Förbrukning för partner

DETTA ERBJUDANDE ÄR INTE LÄNGRE TILLGÄNGLIGT.

Det här är ett specialerbjudande för medlemmar i Microsoft Partner Network och där ingen minimiavgift krävs.  Du betalar endast för det du använder av Cloud Services, lagring, dataöverföring, SQL-databaser, Content Delivery Network, Access Control-transaktioner, Caching och Service Bus.

Priser för erbjudandet

Azure

Databearbetning1 Access Control
Extra liten instans: $0.019 per timme $1.891 per 100 000 transaktioner
Liten instans (standard): $0.114 per timme  
Mediuminstans: $0.228 per timme  
Stor instans: $0.456 per timme  
Extra stor instans: $0.912 per timme  

SQL Database 2

Databasstorlek Pris per databas per månad
0 till 100 MB Fast $4.745
Större än 100 MB till 1 GB Fast $9.49
Större än 1 GB till 10 GB $9.49 för första GB, $3.796 för varje ytterligare GB
Större än 10 GB till 50 GB $43.654 för de första 10 GB, $1.898 för varje ytterligare GB
Större än 50 GB till 150 GB $119.574 för de första 50 GB, $0.949 för varje ytterligare GB

Det här erbjudandet omfattar rabatter på de tjänster som anges i listan. Övriga priser finns på prisinformationssidan för användningsbaserad betalning.

1 Drifttimmar beräknas på grundval av hur många timmar ditt program används. De olika instansstorlekarna sammanfattas på vår sida med prisinformation.

2 Om din databas är större än 1 GB faktureras du per databas i steg om hela GB. SQL Azure finns i två versioner: Web och Business. Web Edition stöder en T-SQL-baserad relationsdatabas på upp till högst 5 GB. Business Edition stöder en T-SQL-baserad relationsdatabas på upp till högst 150 GB.

Betalningsalternativ

Endast kredit- och betalkort godtas, såvida inte fakturering godkänts i förväg. Observera att vi inte accepterar förbetalda eller virtuella kreditkort.

Mer information om priser och fakturering finns på sidan med prisinformation.

Prisinformation

Våra priser vid merförbrukning, utom för Azure Storage och dataöverföringar, och priset per basenhet omfattar en rabatt på 5 % för Microsoft Partner Network-medlemmar.

Om ovanstående priser för användningsbaserad betalning ändras kommer du att meddelas minst 30 dagar i förväg.

Nya tjänster kan regelbundet tillkomma på Azure-plattformen. Självklart behöver du bara betala om du väljer att använda de nya tjänsterna.

Alla skatter som kan uppkomma på grund av de kostnadsfria tjänsterna är enbart mottagarens ansvar.

Annulleringspolicy

Du kan när som helst säga upp den här prenumerationen. Betalning krävs för eventuella utestående upplupna avgifter.

Erbjudandets tillgänglighet

Detta erbjudande är inte längre tillgängligt för köp.

Gränser, kvoter och begränsningar

Se detta dokument för en lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar för Microsoft Azure.

Följande förbrukningskvoter per månad gäller. Om du behöver mer än vad de här begränsningarna medger kan du när som helst kontakta kundtjänst så att vi får veta vad du behöver och kan justera gränsvärdena.

Serviceavtal

Vi erbjuder en uppsättning robusta serviceavtal för varje Azure-plattformstjänst. Mer information om vart och ett av våra serviceavtal finns på vår SLA-sida. Serviceavtal tillhandahålls inte för tjänster under granskningsperioden.

Resursåtagande

Alla höjningar av förbrukningsnivåerna för resurser (till exempel om antalet aktiva instanser ökas eller om det använda lagringsutrymmet ökas) är beroende av att resurserna är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om gränser, kvoter och begränsningar är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.

För avgiftsfria prenumerationer som är kopplade till det här erbjudandet och inaktiva i mer än 90 dagar, förbehåller vi oss rätten att ta bort alla instansresurser, inklusive värdtjänster, virtuella datorer och webbplatser. Observera att inga data tas bort och att du när som helst kan distribuera resurserna på nytt. Vi meddelar alltid innan vi tar bort instansresurser.

Du kan också förhindra att dina instansresurser tas bort, genom att göra något av följande var 90:e dag:

  1. Logga in i Azure Portal eller nya Microsoft Azure Portal
  2. Tillgång till dina resurser via våra Azure API:er