Utvecklingsaccelerator, basversion för partner

DETTA ERBJUDANDE ÄR INTE LÄNGRE TILLGÄNGLIGT.

Priser för basenheten

$56.95 per basenhet per månad.

En månadsförbrukning som överstiger mängden i de köpta basenheterna debiteras med gällande priser för användningsbaserad betalning, förutom priset för Molntjänster och SQL-databas som ger 5 % rabatt.

Prenumerationsperiod: 6 månader

Obs! Från och med 16 april 2013 kan du bara använda timmarna som ingår i den lilla beräkningsinstansen till att köra standardinstanser i molntjänster (A0, A1, A2, A3 och A4). Du faktureras för eventuell användning av Virtuella datorer enligt taxan för användningsbaserad betalning.

Basenheten innehåller

Cloud Services Backup
750 drifttimmar med en liten instans 5 GB