Azure-kredit varje månad för Visual Studio Enterprise-prenumeranter (MPN)

Prova olika Azure-tjänster, experimentera och lär dig.

Skapa utvecklingsmiljöer när du än behöver.

Utmärkt för enskild utvecklings-/testningsarbetsbelastning.

Kom igång

Som prenumerant på Visual Studio Enterprise i Microsoft Partner Network har du tillgång till molnet när du vill. Med Azures integrerade verktyg, färdiga mallar och hanterade tjänster är det lätt att snabbt utforma och hantera appar för företag, mobila tjänster, webben och IoT med den kunskap du redan besitter och den teknik du redan känner till.

Aktivera din månatliga $150-kredit idag!

Inget kreditkort krävs

Du behöver inte ange ett kreditkort när du skapar den månatliga Azure-krediten första gången. Även om du väljer att lagra ett kreditkort i ditt konto börjar du automatiskt med en $0 utgiftsgräns – det finns alltså ingen risk för några avgifter förrän du är redo.

Låga kostnader för utveckling och testning hjälper dig att få krediten att räcka längre

Använd Microsoft-programvaran som medföljer Visual Studio-prenumerationen på Azure Virtual Machines för utveckling och testning utan extra kostnad, du betalar bara Linux-kostnaden för virtuella datorer som du kör, till och med virtuella datorer med SQL Server, SharePoint Server eller annan programvara som normalt debiteras till en högre kostnad. Överför anpassade avbildningar av virtuella datorer själv eller använd någon av våra förkonfigurerade bilder från Azure-galleriet.

Utöver de låga kostnaderna för utveckling och testning på virtuella datorer får du också låga kostnader för Cloud Services, HDInsight och Web Apps.

Åtkomst till Windows 10

Du kan köra Windows 10-avbildningar på Azure för utveckling/testning när du skapar den månatliga Azure-krediten.

Vad kan jag köpa med min månatliga kredit?

Du kan välja själv hur du vill använda den månatliga Azure-krediten. Använd krediten för nästan vilken Azure-tjänst som helst, till exempel Virtual Machines, Web Apps, Cloud Services, Mobile Services, Storage, SQL-databaser, Content Delivery Network, HDInsight, Media Services och många fler.

De enda undantagen är supportavtal, Application Insights, Visual Studio-prenumerationer, Visual Studio Team-tjänster, märkesprodukter från tredje part, produkter som säljs via Marketplace eller produkter som på annat sätt säljs separat från Azure (till exempel Microsoft Azure Active Directory Premium), om dessa tjänster används faktureras du.

Behöver ni Azure till ert utvecklingsteam?

Den månatliga Azure-krediten för Dev Essentials är utmärkt för personliga utvecklings-/testningsarbetsbelastningar, men den är inte optimal för arbete som utförs som ett team. Vi har dock skapat ett par alternativ så att ni kan få lägre utvecklings-/testningskostnader, tillgång till Windows 10 för utveckling/testning, tillsammans med andra fördelar:

Enterprise – utveckling/testning: Om organisationen har ett köpeavtal för Enterprise Agreement (EA) med Microsoft

Betala per användning – utveckling/testning: Om du inte har ett EA

Erbjudandeinformation

Priser för utveckling/testning på utvalda tjänster

Alla Virtual Machines, Cloud Services, Web Apps och HDInsight för Windows och Windows Server är rabatterade i förhållande till priserna för Betala per användning. Avgiften på de här tjänsterna är lika med avgiften för en virtuell Linux-dator av samma storlek och typ. Exempel:

  • En virtuell Windows Server/Medium (A2)/Basic Instance-dator debiteras till samma taxa som en virtuell Linux/Medium (A2)/Basic Instance-dator.
  • En Websites/Large (L)/Standard debiteras till samma taxa som en virtuell Linux/Large (A3)/Standard Instance-dator.
  • En HDInsight Head Node (på en Extra Large A4-instans) debiteras till samma taxa som en virtuell Linux/Extra Large (A4)/Standard Instance-dator.

Ytterligare villkor

Om du tar bort utgiftsgränsen debiteras du enligt priserna för modellen Betala per användning. Om du behåller utgiftsgränsen och använder hela din månatliga kredit eller om du använder någon tjänst om inte går att betala med den månatliga krediten inaktiveras prenumerationen under återstoden av faktureringsperioden.

Om priserna höjs meddelas du minst 30 dagar i förväg.

Alla skatter som kan uppkomma på grund av de kostnadsfria tjänsterna är enbart mottagarens ansvar.

För att kunna ta del av förmånen måste du ha en aktiv prenumeration på Visual Studio Enterprise, som tillhandahålls av din organisation baserat på de uppnådda kompetenserna i Microsoft Partner Network. Det här erbjudandet är begränsat till ett per prenumerant.

Betalningsalternativ

Endast kredit- och betalkort godtas, såvida inte fakturering godkänts i förväg. Observera att vi inte accepterar förbetalda eller virtuella kreditkort.

Mer information om priser och fakturering finns på sidan med prisinformation.

Annulleringspolicy

Du kan när som helst säga upp den här prenumerationen. Betalning krävs för eventuella utestående upplupna avgifter.

Erbjudandets tillgänglighet

Erbjudandet är tillgängligt för kunder i följande länder och regioner och kommer att faktureras i den angivna valutan:

Gränser, kvoter och begränsningar

Se detta dokument för en lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar för Microsoft Azure.

Följande förbrukningskvoter per månad gäller. Om du behöver mer än vad de här begränsningarna medger kan du när som helst kontakta kundtjänst så att vi får veta vad du behöver och kan justera gränsvärdena.

Användarrättigheter

Den här förmånen är endast för utveckling och testning. Vi förbehåller oss rätten att inaktivera alla instanser (virtuell dator eller molntjänst) som körs kontinuerligt i mer än 120 timmar, eller om vi fastställer att instansen används för produktion. Vanliga prenumerationer måste användas för arbetsbelastningar för produktion.

Serviceavtal

Den här förmånen är exklusivt för utveckling och testning av dina program. I användningen med prenumerationen ingår inget serviceavtal med ekonomisk uppbackning, förutom användning av Visual Studio Team Services och HockeyApp.

Resursåtagande

Alla höjningar av förbrukningsnivåerna för resurser (till exempel om antalet aktiva instanser ökas eller om det använda lagringsutrymmet ökas) är beroende av att resurserna är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om gränser, kvoter och begränsningar är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.

För avgiftsfria prenumerationer som är kopplade till det här erbjudandet och inaktiva i mer än 90 dagar, förbehåller vi oss rätten att ta bort alla instansresurser, inklusive värdtjänster, virtuella datorer och webbplatser. Observera att inga data tas bort och att du när som helst kan distribuera resurserna på nytt. Vi meddelar alltid innan vi tar bort instansresurser.

Du kan också förhindra att dina instansresurser tas bort, genom att göra något av följande var 90:e dag:

  1. Logga in i Azure Portal eller nya Microsoft Azure Portal
  2. Tillgång till dina resurser via våra Azure API:er