Azure-migreringspartner

Få hjälp med molnmigreringen genom att hitta rätt migreringspartners och verktyg.

Hitta en migreringspartner

Kom igång med ditt migreringsprojekt med hjälp av certifierade Azure-migreringspartners. Välj mellan expertleverantörer av hanterade tjänster eller avancerade specialiseringspartners.

Avancerade specialiseringspartners

Azures avancerade specialiseringspartners erbjuder konsult- och leveranstjänster av hög kvalitet och djupgående expertis inom migrering och modernisering av specifika scenarier och arbetsbelastningar.

Avancerade specialiseringspartners erbjuder expertis inom scenarier som exempelvis:

  • Windows Server- och SQL Server-migrering till Azure.
  • Linux- och annan databasmigrering med öppen källkod till Azure.
  • SAP på Azure.
  • Kubernetes på Azure.
  • Modernisering av webbappar i Azure.
  • Migrering av informationslager till Azure.

Expertleverantörer av hanterade tjänster

Azures expertleverantörer av hanterade tjänster har beprövad erfarenhet inom automatisering, molntjänster och optimering, samt betydande bredd av Azure-expertis.

Erbjudande från expertleverantörer av hanterade tjänster:

  • Beprövad erfarenhet inom livscykelhantering från slutpunkt till slutpunkt i alla engagemangsfaser.
  • Upprepningsbara lösningar med hög automatisering som möjliggör och stöder molnimplementeringar i hyperskala.
  • Expertis och tekniska konsulttjänster inom områden som bland annat DevOps, systemåtgärder och molnlösningsarkitekturer.

Be en partner kontakta dig

Om du befinner dig i USA, Australien eller Storbritannien kan du fylla i det här formuläret för att be en kvalificerad partner att kontakta dig.

Kontakta mig

Gå med i Azure Migration Program

Delta som partner och påskynda resan till molnet – med stegvisa anvisningar för att migrera kunder till Azure.

Lär dig mer om Azure-migreringsprogrammet

Utforska migreringsverktyg från partners

Partnerverktyg är tillgängliga via Azure Migrate

Kom igång med Azure

Använder du redan Azure?

Gör processen enklare med Azure Migrate