Hoppa över navigering

Azure migration and modernization partners

Get help with your cloud migration project by finding the right migration and modernization partners and tools.

Find a migration and modernization partner

Get started with your migration project with help from certified Azure migration and modernization partners. Choose from expert managed service providers or advanced specialization partners.

Avancerade specialiseringspartners

Azures avancerade specialiseringspartners erbjuder konsult- och leveranstjänster av hög kvalitet och djupgående expertis inom migrering och modernisering av specifika scenarier och arbetsbelastningar.

Avancerade specialiseringspartners erbjuder expertis inom scenarier som exempelvis:

  • Windows Server- och SQL Server-migrering till Azure.
  • Linux- och annan databasmigrering med öppen källkod till Azure.
  • SAP på Azure.
  • Kubernetes på Azure.
  • Modernisering av webbappar i Azure.
  • Migrering av informationslager till Azure.

Expertleverantörer av hanterade tjänster

Azures expertleverantörer av hanterade tjänster har beprövad erfarenhet inom automatisering, molntjänster och optimering, samt betydande bredd av Azure-expertis.

Erbjudande från expertleverantörer av hanterade tjänster:

  • Beprövad erfarenhet inom livscykelhantering från slutpunkt till slutpunkt i alla engagemangsfaser.
  • Upprepningsbara lösningar med hög automatisering som möjliggör och stöder molnimplementeringar i hyperskala.
  • Expertis och tekniska konsulttjänster inom områden som bland annat DevOps, systemåtgärder och molnlösningsarkitekturer.

Be en partner kontakta dig

If you're in the US, Australia, or UK, please fill out this form to have a qualified partner contact you.

Join the Azure Migration and Modernization Program

Participate as a partner and accelerate the journey to the cloud —with step-by-step guidance for migrating and modernizing customers to Azure.

Utforska migreringsverktyg från partners

Partnerverktyg är tillgängliga via Azure Migrate

Kom igång med Azure

Använder du redan Azure?

Gör processen enklare med Azure Migrate