Azure Migration Center

Support

Få hjälp med molnmigreringen genom att hitta rätt experter, partners och verktyg för Microsoft-migrering av dina projekt.

Azure Migration Program

Hitta alla strategier, verktyg och partners för molnmigrering du behöver på en plats – Azure Migration Program. Börja med att kontakta en Azure-migreringspartner för att få råd av experter om din migrering. Det här kan du förvänta dig när du arbetar med en Azure-migreringspartner.

RESULTAT

TIDSLINJER

Utvärdera
 • Utvärdera appar, infrastruktur och databaser
 • Skapa en molnbaserad affärsstudie
 • Skapa en migreringsplan
 • Planera din migreringspilot

Pilot: några veckor

Fullständigt datacenter: några månader

Migrera
 • Distribuera infrastruktur för identitet, nätverk, lagring och databehandling
 • Migrera dina arbetsbelastningar
 • Avveckla dina lokala arbetsbelastningar

Första migreringsbatch: några månader

Fullständig datacentermigrering: minst 12 månader

Optimera
 • Konfigurera kostnadshanteringsverktyg för att övervaka molnanvändning
 • Spara på att flytta till reserverade virtuella datorer

Pågående

Skydda och hantera
 • Konfigurera dataskydd, inklusive säkerhetskopiering och haveriberedskap
 • Införliva säkerhetshantering och övervakning
 • Integrera hälso- och prestandaövervakning

Pågående

Kom igång genom att hitta en Azure-partner

Sök efter Azure-partners nära dig

Kontakta en Azure-migreringspartner idag. Välj din plats för att hitta experter nära dig.

Hitta en partner

Få hjälp med att hitta en Azure-partner

Spara tid och få expertråd genom att chatta med ett ombud som kan hjälpa dig att hitta rätt partner för dina migreringsbehov.

Utforska FastTrack for Azure

Använda FastTrack-support under migreringen. Det ingår i Azure Migration Program. Få anpassad hjälp av Azure-tekniker för att accelerera din migrering – utan extra kostnad. Gå igenom behörighetskraven och se om du är kvalificerad för de här förmånerna.

Erbjudande

 • Få hjälp direkt från våra Azure-tekniker och förlita dig på deras erfarenhet och kunskaper efter otaliga genomförda migreringar.
 • Få tillgång till verktyg och resurser.
 • Samarbeta med dina interna team och partners.

Behörighet

 • Befinna dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien eller Västeuropa.
 • Ha en aktiv betald Azure-prenumeration.
 • Ha ett Azure-projekt som förväntas förbruka minst 5 000 USD per månad (eller motsvarande i lokal valuta) inom 12 månader.

Migrera på egen hand med migreringspartnerverktyg

Sök bland organisationer som erbjuder användningsklara tekniklösningar för just din situation.

AppOrbit

AppOrbit

AppOrbit automatiserar skapande av behållare, modernisering och hantering av program, inklusive konfiguration av data och säkerhet. AppOrbits AppPorter, en moderniseringsplattform för program, analyserar systematiskt program och deras beroenden och förvandla varje program till behållarbaserade program redo för molnet.

Koncentration – fas: Utvärdera, migrera | Arbetsbelastning: App, databas

Besök partnerwebbplats
Archive 360

Archive 360

Archive360s Archive2Azure är en plattform som moderniserar dataegendom med intelligent, informationshantering med öppen standard. Archive2Azure levererar långsiktig, säker, kostnadseffektiv migrering och registrering, kvarhållning samt hantering av mer än 80 typer av organisationsdata. Data lagras i det ursprungliga formatet i klientorganisationen och säkras med dina nycklar med granskad efterlevnad, rollbaserade åtkomstpolicyer och dynamisk dataanalys med maskininlärning, artificiell intelligens, mediatjänster och kognitiva tjänster.

Koncentration – fas: Migrera, optimera | Arbetsbelastning: App, databas

Besök partnerwebbplats
Attunity

Attunity

Attunity Replicate hjälper organisationer att få snabbare datareplikering över flera heterogena databaser.

Koncentration – fas: Migrera | Arbetsbelastning: Databas

Besök partnerwebbplats
Cloudamize

Cloudamize

Cloudamize är en plattform för molnberäkningsanalys som tillhandahåller analyser med hög precision och kraftfull automatisering för att göra det enklare, snabbare och mer exakt att flytta till Azure. Genom att använda Cloudamize-plattformen kan partner och företag noggrant beräkna total ägandekostnad för Azure, automatiskt identifiera alla program och deras beroenden, fastställa vilka program som ska migreras och när, identifiera rätt storlek för beräknings- och lagringsalternativ, utforma en migreringsplan med olika faser samt utföra migreringar utan fel eller avbrott. Alltså kan partner öka effektiviteten och få molnverksamheten att växa, Azure-säljare och -arkitekter kan öka takten på införande och förbrukning och därmed öka intäkterna, och företag kan migrera med tillförsikt och effektivitet till sin optimala Azure-miljö.

Koncentration – fas: Utvärdera, migrera | Arbetsbelastning: App

Besök partnerwebbplats
CloudAtlas

CloudAtlas

CloudPilots statiska kodanalys garanterar en djup förståelse för program och data för att på ett lyckat sätt migrera dem utan kodändringar till Azure Containers, Azure Virtual Machines eller Azure App Service (PaaS). Migrera på minuter, inte månader. CloudPilot kontrollerar programmens efterlevnad av säkerhet, styrning och bestämmelser, och av bästa metoder för kodning för att minska risker och kostnader för migreringen.

Koncentration – fas: Utvärdera, migrera, optimera | Arbetsbelastning: App, databas

Besök partnerwebbplats
CloudPhysics

CloudPhysics

Simulera kostnaden för att köra Azure med CloudPhysics. CloudPhysics möjliggör datadrivet samarbete med partner och leverantörer via analytiska utvärderingar av din driftinfrastruktur. Med insikter i Azure-kostnader, konfiguration och prestandaalternativ kan du skapa mätbar, förväntad ROI och effektiva engagemang. Det hjälper användarna att identifiera kandidatarbetsbelastningar, analysera teamet som kör migreringen och presentera resultat för VD:n.

Koncentration – fas: Utvärdera | Arbetsbelastning: App

Besök partnerwebbplats
Corent

Corent

Corent Technology samarbetar med Azure för att tillhandahålla framtida migreringsmetoder för att migrera ett program till Azure från ett datacenter, privat moln eller offentligt moln. SurPaaS MaaS analyserar och hjälper dig att utarbeta en strategi för din migreringsplan genom att ge dig flera förslag och råd, som smarta förslag på ändrad arkitektur, verksamhets- och genomförbarhetsrapporter, PaaS-integration, kostnadsmodeller och jämförelser och mycket mer.

Koncentration – fas: Utvärdera, migrera, optimera | Arbetsbelastning: App, databas

Besök partnerwebbplats
Datometry

Datometry

Datometry Hyper-Q gör det enklare för företag att hantera befintliga program och utveckla nya i molndatabaser.

Koncentration – fas: Migrera, optimera | Arbetsbelastning: App

Besök partnerwebbplats
Informatica Cloud

Informatica Cloud

Informatica stärker datadriven digital transformering med ETL/ELT, dataintegrering, hantering, kvalitets- och big data-lösningar för Azure.

Koncentration – fas: Migrera, optimera | Arbetsbelastning: App

Besök partnerwebbplats
Intigua

Intigua

Intigua är ett automatiseringsramverk för IT-driftteam som erbjuder specialiserade verktyg för hantering av agentlivscykeln. Med Intigua för Azure Migrate kan du konfigurera Azure Migrate-agenterna (MMA + beroendeagenter) enkelt för stora program, både i Windows och Linux. Du behöver inte använda System Center Configuration Manager eller öppna några nätverksportar – bara klicka, mappa och migrera.

Koncentration – fas: Utvärdera, optimera | Arbetsbelastning: App

Besök partnerwebbplats
Ispirer

Ispirer

Ispirer erbjuder verktyg och tjänster för databasmigrering till Azure. Använd Ispirer Migration and Modernization Toolkit för automatiserad migrering eller låt Ispirer sköta migreringen åt dig.

Koncentration – fas: Migrera | Arbetsbelastning: Databas

Besök partnerwebbplats
Morphis

Morphis

Morphis hjälper företag att modernisera sig via molnmigreringstjänster. Morphis trestegsprocess omfattar att analysera apparna och skapa rapporter, omvandla apparna genom omstrukturering eller migrering samt att utveckla ett plattformsoberoende ramverk.

Koncentration – fas: Utvärdera, migrera | Arbetsbelastning: App

Besök partnerwebbplats
Movere

Movere

Movere är din SaaS IT-hanteringsplattform, där rena data möter mänsklig intelligens. Med en säker och enkel distribution samlar Movere snabbt in IT-data och integrerar dem automatiskt till en enda glasruta för fullständig synlighet. Interagera och anpassa dina data med kategoritaggning och frigör kraften för att optimera dina lokala, hybrid- eller moln-IT-infrastrukturer.

Koncentration – fas: Utvärdera, migrera | Arbetsbelastning: App, databas

Besök partnerwebbplats
QuerySurge

QuerySurge

QuerySurge automatiserar verifieringen av dataflytt från en lokal informationslagerinstallation till en Azure-molninstallation.

Koncentration – fas: Optimera | Arbetsbelastning: Databas

Besök partnerwebbplats
Striim

Striim

Striims realtidsplattform erbjuder företag dataintegrering och information med minnesintern strömning i Azure.

Koncentration – fas: Migrera | Arbetsbelastning: Databas

Besök partnerwebbplats
Turbonomic

Turbonomic

Turbonomic levererar arbetsbelastningsautomatisering för hybridmoln genom att samtidigt optimera prestanda, kostnad och efterlevnad i realtid. Organisationer kan planera migreringar, skala arbetsbelastningar ordentligt och avveckla datacenterresurser för att migrera till Azure i tid och inom sin budget, samtidigt som både prestanda och efterlevnad garanteras. Turbonomic drivs med hjälp av API och körs som en virtuell dator utan agent i Azure och lokalt.

Koncentration – fas: Utvärdera, optimera | Arbetsbelastning: App

Besök partnerwebbplats
Zerto

Zerto

Zerto är en enkelt plattform för verksamhetskontinuitet/haveriberedskap, dataskydd samt arbetsbelastningsmobilitet till, från och mellan flera moln. Zerto är agentlöst och tillhandahåller kontinuerlig replikering, automatisk orkestrering och skalbarhet i företagsklass. Zerto-plattformen förenklar dramatiskt IT-verksamheter och ökar verksamhetsrörlighet genom att tillåta flexibiliteten med att flytta arbetsbelastningar till, från och mellan Azure-instanser.

Koncentration – fas: Migrera | Arbetsbelastning: App, databas

Besök partnerwebbplats

Kom igång med Azure

Använder du redan Azure?