Hoppa över navigering

Migrera till innovativ säker kostnadseffektiv moln

Lär dig att planera och implementera din migrering.

Gör dig redo för supportens upphörande, migrera dina Server 2008-appar till Azure

Supporten upphör för Windows Server samt SQL Server 2008 och 2008 R2 inom kort. Förbättra din säkerhet med tre års extra säkerhetsuppdateringar utan extra kostnad när du flyttar till molnet med Microsoft.

Förbättra din säkerhet

  • Du kan känna dig helt trygg med Azure, som har fler certifieringar för regelefterlevnad än någon annan molnleverantör.
  • Använd de inbyggda och nivåöverskridande säkerhetsfunktionerna samt den avancerade hotidentifieringen till att upptäcka och motverka moderna cyberattacker.
Läs mer om den förbättrade säkerheten i Azure

Sänk dina kostnader

  • Frigör fler resurser till att fokusera på innovation när du använder den mest kostnadseffektiva molnleverantören för Windows- och SQL Server-arbetsbelastningar.
  • Jämför kostnader och se hur du betalar mindre med Azure jämfört med andra molnleverantörer.
Se hur du betalar mindre med Azure

Skapa innovationer med unika verktyg och funktioner

  • Läs mer om varför Microsoft är mer betrott än andra företag och hur du kan ta rygg på de 95 procent av alla Fortune 500-företag som använder Azure och andra molntjänster från Microsoft.
  • Få friheten att skapa, hantera och distribuera appar i ett massivt globalt nätverk.
Skapa fler innovationer med Azure IaaS (infrastruktur som en tjänst)

Börja planera din flytt till molnet med de här kostnadsfria planeringsverktygen

Miniatyrbild av e-boken Cloud Migration Essentials

Ta en närmare titt på de processer och verktyg som behövs för att implementera en fullständig eller hybridbaserad molnmigrering i e-boken Cloud migration essentials (Grundläggande om molnmigrering)

Bild som visar kostnadsbesparingarna av att använda Microsoft Azure jämfört med lokala tjänster

Uppskatta dina kostnader utifrån just dina behov och jämför kostnaderna med andra molnleverantörer med TCO-kalkylatorn.

Påbörja din flytt till molnet

Azure Migration Center Kontakta en Azure-specialist