Hoppa över navigering

Erbjudande för EA-supportavtal

Villkor för kunder:

Microsoft tillhandahåller Standard Support (med undantag) från 1 juli 2022 till 30 juni 2023 för Microsoft Azure-kunder som uppfyller följande kvalificeringskrav:

  • Har köpt Microsoft Azure-tjänster enligt ett Enterprise-avtal (EA), en registrering för Education Solutions (EES), en registrering för servermoln (SCE) eller ett Microsoft-kundavtal (MCA) från en Microsoft-representant.
  • Har ett avtal för Azure, Azure Government eller Azure Tyskland. Konton för Premier Support, Avancerad support för partner och Microsoft Azure Operated by 21Vianet-konton i Kina räknas inte.
  • Signera eller förnya avtalet i kvalificeringsperioden 1 juli 2022 till 30 juni 2023.

Alla nya kunder som köper Azure-tjänster från den 1 juli 2022 får Azure Standard Support utan kostnad under 12 månader inom kvalificeringsperioden. 12-månadersperioden inleds det datum då avtalet skrivs på eller förnyas.

Ansvarsfriskrivningar

Microsoft kan tillhandahålla vissa förmåner till myndighetskunder kostnadsfritt genom detta erbjudande. Microsoft avstår från allt berättigande till kompensation till myndighetskunder för sådana förmåner. Microsofts avsikt är att tillhandahållandet av dessa förmåner till myndighetskunder ska vara helt i enlighet med etik och tillämpbara lagar och förordningar relaterade till kostnadsfria varor och tjänster. Microsofts intention är att tillhandahållandet av dessa tjänster endast ska nyttjas av myndighetskunder och inte ska vara för personligt bruk eller vara en förmån för en enskild statlig anställd.

Microsoft kan, efter eget godtycke, säga upp, ändra eller revidera villkoren för detta EA-supporterbjudande när som helst. Kunden kan säga upp sitt deltagande i EA-supporterbjudandet när som helst genom att meddela Microsoft skriftligen.

Vanliga frågor och svar

  • Du behöver inte vidta någon åtgärd. Alla berättigade kunder blir uppgraderade till Standard Support inom 45 dagar. När du loggar in i Azure Portal och klickar för att skicka en ”Ny supportförfrågan”, ser du din prenumeration på ditt supportavtal i den nedrullningsbara listrutan.

    Tala med din kontoansvarige, se informationen i Azure-support för Enterprise-avtal eller använd hjälp-/supportlänken i Azure-portalen för mer information.

  • Du kommer fortsätta ha åtkomst till Standard Support under ytterligare 12 månader efter din kommande årsdag. Mer information om de fördelar som du har med Standard Support får du genom att klicka här.

  • Nej. Det här supportavtalserbjudandet för Azure kan inte överföras till någon annan och kan inte heller omvandlas till någon annan förmån.
  • Kunder med Premier Support och Unified Support får redan nu support på en bredare nivå än vad detta EA-uppgraderingserbjudande omfattar. Tid för Azures tekniska support (problemlösningstjänster) räknas inte av från ditt Premier- eller Unified-avtal.
  • Besök supportsidan för Azure om du vill veta mer om vad som ingår i varje supportavtal, kontakta din kontoansvarige eller använd hjälp-/supportlänken i Azure-portalen.