Hoppa över navigering

Migrera

Öka värdet snabbare med flexibla, kraftfulla strategier för molnmigrering – men minimera påverkan i verksamheten.

Migrera långsiktigt

I den här fasen vägleder vi din molnmigering via fyra ofta använda metoder. Läs mer om de olika vägarna och bestäm vad som passar bäst för fina program. Du kan till exempel välja att byta värd, ”Lift and Shift” mindre strategiska appar utan kodförändringar, medan du ändrar utformning på andra som är mer affärskritiska, och bryter ned dem till tjänster.

"Create a multifaceted application strategy to determine when rehosting, refactoring, rebuilding or replacing applications delivers value, and how new applications can be built using cloud-optimized and cloud-native design principles."

Gartner, “Devise an Effective Cloud Computing Strategy by Answering Five Key Questions”, David W. Cearley, november 2015, uppdaterad 23 juni 2017

Utforska strategier för molnmigrering och se när och hur de passar med dina mål

Det här migreringsalternativet kallas ofta ”Lift and Shift” och är ett kodfritt alternativ som låter dig snabbt migrera befintliga appar till Azure. Varje app migreras ”i befintligt skick”, vilket ger fördelarna med molnet utan riskerna och kostnaderna för att göra ändringar i koden.

Används för att:

 • Du måste snabbt flytta appar från ditt datacenter till molnet.
 • Apparnas arkitektur utnyttjar skalbarheten med Azure IaaS.
 • Verksamheten behöver apparna men deras funktioner behöver inte ändras omgående.
 • App- eller databaskrav kan bara uppfyllas med en virtuell Azure IaaS-dator.
 • Du behöver flytta appen utan ändringar i koden

Sökväg till exempel för värdbyte

Migreringssteg

Byt värd till IaaS

Ange ny värd för databas

Optimera

Steg 1 av 4

Replikera virtuella datorer eller fysiska servrar till Azure

Använd Azure Site Recovery för att replikera servrar i ett par enkla steg, inklusive virtuella VMware-datorer eller fysiska servrar som kör Windows eller Linux. Replikera virtuella datorer till Premium- eller Standard-lagringskonton efter ditt programs prestanda- och SLA-krav.

Steg 2 av 4

Konfigurera Azure Hybrid-förmån och Managed Disks

Minska kostnaderna när du migrerar dina virtuella Windows Server-datorer till Azure med Azure Hybrid-förmånen. Innan du migrera bör du använda de rekommenderade konfigurationerna från din utvärdering, som lagringstyp, tillgänglighetsuppsättningar, VM-storlek och nätverk.

Steg 3 av 4

Testa och migrera program till Azure

Skapa en baslinje för din apps prestanda i Azure med en icke störande testning av redundans med Site Recovery. Sedan kan du tryggt utföra programmigreringen till Azure.

Steg 4 av 4

Överföra stora mängder data

Använd Azure Data Box-tjänsten när du vill överföra stora mängder data till Azure men din tid eller nätverkstillgänglighet är begränsad. Data Box stöds av många partner som har erfarenhet av att hjälpa kunder att hantera dataresurser.

Steg 1 av 3

Migrera databasen

Du kan enkelt migrera SQL Server, databaser som bygger på öppen källkod och andra relationsdatabaser till fullständigt hanterade lösningar i Azure, till exempel hanterad Azure SQL Database-instans, Azure Database Service för PostgreSQL och Azure Database for MySQL med Azure Database Migration Service. Migrera andra databaser än relationsdatabaser till Azure Cosmos DB med hjälp av datamigreringsverktyget.

Steg 2 av 3

Skala databasmigreringen

Migrera databaser parallellt med Database Migration Service.

Steg 3 av 3

Slutföra migreringen

När den migrerade databasen är klar behöver du bara ansluta appen på nytt genom att uppdatera anslutningssträngarna.

Steg 1 av 4

Säkerställa efterlevnad

Hjälp till att säkerställa efterlevnaden av företagets eller bestämmelsemässiga krav med säkerhetsprinciper som definierar den önskade konfigurationen för arbetsbelastningarna. Azure Machine Learning identifierar saknad datakryptering och saknade brandväggsregler.

Steg 2 av 4

Säkerhetskopiera dina virtuella datorer

Säkerhetskopiera dina migrerade virtuella Windows- och Linux-datorer från Azure Portal. Med all din säkerhetskopieringsinformation samlad på en central instrumentpanel kan du snabbt fatta beslut om vad du behöver återställa om du oväntat förlorar data.

Steg 3 av 4

Hantera efterlevnad

Säkerställ korrekt styrning genom att definiera principer och övervaka efterlevnaden av dina standarder. Implementera minsta privilegierade åtkomst med rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) och just-in-time-administratörsåtkomst.

Steg 4 av 4

Spåra utnyttjande av virtuell dator

Använd Azure Cost Management för att övervaka CPU-användning på dina virtuella datorer för att identifiera ineffektivitet och optimera användningen.

Rekommenderade tekniktjänster

Azure-partner för migreringsteknik erbjuder alternativa lösningar att utforska när Azures migreringstjänster inte motsvarar dina specifika behov. Partnerlösningar kan uppfylla diverse krav, som migrering utan agenter, migrering av endast appar och andra specifika funktioner.

Omstrukturering, som ofta kallas ompaketering, är en molnmigreringsmetod som låter dig minimera appkoden så lite som möjligt eller tillämpa konfigurationsändringar som behövs för att ansluta appen till Azure PaaS och utnyttja molnet bättre.

Du kan till exempel flytta befintliga appar till Azure App Service eller Azure Kubernetes Service (AKS). Du kan också omstrukturera relations- och andra databaser till Azure SQL Database Managed Instance, Azure Database for MySQL, Azure Database for PostgreSQL och Azure Cosmos DB.

Används för att:

 • Du behöver använd befintlig kodbas och utvecklarkunskap, och kodportabiliteten är ett problem.
 • Appen kan enkelt paketeras om så att den fungerar i Azure.
 • Du vill använda innovativa DevOps-metoder från Azure.
 • ditt IT-team investerar i DevOps och använder en behållarstrategi för vissa arbetsbelastningar.

Sökväg till exempel för omstrukturering

Migreringssteg

Appar i behållare

Flytta databasen

Optimera

Steg 1 av 2

”Paketera om” befintliga appar

Dra nytta av PaaS-funktionerna (Platform as a Service). Överför dina appar till Azure Container Registry.

Steg 2 av 2

Distribuera till Azure Kubernetes-tjänsten

Skapa, konfigurera och hantera ett kluster med virtuella datorer som är förkonfigurerade för att köra appar i behållare. Azure Kubernetes Service (AKS) gör det till en enkel sak.

Steg 1 av 2

Migrera databasen

Du kan enkelt migrera SQL Server, databaser som bygger på öppen källkod och andra relationsdatabaser till fullständigt hanterade lösningar i Azure, till exempel hanterad Azure SQL Database Instance, Azure Database Service for PostgreSQL och Azure Database for MySQL med Database Migration Service. Migrera andra databaser än relationsdatabaser till Azure Cosmos DB med hjälp av datamigreringsverktyget.

Steg 2 av 2

Skala databasmigreringen

Migrera databaser parallellt med Azure Database Migration Service

Steg 1 av 2

Säkerhetscenter

Hjälp till att säkerställa efterlevnaden av företagets eller bestämmelsemässiga krav med säkerhetsprinciper som definierar den önskade konfigurationen för arbetsbelastningarna. Azure Machine Learning identifierar saknad datakryptering och saknade brandväggsregler.

Steg 2 av 2

Övervaka och visualisera kostnader

Få bättre översikt över resursförbrukning och kostnader i en enda gemensam vy. Driftpersonal och affärsanvändare kan skapa anpassade instrumentpaneler som visar data baserat på deras behov.

Rekommenderade tekniktjänster

Azure-partner för migreringsteknik erbjuder alternativa lösningar att utforska när Azures migreringstjänster inte motsvarar dina specifika behov. Partnerlösningar kan uppfylla diverse krav, som migrering utan agenter, migrering av endast appar och andra specifika funktioner.

Ändra eller utöka en befintlig apps kodbas för att optimera apparkitekturen för molnskala.

Bryt till exempel ned en monolitisk app till mikrotjänster som fungerar tillsammans och enkelt kan skalas. Och ändra utformning på dina relations- och ickerelationsdatabaser till helhanterade Azure DBaaS-lösningar, som Azure SQL Database Managed Instance, Azure Database for MySQL, Azure Database for PostgreSQL och Azure Cosmos DB.

Används för att:

 • Din app kräver en större revidering för att införliva nya funktioner eller för att fungera mer effektivt på en molnplattform.
 • Du vill använda befintliga appinvesteringar.
 • Du vill uppfylla skalbarhetskrav på ett kostnadseffektivt sätt.
 • Du vill minimera användningen av virtuella datorer.
 • Du vill använda innovativa DevOps-metoder från Azure.

Sökväg till exempel på ändrad utformning

Migreringssteg

Ändra utformning på din app

Appar i behållare

Flytta databasen

Steg 1 av 2

Omorganisera din kod

Dela upp en monolitisk app i en uppsättning löst kopplade moduler som fungerar tillsammans för att utnyttja molnplattformen.

Steg 2 av 2

Utveckla oberoende

Bygg, testa och distribuera varje komponent separat. De är alla oberoende och löst kopplade.

Steg 1 av 3

Distribuera oberoende

Uppdatera en mikrotjänst utan att distribuera om appen. Om något blir fel med uppdatering kan du återställa eller uppdatera den utan att hela appen påverkas.

Steg 2 av 3

Pusha din app till Azure Container Registry

Lagra och hantera avbildningar av alla typer av behållardistributioner med hjälp av Azure Container Registry.

Steg 3 av 3

Distribuera till Azure Kubernetes-tjänsten

Skapa, konfigurera och hantera ett kluster med virtuella datorer som är förkonfigurerade för att köra appar i behållare. Azure Kubernetes Service (AKS) gör det till en enkel sak.

Steg 1 av 2

Skala databasmigreringen

Migrera databaser parallellt med Azure Database Migration Service.

Steg 2 av 2

Slutföra migreringen

Den migrerade databasen är klar att användas. Anslut på nytt och kör din app.

Rekommenderade tekniktjänster

Azure-partner för migreringsteknik erbjuder alternativa lösningar att utforska när Azures migreringstjänster inte motsvarar dina specifika behov. Partnerlösningar kan uppfylla diverse krav, som migrering utan agenter, migrering av endast appar och andra specifika funktioner.

Återskapa en app från grunden med hjälp av inbyggd molnteknik från Azure.

Skapa till exempel helt nya appar med inbyggd molnteknik som serverlöst, Azure AI, Azure SQL Database Managed Instance, Azure Cosmos DB med mera.

Används för att:

 • Du vill ha en snabb utveckling, och den befintliga appen är begränsad i fråga om funktioner och livslängd.
 • Du är beredd att skapa nya appar med inbyggd molnteknik.
 • Du vill skapa innovativa appar som utnyttjar fördelarna med de framsteg som gjorts inom AI, blockkedjor och IoT.
 • Du vill påskynda företagets innovationer.
 • Du vill använda innovativa DevOps-metoder från Azure.

Exempel på återskapning