Azure-kredit varje månad för Visual Studio Dev Essentials

Kom igång

Som medlem i Visual Studio Dev Essentials har du tillgång till molnet när du vill. Med integrerade verktyg, färdiga mallar och hanterade tjänster i Azure är det lätt att snabbt utforma och hantera appar för företag, mobila tjänster, webben och IoT (Sakernas Internet) med den kunskap du redan besitter och den teknik du redan känner till.

Vad kan jag köpa med min månatliga kredit?

Du kan välja själv hur du vill använda den månatliga Azure-krediten. Använd krediten för nästan vilken Azure-tjänst som helst, till exempel Virtual Machines, Web Apps, Cloud Services, Mobile Services, Storage, SQL-databaser, Content Delivery Network, HDInsight, Media Services och många fler. Alla prisberäkningar för tjänster baseras på de standardpriser för användningsbaserad betalning som anges i priskalkylatorn.

Supportavtal, Visual Studio-prenumerationer, Visual Studio Team-tjänster, märkesprodukter från tredje part, produkter som säljs via Marketplace eller produkter som på annat sätt säljs separat från Azure (till exempel Microsoft Azure Active Directory Premium) berättigar inte till månadskredit. Du kommer att faktureras om dessa tjänster används.

Behöver ni Azure till ert utvecklingsteam?

Den månatliga Azure-krediten för Dev Essentials är utmärkt för personliga utvecklings-/testningsarbetsbelastningar, men den är inte optimal för arbete som utförs som ett team. Vi har dock skapat ett par alternativ så att ni kan få lägre utvecklings-/testningskostnader, tillgång till Windows 10 för utveckling/testning, tillsammans med andra fördelar:

Enterprise – utveckling/testning: Om organisationen har ett köpeavtal för Enterprise Agreement (EA) med Microsoft

Betala per användning – utveckling/testning: Om du inte har ett EA

Dessa teamerbjudanden kräver att alla användare har aktiva Visual Studio-prenumerationer, som säljs separat.

Ytterligare villkor

Om priserna höjs meddelas du minst 30 dagar i förväg.

Alla skatter som kan uppkomma på grund av de kostnadsfria tjänsterna är enbart mottagarens ansvar.

Du måste vara en aktiv medlem i Visual Studio Dev Essentials för att få denna förmån. Erbjudandet är begränsat till ett per ny kund och har en giltighetstid på 12 månader. Det kan inte användas på ett konto där ett annat kostnadsfritt erbjudande använts tidigare. När erbjudandet går ut måste du ta bort din utgiftsgräns för att omvandla din månadskredit för Dev Essentials till användningsbaserad betalning. Annars inaktiveras dina tjänster.

Betalningsalternativ

Endast kredit- och betalkort, om inte fakturering godkänts i förväg. Observera att vi inte accepterar förbetalda eller virtuella kreditkort.

Mer information om priser och fakturering finns på sidan med prisinformation.

Annulleringspolicy

Du kan när som helst säga upp den här prenumerationen. Betalning krävs för eventuella utestående upplupna avgifter.

Erbjudandets tillgänglighet

Erbjudandet är tillgängligt för kunder i följande länder och regioner och kommer att faktureras i den angivna valutan:

Gränser, kvoter och begränsningar

Se detta dokument för en lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar för Microsoft Azure.

Följande förbrukningskvoter per månad gäller. Om du behöver mer än vad de här begränsningarna medger kan du när som helst kontakta kundtjänst så att vi får veta vad du behöver och kan justera gränsvärdena.

Användarrättigheter

Den här förmånen är endast för utveckling och testning. Vi förbehåller oss rätten att inaktivera alla instanser (virtuell dator eller molntjänst) som körs kontinuerligt i mer än 120 timmar, eller om vi fastställer att instansen används för produktion. Vanliga prenumerationer måste användas för arbetsbelastningar för produktion.

Serviceavtal

Den här förmånen är exklusivt för utveckling och testning av dina program. I användningen med prenumerationen ingår inget serviceavtal med ekonomisk uppbackning, förutom användning av Visual Studio Team Services och HockeyApp.

Resursåtagande

Alla höjningar av förbrukningsnivåerna för resurser (till exempel om antalet aktiva instanser ökas eller om det använda lagringsutrymmet ökas) är beroende av att resurserna är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om gränser, kvoter och begränsningar är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.

För avgiftsfria prenumerationer som är kopplade till det här erbjudandet och inaktiva i mer än 90 dagar, förbehåller vi oss rätten att ta bort alla instansresurser, inklusive värdtjänster, virtuella datorer och webbplatser. Observera att inga data tas bort och att du när som helst kan distribuera resurserna på nytt. Vi meddelar alltid innan vi tar bort instansresurser.

Du kan också förhindra att dina instansresurser tas bort, genom att göra något av följande var 90:e dag:

  1. Logga in i Azure Portal eller nya Microsoft Azure Portal
  2. Tillgång till dina resurser via våra Azure API:er