Erbjudande för EA-supportavtal

Villkor för nya kunder:

Microsoft tillhandahåller Standard Support (med undantag) från den 1 juli 2018 till den 30 juni 2019, till Microsoft Azure-kunder som uppfyller alla följande kvalifikationer för berättigande:

 1. Har Microsoft Azure-tjänster med ett Enterprise-avtal, EES-prenumeration (Enrollment for Education Solutions) eller ett MCA-avtal (Microsoft Customer Agreement) (vart och ett är ett ”Avtal”) och
 2. Har ett avtal för Azure, Azure Government eller Azure Tyskland (detta omfattar inte Premier Support, Avancerad support för partner eller ”Azure i Kina”-konton), och
 3. Avtalet skrivs på och/eller förnyas mellan den 1 juli 2018 och den 30 juni 2019 (”Kvalificeringsperioden”).

Alla nya kunder som köper Azure-tjänster från den 1 juli 2018 får Azure Standard Support utan kostnad under 12 månader inom kvalificeringsperioden. 12-månadersperioden inleds det datum då avtalet skrevs på och/eller förnyades. Förmånerna i detta EA-supporterbjudande kan förnyas förutsatt att kunden uppfyller kvalifikationerna för ett berättigande.

Villkor för befintliga kunder:

Befintliga kunder som har utnyttjat detta erbjudande under den föregående perioden mellan 1 juli 2017 och 30 juni 2018 kommer att ha kvar det befintliga supportavtalet tills årsdagen. Efter årsdagen, eller vid förnyelse av EA-registreringen, sker följande:

Supportavtal mellan den 1 juli 2017 och den 30 juni 2018 Tills nästa årsdag efter den 1 juli 2018
Standard Support Standard Support
Mottagen Professional Direct (ProDirect) Support via EA-standarduppgradering Standard Support
Professional Direct-support via EA-kampanj Standard Support

Ansvarsfriskrivningar

Microsoft kan tillhandahålla vissa förmåner till myndighetskunder kostnadsfritt genom detta erbjudande. Microsoft avstår från allt berättigande till kompensation till myndighetskunder för sådana förmåner. Microsofts avsikt är att tillhandahållandet av dessa förmåner till myndighetskunder ska vara helt i enlighet med etik och tillämpbara lagar och förordningar relaterade till kostnadsfria varor och tjänster. Microsofts intention är att tillhandahållandet av dessa tjänster endast ska nyttjas av myndighetskunder och inte ska vara för personligt bruk eller vara en förmån för en enskild statlig anställd.

Microsoft kan, efter eget godtycke, säga upp, ändra eller revidera villkoren för detta EA-supporterbjudande när som helst. Kunden kan säga upp sitt deltagande i EA-supporterbjudandet när som helst genom att meddela Microsoft skriftligen.

Vanliga frågor och svar

 • Du behöver inte vidta någon åtgärd. Alla berättigade kunder blir uppgraderade till Standard Support inom 45 dagar. När du loggar in i Azure Portal och klickar för att skicka en ”Ny supportförfrågan”, ser du din prenumeration på ditt supportavtal i den nedrullningsbara listrutan.

  Tala med din kontoansvarige, se informationen i Azure-support för Enterprise-avtal eller använd hjälp-/supportlänken i Enterprise Portal för mer information.

 • Befintliga kunder som har utnyttjat detta erbjudande under den föregående perioden (1 maj 2017 till 30 juni 2018) kommer att ha samma supportavtal tills årsdagen. Inom 30 dagar från årsdagen övergår kunderna till Standard Support. Din Professional Direct Support Delivery Manager meddelar dig nästa steg vid den månatliga tjänstegranskningen.

  Om du har köpt Professional Direct-support, kommer ditt betalda Professional Direct-supportavtal att fortsätta gälla enligt överenskomna villkor.

 • Du kommer fortsätta ha åtkomst till Standard Support under ytterligare 12 månader efter din kommande årsdag. Mer information om de fördelar som du har med Standard Support får du genom att klicka här.
 • Nej. Det här EA-uppgraderingserbjudandet kan inte överföras till någon annan och kan inte heller omvandlas till någon annan förmån.
 • Kunder med Premier Support och Unified Support får redan nu support på en bredare nivå än vad detta EA-uppgraderingserbjudande omfattar. Tid för Azures tekniska support (problemlösningstjänster) räknas inte av från ditt Premier- eller Unified-avtal.
 • Besök supportsidan för Azure om du vill veta mer om vad som ingår i varje supportavtal, kontakta din kontoansvarige eller använd hjälp-/supportlänken i Enterprise Portal.