Vanliga frågor och svar om Microsoft IT Pro Cloud Essentials Azure

Det här är ett begränsat erbjudande som ger berättigade kunder med penningkrediter kostnadsfri tillgång till Microsoft Azure.

Flexibilitet med Azure-krediter

Du får Microsoft Azure-penningkrediter som berättigad kund. Beloppet för penningkrediterna som du får månadsvis och erbjudandets varaktighet specificeras när erbjudandet aktiveras. Du kan välja själv hur du vill använda Microsoft Azure-krediterna. Använd dem på någon Microsoft Azure tjänst utifrån dina behov, inklusive, virtuella datorer, webbsidor, molntjänster, mobila tjänster, lagring, SQL-databas, HDInsight, mediatjänster, och många fler.

Använd upp till hela din månatliga Microsoft Azure-kredit utan avgift. Om du överskrider din månatliga kredit inaktiveras tjänsten för den månaden. Du kan välja att inaktivera utgiftsgränsen. Då debiteras varje månad den användning som överstiger den månatliga krediten med priset som gäller för användningsbaserad betalning. Läs mer om utgiftsgränsen. För konton som inte hade någon Azure-prenumeration, inklusive kostnadsfria utvärderingsversioner, före 14 juli 2014, omvandlas prenumerationen på Azure-pass till användningsbaserad betalning i slutet av erbjudandeperioden om utgiftsgränsen tas bort på obestämd tid minst 5 dagar före förfallodatum.

Outnyttjade månadskrediter kan inte överföras till efterföljande månader och kan inte överföras till andra Azure-prenumerationer. Alla skatter som kan uppkomma på grund av de kostnadsfria tjänsterna är enbart mottagarens ansvar. Om priserna ändras kommer du att meddelas minst 30 dagar i förväg.

Undantag

Azure-krediterna kan inte användas till att köpa supportavtal för Azure, märkesprodukter från tredje part eller produkter som på annat sätt säljs separat från Azure (till exempel Microsoft Azure Active Directory Premium).

AzureU-programmet

Microsoft Azure-krediter som tillhandahålls till ackrediterat universitet, högskola, gymnasium o.s.v. (”ackrediterade undervisningsinstitutioner”) i samband med AzureU-programmet tillhandahålls enbart i syfte att stödja studenters kursarbete, akademisk forskning eller studentprojekt som är kopplade till sådant kursarbete eller sådan forskning, och inte för enskilda lärares personliga användning eller behållning. Krediter måste användas i enlighet med tillämpliga lagar och regler för kostnadsfria tjänster till ackrediterade undervisningsinstitutioner, inklusive institutionens gåvopolicyer. Användningen måste upphöra om dessa lagar, regler eller policyer inte följs. Mottagare bör diskutera Azure-krediter med sin institutions etikansvariga i förväg för att säkerställa att institutionens gåvopolicyer efterföljs. Microsoft avstår från allt berättigande till kompensation från de ackrediterade undervisningsinstitutionerna för de Azure-krediter som tillhandahålls i samband med AzureU-programmet.

Betalningsalternativ

Endast kredit- och betalkort, om inte fakturering godkänts i förväg. Observera att vi inte accepterar förbetalda eller virtuella kreditkort.

Mer information om priser och fakturering finns på sidan med prisinformation.

Annulleringspolicy

Du kan när som helst säga upp den här prenumerationen. Betalning krävs för eventuella utestående upplupna avgifter.

Erbjudandets tillgänglighet

Erbjudandet är tillgängligt för kunder i följande länder och regioner och kommer att faktureras i den angivna valutan:

Gränser, kvoter och begränsningar

Erbjudandet gäller en kostnadsfri utvärderingsversion per ny Azure-kund.

Det här är ett begränsat erbjudande som ger berättigade kunder med penningkrediter kostnadsfri tillgång till Microsoft Azure. Azure-krediterna kan inte användas för att köpa Azure-supportavtal, Visual Studio Team Services-tjänster, produkter från tredje part, produkter som säljs via Marketplace eller produkter som på annat sätt säljs separat från Azure. Får inte säljas vidare. 1 kod per person/konto.

Se detta dokument för en lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar för Microsoft Azure.

Följande förbrukningskvoter per månad gäller. Om du behöver mer än vad de här begränsningarna medger kan du när som helst kontakta kundtjänst så att vi får veta vad du behöver och kan justera gränsvärdena.

Serviceavtal

Vi erbjuder en uppsättning robusta serviceavtal för varje Azure-plattformstjänst. Mer information om vart och ett av våra serviceavtal finns på vår SLA-sida. Serviceavtal tillhandahålls inte för tjänster under granskningsperioden.

Resursåtagande

Alla höjningar av förbrukningsnivåerna för resurser (till exempel om antalet aktiva instanser ökas eller om det använda lagringsutrymmet ökas) är beroende av att resurserna är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om gränser, kvoter och begränsningar är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.

För avgiftsfria prenumerationer som är kopplade till det här erbjudandet och inaktiva i mer än 90 dagar, förbehåller vi oss rätten att ta bort alla instansresurser, inklusive värdtjänster, virtuella datorer och webbplatser. Observera att inga data tas bort och att du när som helst kan distribuera resurserna på nytt. Vi meddelar alltid innan vi tar bort instansresurser.

Du kan också förhindra att dina instansresurser tas bort, genom att göra något av följande var 90:e dag:

 1. Logga in i Azure Portal eller nya Microsoft Azure Portal
 2. Tillgång till dina resurser via våra Azure API:er

Vanliga frågor (FAQ)

 • Ingen fara, Azure-passkontot räknas som Microsoft-konto. Vid inloggningen får du frågan om du vill välja Microsoft-konto eller organisationskonto. Där måste du välja rätt konto, annars får du ett felmeddelande om att prenumerationen inte är tillgänglig. Om du inte har valt något alternativ kan du logga ut och in igen. Webbläsaren använder ibland organisationskonto som standardinställning, så du kan behöva rensa webbläsarens cache.

 • När en Azure-prenumeration har upphört behåller Microsoft prenumerantens information i 90 dagar. Du kan när som helst skapa ett supportärende via https://portal.azure.com för att återaktivera prenumerationen och de tillhörande tjänsterna.

 • Nej, det går inte att överlåta krediter på Azure-pass till andra konton.

 • Du beviljas en kredit på $25 varje månad tills passet löper ut. Azure förbrukar krediten på $25 först. All överförbrukning utöver $25 debiteras det sparade kreditkortsnumret. Om du inte har tagit bort utgiftsgränsen på obestämd tid måste du manuellt godkänna varje debitering av kortet för användning som överstiger maxbeloppet $25.

 • Du kan ange ett kreditkort och omvandla kontot till ett konto med modellen Betala per användning.

 • Du kan inte göra några ändringar i tjänsterna för den återstående faktureringsperioden. De eventuella tjänster du skapat är kvar men de är inte aktiva. Om det är den sista månaden på ditt Azure-pass inaktiveras kontot i slutet av månaden, såvida du inte omvandlar det till ett betalt konto.

 • Om du anger ett kreditkort och beviljar debitering av det kan du använda tjänsterna utan problem, men all användning utöver det månatliga kreditbeloppet $25 debiteras då kreditkortet.

 • Före förfallodatumet har du möjlighet att migrera dina data till en betald Microsoft Azure-prenumeration. Du har 90 dagar på dig efter förfallodatumet innan dina data tas bort. Om du planerar att omvandla prenumerationen till en betald prenumeration rekommenderar vi att du gör det före förfallodatumet, eftersom du måste öppna ett supportärende för att återaktivera konton. Tänk på att kopiera dina data om du väljer att inte migrera Microsoft Azure-kontot till ett betalt konto.

 • Kontakta supporten. Se till att ha ett giltigt kreditkort nära till hands eftersom dina kortuppgifter kan behöva registreras i samband med att supporten aktiverar/migrerar prenumerationen till ett konto där du betalar per användning.