Utvecklingsaccelerator, basversion för partner

DETTA ERBJUDANDE ÄR INTE LÄNGRE TILLGÄNGLIGT.

Priser för basenheten

$56.95 per basenhet per månad.

En månadsförbrukning som överstiger mängden i de köpta basenheterna debiteras med gällande priser för användningsbaserad betalning, förutom priset för Cloud Services och SQL Database som ger 5 % rabatt.

Prenumerationsperiod: 6 månader

Obs! Från och med 16 april 2013 kan du bara använda timmarna som ingår i den lilla beräkningsinstansen till att köra standardinstanser i Cloud Services (A0, A1, A2, A3 och A4). Du faktureras för eventuell användning av Virtual Machines enligt taxan för användningsbaserad betalning.

Basenheten innehåller

Cloud Services Säkerhetskopiering
750 drifttimmar med en liten instans 5 GB