Få kostnadsfri experthjälp när du migrerar till det kostnadseffektiva molnet

AWS är fem gånger dyrare än Azure för Windows Server och SQL Server

Introduktion till Azure Migration Program

Migrera säkert några eller alla dina arbetsbelastningar till molnet med experthjälp via Azure Migration Program. Få hjälp med app- och databasmigrering, kostnadsfria resurser, utbildning och intressanta priserbjudanden.

Spara pengar

Betala mindre med Azure – AWS är fem gånger dyrare än Azure för Windows Server och SQL Server.*

kostnadsfria utökade säkerhetsuppdateringar när du migrerar dina Windows Server- och SQL Server-arbetsbelastningar till Azure. Spara pengar när du tar med dina lokala licenser till Azure med Azure Hybrid-förmånen.

Skydda dina investeringar

Använd inbyggda säkerhetskontroller och avancerad hotidentifiering för att skydda mot moderna cyberattacker.

Få kontinuerligt skydd med heltäckande hotinformation via Azure Security Center.

Läs mer om den förbättrade säkerheten i Azure

Fokusera på det som är viktigt

Slipp kodändringar och lägg mer tid på dina innovationer när du migrerar dina SQL Server-arbetsbelastningar till Azure, det enda molnet med ett varaktigt SQL som aldrig behöver korrigeringar eller uppdateringar.

Snabba upp appinnovationen genom att migrera dina ASP.NET-webbplatser till Azure App Service, den enda fullständigt hanterade tjänsten för .NET-appar.

Azures TCO-kalkylator

Beräkna molnmigreringskostnaderna baserat på dina specifika server-, databas-, lagrings- och nätverksbehov med Azures TCO-kalkylator (total ägandekostnad). Du kan även jämföra kostnaderna med andra molnleverantörer.

GigaOm-rapport: SQL Transactional Processing Price-Performance Testing

Se hur Azure överträffar andra molnleverantörer i fråga om pris/prestanda för verksamhetskritiska arbetsbelastningar och se varför GigaOm kallar SQL Database för ”en spännande produkt för moderna transaktionsarbetsbelastningar”.

E-boken Förstå strategier för molnmigrering

Se hur du ökar ditt företags säkerhet, skalbarhet och flexibilitet genom att flytta ditt IT-ekosystem till molnet. Få den vägledning som du behöver för att berättiga, planera och implementera en kostnadseffektiv strategi för molnbaserad databehandling för din organisation.

Migrera till molnet som det passar dig

Azure Migration Program

Få intressanta erbjudanden och hjälp med app- och servermigreringen från Azure-experter.

Kontakta oss

Diskutera ditt projekt med en Azure-expert och få hjälp med att komma igång.

Azure Migration Center

Få tillgång till alla verktyg och resurser som du behöver för att migrera i din egen takt.

*Priserna är från 24 oktober 2018 och kan komma att ändras. Aktuell regional prissättning och programrabatter kan gälla. De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instansstorlek och prestandanivå. Besparingarna omfattar inte kostnaderna för Software Assurance, vilka kan variera utifrån volymlicensieringsavtal. Kontakta din säljrepresentant om du vill veta mer.