Azure Migration Center

Starta din molnmigreringsprocess

Flytta data och infrastruktur till Azure med en beprövad molnmigreringsplan. Och hitta verktyg och vägledning för molnmigrering för att få ut mesta möjliga av den nya miljön.

Utvärdera
 • Involvera intressenter
 • Beräkna total ägandekostnad
 • Upptäck och utvärdera appar
Migrera
 • Välj en migreringsstrategi
 • Använd migreringsstrategin
 • Hitta rekommenderade verktyg
Optimera
 • Analysera kostnader
 • Spara med erbjudanden
 • Återinvestera och gör mer
Skydda och hantera
 • Säkerhet
 • Dataskydd
 • Övervakning

Molnutvärdering

1

Skapa en molnmigreringsplan

Genom att fastställa dina prioriteringar och mål för molnmigreringen innan du börjar planera kan du säkerställa en mer lyckad migrering. I de automatiserade migreringsverktygen får du även insikter i din miljö och dina beroenden så att du kan skapa projektplaner för molnmigrering.

Utvärdera miljön nu för att skapa en mall för framtida användning, som du sedan kan anpassa för enskilda appar, platser eller grupper i organisationen. Börja med de program som har minst antal beroenden så att du kommer igång snabbt med migreringen.

2

Involvera intressenter

Att migrera till molnet är en digital omvandling för de flesta företag som behöver en bred förändring och brett stöd i organisationen. Ta kontakt med folk i hela organisationen – både IT och inblandade företagsägare bör vara representerade. Om du får allas engagemang och stöd innan du migrerar blir det en smidigare och snabbare molnmigreringsprocess som uppfyller allas mål.

3

Beräkna total ägandekostnad

Utvärdera de potentiella kostnadsbesparingarna med att migrera till Azure genom att beräkna och jämföra den totala ägandekostnaden (TCO) för Azure med kostnaden för en jämförbar lokal distribution. Använd TCO-kalkylatorn i Azure för att skapa en anpassad molnutvärdering på några få minuter som hjälper dig att skapa en personlig affärsstudie för att stödja en Azure-migrering.

Beräkna total ägandekostnad för Azure

4

Upptäck och utvärdera appar

För att kunna påbörja en migrering behöver du sammanställa en inventering av de fysiska och virtuella servrarna i miljön. Dina nuvarande hanteringsverktyg kan ge en bra bild av de hundratals – kanske tusentals – program som körs i organisationen, men du behöver en inventeringsmekanism som kan mata data i efterföljande steg.

Med utvärderingsverktyg för molnmigrering från Azure får du en komplett inventering av servrar med metadata för varje server – inklusive profilinformation och prestandamått – så att du kan skapa en migreringsplan.

Använd informationen från inventeringen och mappa dina servar så att de motsvarar de lokala apparna. Det hjälper dig att identifiera beroenden eller kommunikation mellan servrar så att du tar med alla nödvändiga appkomponenter i din molnmigreringsplan – på så sätt minskar du riskerna och ökar chanserna för en smidig migrering. Gruppera sedan servrarna logiskt så att de motsvarar apparna, och välj den bästa molnmigreringsstrategin för varje app utifrån dess krav och migreringsmål.

När dina appgrupper har mappats är det dags att utvärdera hur varje lokal app flyttas bäst. Använd även utvärderingsverktygen för molnmigrering för rekommendationer om resurser och tips om migreringsstrategier för dina programservrar.

Välj rätt verktyg och partner för din molnmigreringsplan

Utvärdera din lokala miljö med ett kostnadsfritt verktyg från Azure eller få migreringshjälp av våra partners. Vi rekommenderar att du använder Azure Migrate: Server Assessment om du har en VMware-miljö, och att du använder partnerverktyg om du behöver mer avancerade utvärderingsfunktioner.

Funktioner

Azure Migrate: Server Assessment

 • Corent
 • Movere
 • Turbonomic
 • Cloudamize
Kostnadsfritt verktyg Tillgänglig Inte tillgänglig
Utvärdering av VMware- och Hyper-V-miljöer Tillgänglig Inte tillgänglig
Utvärdering av VMware, Hyper-V och fysiska miljöer Inte tillgänglig Tillgänglig
Agentfri visualisering av beroenden Inte tillgänglig Tillgänglig
Avancerad kostnadsmodell för molnekonomi Inte tillgänglig Tillgänglig
Inte tillgänglig

Fler utvärderingsverktyg för molnmigrering

Genomför utvärderingsfasen med automatisering och information som tillhandahålls av en rad verktyg.

Data Migration Assistant

Hitta kompatibilitetsproblem i migreringen från SQL Server till Azure.

Databasmigreringsguide för Azure

Skapa en plan för databasmigreringen.

Migreringsutvärdering för Azure App Service

Utvärdera programmets migreringsberedskap till App Service.

Se hur du kan använda Microsoft-verktyg till att utvärdera din miljö och komma igång med din migrering till Azure

Få anpassad hjälp av Azure-tekniker för att accelerera din migrering – utan extra kostnad. Om du möter kvalificeringskraven får du FastTrack-hjälp genom hela migreringen som en del av migreringslösningen för datacenter.

Läs mer

Molnmigreringsstrategier – migrera och modernisera

Lär dig mer om och led din molnmigreringsplan med hjälp av fyra vanliga strategier: byta värd (”lift and shift”), omstrukturera, ändra utformning och återskapa. Välj rätt mix för dina appar, till exempel byta värd för mindre strategiska appar utan kodändringar och ändra utformning av andra som är mer verksamhetskritiska.

Gartner

"Create a multifaceted application strategy to determine when rehosting, refactoring, rebuilding or replacing applications delivers value, and how new applications can be built using cloud-optimized and cloud-native design principles."

Gartner, “Devise an Effective Cloud Computing Strategy by Answering Five Key Questions”, David W. Cearley, november 2015, uppdaterad 23 juni 2017

Välj den molnmigreringsstrategi som fungerar bäst för dig

Migrera och modernisera

Ursprungligt i molnet

Rehost

Det här migreringsalternativet kallas ofta ”Lift and Shift” och är ett kodfritt alternativ som låter dig snabbt migrera befintliga appar till Azure. Varje app migreras ”i befintligt skick”, vilket ger fördelarna med molnet utan riskerna och kostnaderna för att göra ändringar i koden.

Använd för:

 • Flytta appar från ditt datacenter till molnet.
 • Appar med arkitektur som använder skalbarheten med Azure IaaS (Azure Infrastructure as a Server).
 • Företag som behöver apparna men inte behöver ändra appfunktioner direkt.
 • App- eller databaskrav kan bara uppfyllas med en virtuell Azure IaaS-dator.
 • Flytta appen utan kodändringar.

Sökväg till exempel för värdbyte

Anvisningar för molnmigrering

Byt värd till IaaS

Ange ny värd för databas

Optimera

Steg 1 av 4

Replikera virtuella datorer eller fysiska servrar till Azure

Använd Azure Migrate för att replikera servrar i ett par enkla steg, inklusive virtuella VMware-datorer eller fysiska servrar som kör Windows eller Linux. Replikera virtuella datorer till Premium- eller Standard-lagringskonton efter ditt programs prestanda- och SLA-krav.

Steg 2 av 4

Konfigurera Azure Hybrid-förmån och Managed Disks

Minska kostnaderna när du migrerar dina virtuella Windows Server-datorer till Azure med Azure Hybrid-förmånen. Innan du migrera bör du använda de rekommenderade konfigurationerna från din utvärdering, som lagringstyp, tillgänglighetsuppsättningar, VM-storlek och nätverk.

Steg 3 av 4

Testa och migrera program till Azure

Skapa en baslinje för din apps prestanda i Azure med en icke störande testning av redundans med Azure Migrate. Sedan kan du tryggt utföra programmigreringen till Azure.

Steg 4 av 4

Överföra stora mängder data

Använd Azure Data Box-tjänsten när du vill överföra stora mängder data till Azure men din tid eller nätverkstillgänglighet är begränsad. Data Box stöds av många partner som har erfarenhet av att hjälpa kunder att hantera dataresurser.

Steg 1 av 3

Migrera databasen

Migrera enkelt din SQL Server-databas, databaser med öppen källkod och övriga relationsdatabaser till en fullständigt hanterad Azure-databaslösning med Azure Database Migration Service. Migrera andra databaser än relationsdatabaser till Azure Cosmos DB med hjälp av datamigreringsverktyget.
Azure Database Migration Service och datamigreringsverktyget

Steg 2 av 3

Skala databasmigreringen

Migrera databaser parallellt med Database Migration Service.

Steg 3 av 3

Slutföra migreringen

När den migrerade databasen är klar behöver du bara ansluta appen på nytt genom att uppdatera anslutningssträngarna.

Steg 1 av 4

Säkerställa efterlevnad

Hjälp till att säkerställa efterlevnaden av företagets eller bestämmelsemässiga krav med säkerhetsprinciper som definierar den önskade konfigurationen för arbetsbelastningarna. Azure Machine Learning identifierar saknad datakryptering och saknade brandväggsregler.

Steg 2 av 4

Säkerhetskopiera dina virtuella datorer

Säkerhetskopiera dina migrerade virtuella Windows- och Linux-datorer från Azure Portal. Med all din säkerhetskopieringsinformation samlad på en central instrumentpanel kan du snabbt fatta beslut om vad du behöver återställa om du oväntat förlorar data.

Steg 3 av 4

Hantera efterlevnad

Säkerställ korrekt styrning genom att definiera principer och övervaka efterlevnaden av dina standarder. Implementera minsta privilegierade åtkomst med rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) och just-in-time-administratörsåtkomst.

Steg 4 av 4

Spåra utnyttjande av virtuell dator

Använd Azure Cost Management för att övervaka CPU-användning på dina virtuella datorer för att identifiera ineffektivitet och optimera användningen.

Verktyg för molnmigrering

Genomför migreringsfasen med automatisering och information som tillhandahålls av en rad verktyg.

Välj rätt verktyg för servermigrering

Använd Microsoft-verktyg eller verktyg från våra ekosystemspartner, beroende på vad som passar dig bäst. Använd Azure Migrate: Server Migration om du behöver migrera vanliga operativsystemversioner, och använd partnerverktyg om du behöver mer avancerade migreringsfunktioner.

Funktioner

Azure Migrate: Server Migration

Zerto
Kostnadsfritt verktyg Tillgänglig Inte tillgänglig
Migrering av Windows- och Linux-arbetsbelastningar (stöder populära versioner/distributioner) Tillgänglig Tillgänglig
Bredare stöd för operativsystem (stöder mindre populära versioner/distributioner) Inte tillgänglig Tillgänglig
Agentlös migreringslösning Tillgänglig Tillgänglig
Inte tillgänglig

Azure Migrate: Server Migration

Migreringspartner

Verktyg för dataarbetsbelastningar

Azure Database Migration Service

Migrera lokala databaser till Azure

Läs mer om hur du byter värd för ditt program med hjälp av Microsofts verktyg för server- och databasmigrering.

Omstrukturera

Den här molnmigreringsstrategin kallas ofta för att packa om och inbegriper vissa ändringar av programdesignen, men inga genomgripande förändringar av programkoden. Din app kan utnyttja fördelarna med produkter som använder infrastruktur som en tjänst (IaaS) och plattform som en tjänst (PaaS), t.ex. Azure App Service, Azure SQL Database Managed Instance and containrar.

Varför använda:

 • När du har en befintlig kodbas och utvecklarkunskap, och kodportabiliteten är ett problem.
 • Ett snabbt sätt att modernisera dina appar.
 • Driva kontinuerlig innovation genom att dra nytta av DevOps och containrar.

Sökväg till exempel för omstrukturering

Anvisningar för molnmigrering

Optimera för molnet

Databas till Azure

Optimera åtgärder

Steg 1 av 2

Flytta till molnet med App Service

Använd befintliga program för att utnyttja Azure PaaS-funktionerna utan att behöva hantera den underliggande programinfrastrukturen, mellanprogrammen eller andra resurser. Migrera dina webb-, mobil- och API-appar till App Service.

Steg 2 av 2

”Paketera om” befintliga appar

Använd befintliga ompaketerade program så att du kan utnyttja Azures PaaS-funktioner. Pusha ditt program till Azure Container Registry, där du kan förenkla containerutvecklingen genom att enkelt lagra och hantera containeravbildningar för Azure-distributioner i ett centralt register.

Steg 1 av 2

Migrera databasen

Du kan enkelt migrera SQL Server, databaser som bygger på öppen källkod och andra relationsdatabaser till fullständigt hanterade lösningar, t.ex. Azure SQL Database-hanterad instans, Azure Database Service för PostgreSQL och Azure Database for MySQL med Azure Database Migration Service. Migrera andra databaser än relationsdatabaser med hjälp av Azure Cosmos DB-datamigreringsverktyget.

Steg 2 av 2

Migrera databaser i stor skala

Migrera dina databaser parallellt med hjälp av Azure Database Migration Service. Näe en migrerad databas är klar att använda så återanslut bara, så kan du hämta appen och sätta igång.

Steg 1 av 3

Migrera till Azure DevOps Services

Flytta dina data från Team Foundation Server till Azure DevOps Services.

Steg 2 av 3

Hantera efterlevnad

Hjälp till att säkerställa efterlevnaden av branschens eller företagets efterlevnadskrav med säkerhetsprinciper som definierar den önskade konfigurationen för arbetsbelastningarna. Azure Security Center använder maskininlärning till att identifiera saknad datakryptering och saknade brandväggsregler.

Steg 3 av 3

Övervaka och visualisera kostnader

Få bättre översikt över resursförbrukning och kostnader i en enda gemensam vy. Driftpersonal och affärsanvändare kan skapa anpassade instrumentpaneler som visar data baserat på deras behov.

Rekommenderade tekniktjänster

Våra teknikpartner erbjuder en mängd migreringslösningar som du kan använda när det saknas stöd för just din situation i Azures migreringstjänster.

Rearchitect

Modifiera eller utöka ditt programs kodbas om du vill skala eller optimera den för molnet. Modernisera appen till en motståndskraftig, mycket skalbar, oberoende distribuerbar arkitektur och använd Azure för att accelerera processen, skala appar utan problem och hantera appar enkelt.

Använd när du vill:

 • Dra nytta av befintliga appinvesteringar.
 • Uppfyll skalbarhetskrav på ett kostnadseffektivt sätt.
 • För in nya Azure-funktioner i befintliga appar.
 • Förbättra flexibiliteten med hjälp av innovativa DevOps-metoder.

Sökväg till exempel på ändrad utformning

Anvisningar för molnmigrering

Utveckla din app

Databas till Azure

Publicera och optimera

Steg 1 av 3

Omorganisera din kod

Använd Azure-plattformen till att dela upp fristående program i en uppsättning löst kopplade moduler som fungerar tillsammans.

Steg 2 av 3

Utveckla tjänster oberoende av varandra

Varje mikrotjänst är fristående och oberoende. Du kan bygga, testa och distribuera dem var för sig.

Steg 3 av 3

Skapa med de verktyg, plattformar och språk som du tycker om

Utveckla med dina favoritverktyg och plattformar med hjälp av det programeringsspråk du föredrar, t.ex. Node.js, .NET eller Java.

Steg 1 av 2

Migrera databaser i stor skala

Migrera databaser parallellt med Azure Database Migration Service.

Steg 2 av 2

Slutföra migreringen

Den migrerade databasen är klar att användas. Anslut den bara till din app och sätt igång.

Steg 1 av 2

Distribuera till Azure Kubernetes Service (AKS)

AKS gör det enkelt att skapa, konfigurera och hantera ett kluster med virtuella datorer som är förkonfigurerade för att köra appar i containrar.

Steg 2 av 2

Pusha din app till Azure Container Registry

Lagra och hantera avbildningar av alla typer av containerdistributioner.

Rekommenderade tekniktjänster

Våra teknikpartner erbjuder en mängd migreringslösningar som du kan använda när det saknas stöd för just din situation i Azures migreringstjänster.

Rebuild

Återskapa en app från grunden med hjälp av inbyggd molnteknik. Med Azure-plattform som tjänst (PaaS) får du en komplett utvecklings- oh distributionsmiljö i molnet, utan en massa kostnader och programlicenser, och utan behovet av en underliggande programinfrastruktur, mellanprogram eller andra resurser. Med denna molnmigreringsstrategi kan du hantera de program och tjänster du utvecklar, och sedan hanterar Azure allt annat.

Använd för:

 • Snabb utveckling när den befintliga appen är långsam på grund av begränsade funktioner och begränsad livslängd.
 • Skapa nya appar med inbyggd molnteknik.
 • Skapa innovativa appar som utnyttjar framstegen inom artificiell intelligens (AI), blockkedja och Sakernas Internet (IoT).
 • Underlätta innovationer i verksamheten.
 • Använda innovativa DevOps-metoder.

Exempel på återskapning

Anvisningar för molnmigrering

Återskapa databas

Återskapa molnbaserade appar

Publicera och optimera

Steg 1 av 2

Skapa en databas där du kan lagra dina data

Azure Cosmos DB är en globalt distribuerad databastjänst med flera olika modeller, som ger en användningsklar distribution i valfritt antal Azure-regioner genom transparent skalning och replikering av dina data, oavsett var dina användare befinner sig.

Steg 2 av 2

Databas för flera modeller och API:er

Använd nyckelvärdes-, diagram-, kolumn- och dokumentdata i en och samma tjänst med Cosmos DB

Steg 1 av 3

Använd PaaS-tjänster

Med Azure PaaS kan du skapa program med inbyggda programkomponenter som ger skalbarhet, hög tillgänglighet och funktioner för flera klientorganisationer.

Om ditt program till exempel behöver en integreringslösning så kan du använda Azure Logic Apps.

Steg 2 av 3

Skapa utan server

Skapa appar snabbare med en serverfri arkitektur i det programmeringsspråk du föredrar.

Steg 3 av 3

Återskapa med AI

Använd avancerade AI-tjänster som textanalys-API:t för Azure Cognitive Services, som förser användarna med intelligenta program som lär sig och anpassar sig.

Steg 1 av 2

Publicera din app på App Service

Använd Visual Studio Team Services om du vill skapa en fullständig CI/CD-pipeline för ditt program, oavsett vilket språk du använder, och distribuera det till flera mål som virtuella datorer, Azure Service Fabric och Docker-containerinitierare som Kubernetes.

Molnoptimering

Kör en säker och välhanterad molnmiljö med hjälp av Azure-tjänster för säkerhet och hantering för att styra och övervaka dina molnappar. Börja använda de här tjänsterna under migreringen och fortsätt använda många av dem efter migreringen för att få en enhetlig upplevelse i ditt hybridmoln.

Hantera molnkostnader

Hantera molnutgifterna på ett transparent och exakt sätt med Azure Cost Management. Använd den här lösningen till att allokera, trimma och övervaka molnkostnader för att bygga mot nästa investering.

Spara med Azure-erbjudanden

Dra nytta av erbjudanden från Azure, som Azure Hybrid-förmånen och Azure Reserved VM Instances, och fortsätt bygga om dina migrerade virtuella datorer för arbetsbelastningen för ökat värde.

Återinvestera och gör mer

Använd det du har sparat för att lägga till fler molnfunktioner. Migrera ytterligare arbetsbelastningar, modernisera befintliga arbetsbelastningar, säkra arbetsbelastningar och förbättra molnhanteringen i Azure.

Kostnadshantering + fakturering

Optimera dina molnkostnader och maximera potentialen med molnet

Azure Monitor

Fullständig insikt i dina program, infrastrukturen och nätverket

Log Analytics

Samla in, sök i och visualisera maskindata från lokala program och molnet

Skydda och hantera din molnmiljö

Skydda och hantera dina virtuella datorer, appar och data med Azure-tjänster.

Få branschledande säkerhet

Förlita dig på Azure Security Center för enhetlig molnsäkerhetshantering och avancerat skydd mot hot i dina olika hybridmolnarbetsbelastningar. Skaffa full synlighet i och kontroll över säkerheten för molnprogram i Azure, upptäck snabbt och besvara hot samt minska din exponering genom att aktivera anpassningsbart skydd mot hot.

Lär dig mer

Skydda data i molnet

Undvik kostsamma avbrott i verksamheten, uppfyll efterlevnadsmål och hjälp till att säkra dina molnprogramdata mot utpressningstrojaner och mänskliga misstag genom att säkerhetskopiera dina appar i Azure. Azure Backup ger dig en kostnadseffektiv, inbyggd lösning som är enkel att använda. Konfigurera med några enkla steg och betala sedan bara för det du använder och återställ data utan extra kostnad.

Lär dig mer

Övervaka molnets hälsa

Spåra hälsa och prestanda för appar, infrastruktur och data med Azure Monitor, Log Analytics och Application Insights. Samla enkelt in data från källor och få värdefulla insikter. Mät till exempel CPU-, disk- och minnesanvändning för virtuella datorer samt visa program- och nätverksberoenden mellan flera virtuella datorer. Integrera dessa verktyg för molnövervakning med dina redan existerande tjänsthanteringslösningar.

Lär dig mer

Säkerhetscenter

Enhetlig säkerhetshantering och avancerat skydd mot hot i olika hybridmolnarbetsbelastningar

Azure Monitor

Fullständig insikt i dina program, infrastrukturen och nätverket

Behöver du hjälp med molnmigreringsplanen?