molntjänster, lagring, dataöverföring, Service Bus, CDN och SQL-databas till ett fast månadspris. Erbjudandet innebär också att du kan överskrida den fasta mängden till en viss gräns utan att behöva betala.

Priser för basenheten

$2200 per basenhet per månad.

En månadsförbrukning som överstiger mängden i de köpta basenheterna till en viss gräns är kostnadsfri.

Det här är ett engångserbjudande.

Prenumerationsperiod: 12 månader

Obs! Från och med 16 april 2013 kan du bara använda timmarna som ingår i den lilla beräkningsinstansen till att köra standardinstanser i molntjänster (A0, A1, A2, A3 och A4). Du faktureras för eventuell användning av Virtuella datorer enligt taxan för användningsbaserad betalning.

Basenheten innehåller

Cloud Services SQL Database Backup
15 000 drifttimmar med en liten instans $1998 av SQL Database med priser enligt modellen Betala per användning 5 GB
Storage CDN Dataöverföringar Service Bus
200 GB lokal och 200 GB geo-redundant lagringskapacitet Zon 1: 280 GB ut Zon 1: 285 GB ut 270 000 000 meddelanden
20 000 000 lagringstransaktioner Zon 2: 100 GB ut Zon 2: 105 GB ut 75 000 relätimmar
10 000 000 CDN-transaktioner

Datacenter i Nordamerika och Europa klassificeras enligt Zon 1 och de i resten av världen klassificeras enligt Zon 2. Datatransaktioner för CDN debiteras separat från andra datatransaktioner.

Priser vid merförbrukning

För all användning under månaden som överstiger de resurser som ingår i erbjudandet debiteras priserna för användningsbaserad betalning.

Om ovanstående priser för användningsbaserad betalning ändras kommer du att meddelas minst 30 dagar i förväg.

Nya tjänster kan regelbundet tillkomma på Azure-plattformen. Du kommer att meddelas i förväg om nya tjänster och eventuella avgifter i samband med dessa. Självklart behöver du bara betala om du väljer att använda de nya tjänsterna.

Alla skatter som kan uppkomma på grund av de kostnadsfria tjänsterna är enbart mottagarens ansvar.

Betalningsalternativ

Kunderna kan betala med kreditkort, bankkort eller faktura. Vid betalning med faktura krävs ett grundåtagande som överstiger $500 per månad för kunder i USA och $250 per månad i andra länder. Det kan ta längre tid att aktivera tjänsten för kunder som vill betala med faktura på grund av kreditkontrollen.

Mer information om priser och fakturering finns på sidan med prisinformation.

Annulleringspolicy

Du kan säga upp prenumerationen utan särskilda avgifter under de första 30 dagarna av varje prenumerationsperiod. Du är fortfarande ansvarig för att betala för grundåtagandet och eventuellt överutnyttjande för denna första månad. Uppsägning efter de första 30 dagarna av en prenumerationsperiod kräver full betalning av grundåtagandet för de återstående månaderna av prenumerationen och eventuellt överutnyttjande.

Förnyelsepolicy

Efter din första prenumerationsperiod på sex månader får du förlänga prenumerationen till det pris för förlängning som gäller vid den tidpunkten, vilket för närvarande är det Pris för basenheten som anges i det här erbjudandet. Du kan ändra beloppet för ditt grundåtagande vid förlängning, men du måste åta dig minst en Basenhet för att du ska kunna förlänga.

Din prenumeration är som standard inställd för automatisk förlängning. Du får ett e-postmeddelande när det är dags att förlänga. Du kan när som helst välja att inte längre ha automatisk förlängning.

Erbjudandets tillgänglighet

Erbjudandet är tillgängligt för kunder i följande länder och regioner och kommer att faktureras i den angivna valutan:

Gränser, kvoter och begränsningar

Se detta dokument för en lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar för Microsoft Azure.

Följande förbrukningskvoter per månad gäller. Om du behöver mer än vad de här begränsningarna medger kan du när som helst kontakta kundtjänst så att vi får veta vad du behöver och kan justera gränsvärdena.

Serviceavtal

Vi erbjuder en uppsättning robusta serviceavtal för varje Azure-plattformstjänst. Mer information om vart och ett av våra serviceavtal finns på vår SLA-sida. Serviceavtal tillhandahålls inte för tjänster under granskningsperioden.

Resursåtagande

Microsoft tillhandahåller tjänster till dig upp till minst den associerade användningsnivå som ingår i de basenheter du köpt (tjänståtagandet), men alla andra ändringar i användningsnivå gällande tjänsteresurserna (t.ex. ett högre antal beräkningsinstanser som körs eller en ökning av det använda lagringsutrymmet) gäller under förutsättning att dessa tjänsteresurser finns tillgängliga.

En kvot som beskrivs i avsnittet Förbrukningskvoter utgör inte ett tjänståtagande. För att kunna bestämma det antal samtidiga mindre beräkningsinstanser (eller motsvarande) som Microsoft ska tillhandahålla under tjänståtagandet, bestäms detta genom att dividera det antal bekräftade timmar med mindre beräkningsinstanser som köps under en månad med antalet timmar under årets kortaste månad (dvs. februari – 672 timmar).