Accelerator för SQL-databas, basversion för partner

DETTA ERBJUDANDE ÄR INTE LÄNGRE TILLGÄNGLIGT.

Priser för basenheten

$71.2 per basenhet per månad.

En månadsförbrukning som överstiger mängden i de köpta basenheterna debiteras med gällande priser för användningsbaserad betalning, förutom priset för Cloud Services, Access Control och SQL Database som ger 5 % rabatt.

Prenumerationsperiod: 6 månader

Basenheten innehåller

SQL Database

Business Edition-databasen till ett värde av $94.9 med Microsofts månadspriser (betala per användning).

Under prenumerationsperioden på sex månader kan du när som helst köpa fler basenheter. En nyanskaffning börjar gälla nästa faktureringsperiod. Det går bara att minska antalet enheter när du förnyar erbjudandet.

En oanvänd del av en basenhet återbetalas inte och går inte att överföra till nästa faktureringsperiod. Tjänstmängden som ingår i varje basenhet ändras inte under prenumerationsperioden.

Om ovanstående priser för användningsbaserad betalning ändras kommer du att meddelas minst 30 dagar i förväg.

Nya tjänster kan regelbundet tillkomma på Azure-plattformen. Du kommer att meddelas i förväg om nya tjänster och eventuella avgifter i samband med dessa. Självklart behöver du bara betala om du väljer att använda de nya tjänsterna.

Alla skatter som kan uppkomma på grund av de kostnadsfria tjänsterna är enbart mottagarens ansvar.

Betalningsalternativ

Kunderna kan betala med kreditkort, bankkort eller faktura. Vid betalning med faktura krävs ett grundåtagande som överstiger $500 per månad för kunder i USA och $250 per månad i andra länder. Det kan ta längre tid att aktivera tjänsten för kunder som vill betala med faktura på grund av kreditkontrollen.

Mer information om priser och fakturering finns på sidan med prisinformation.

Annulleringspolicy

Du kan säga upp prenumerationen utan särskilda avgifter under de första 30 dagarna av varje prenumerationsperiod. Du är fortfarande ansvarig för att betala för grundåtagandet och eventuellt överutnyttjande för denna första månad. Uppsägning efter de första 30 dagarna av en prenumerationsperiod kräver full betalning av grundåtagandet för de återstående månaderna av prenumerationen och eventuellt överutnyttjande.

Förnyelsepolicy

Efter din första prenumerationsperiod på sex månader får du förlänga prenumerationen till det pris för förlängning som gäller vid den tidpunkten, vilket för närvarande är det Pris för basenheten som anges i det här erbjudandet. Du kan ändra beloppet för ditt grundåtagande vid förlängning, men du måste åta dig minst en Basenhet för att du ska kunna förlänga.

Din prenumeration är som standard inställd för automatisk förlängning. Du får ett e-postmeddelande när det är dags att förlänga. Du kan när som helst välja att inte längre ha automatisk förlängning.

Erbjudandets tillgänglighet

Detta erbjudande är inte längre tillgängligt för köp.

Gränser, kvoter och begränsningar

Se detta dokument för en lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar för Microsoft Azure.

Följande förbrukningskvoter per månad gäller. Om du behöver mer än vad de här begränsningarna medger kan du när som helst kontakta kundtjänst så att vi får veta vad du behöver och kan justera gränsvärdena.

Serviceavtal

Vi erbjuder en uppsättning robusta serviceavtal för varje Azure-plattformstjänst. Mer information om vart och ett av våra serviceavtal finns på vår SLA-sida. Serviceavtal tillhandahålls inte för tjänster under granskningsperioden.

Resursåtagande

Microsoft tillhandahåller tjänster till dig upp till minst den associerade användningsnivå som ingår i de basenheter du köpt (tjänståtagandet), men alla andra ändringar i användningsnivå gällande tjänsteresurserna (t.ex. ett högre antal beräkningsinstanser som körs eller en ökning av det använda lagringsutrymmet) gäller under förutsättning att dessa tjänsteresurser finns tillgängliga.

En kvot som beskrivs i avsnittet Förbrukningskvoter utgör inte ett tjänståtagande. För att kunna bestämma det antal samtidiga mindre beräkningsinstanser (eller motsvarande) som Microsoft ska tillhandahålla under tjänståtagandet, bestäms detta genom att dividera det antal bekräftade timmar med mindre beräkningsinstanser som köps under en månad med antalet timmar under årets kortaste månad (dvs. februari – 672 timmar).